Komunikat #105712


XIV Memoriał im. Henryka Karnówki
Tarnowskie Góry
12.10.2019 - 13.10.2019
tempo gry: P'60 + 30"
 

XIV Memoriał im.Henryka Karnówki

Tarnowskie Góry 12-13.10.2019r.


 1. Organizator.

  Stowarzyszenie Szachowe „Strzybniczanka” Tarnowskie Góry,

  Urząd Miasta Tarnowskie Góry,

  Pałac w Rybnej.

 2. Cel turnieju.

  - popularyzacja sportu szachowego,

  - promocja Gminy Tarnowskie Góry,

  - uczczenie pamięci tarnogórskiego działacza szachowego Henryka Karnówki,

  - organizacja czasu wolnego dzieci i dorosłych.

 3. Miejsce i termin zawodów.

  Pałac w Rybnej – Tarnowskie Góry, ul. Powstańców Warszawskich 90,
  w dniach 12-13.10.2019r.

 4. Warunki uczestnictwa.

  Zgłoszenia do turnieju na stronie www.chessarbiter.com lub na adres strzybniczanka@gmail.com w terminie do 10.10.2019r. Opłata wpisowego może być wykonana na rachunek SSz Strzybniczanka BGŻ 29 2030 0045 1110 0000 0247 3180 do 10.10.2019r. z tytułem "turniej Karnówki", lub gotówką w dniu turnieju. Zagwarantowany start mają osoby z wcześniej opłaconym wpisowym. Potwierdzenie obecności oraz w miarę wolnych miejsc zgłoszenie i opłata mogą być wykonane do godziny 9:45 w dniu turnieju.Ilość uczestników we wszystkich grupach łącznie jest ograniczona do 100 osób.

 5. System rozgrywek i harmonogram.

  We wszystkich grupach system rozgrywek szwajcarski.

  Grupa Open FIDE, 5 rund 60\'+30”.

  Rundy I i II 12.10.2019r. od g. 9:00,

  runda III g. 15:30,

  rundy IV i V 13.10.2019r. od g. 10:00.

  Możliwość wypełnienia częściowych norm na kategorie centralne.

  W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy o rankingu FIDE do 2200.

  Grupa A do lat 14 oraz B do lat 10, 7 rund 60\'.

  Rundy I i II 12.10.2019r. od g. 9:00,

  rundy III i IV od g. 14:00,

  rundy V-VII 13.10.2019r. od g. 10:00.

  Możliwość zdobycia norm na kategorie okręgowe (do II).

  Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia grup w zależności od ilości zgłoszeń.


 1. Wpisowe.

  Grupa Open:

  dorośli - 60zł + 10zł opłaty rankingowej,

  juniorzy i dorośli w wieku 60+ - 40zł + 10zł opłaty rankingowej,

  Grupy A i B

  25zł

  Zawodnicy klubu SSz Strzybniczanka oraz mieszkańcy Tarnowskich Gór otrzymują zniżkę w wysokości 10zł.


 1. Nagrody.

  Grupa Open:

  I miejsce – puchar, medal + nagroda finansowa 700zł,

  II, III miejsce – medale + nagrody finansowe,

  IV, V miejsce – nagrody finansowe.

  Dodatkowe nagrody rzeczowe w grupach rankingowych do 1600, 1800 i 2000, w przypadku udziału co najmniej 5 zawodników w grupie.

  Grupy A i B:

  I miejsce – puchar, medal + nagroda rzeczowa o wartości ok. 200zł,

  II, III miejsce – medale + nagrody rzeczowe,

  miejsca do X – nagrody rzeczowe

  Przewidziane dodatkowe nagrody rzeczowe w kategoriach:

  - najlepsza juniorka w każdej z grup,

  - najlepszy junior, juniorka do lat 12 w grupie A,

  - najlepszy junior, juniorka do lat 8 w grupie B

  Nagrody nie są łączone.


 1. Uwagi organizacyjne.

  Organizator zapewnia napoje i drobny poczęstunek podczas zawodów.

  Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

  W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSZACH.

  Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

  Kontakt: strzybniczanka@gmail.com, Jarosław Kupiecki 733790573 (po 17),

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Polska


Polski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje