Komunikat #105709


VII Memoriał Szachowy pamięci J. Kipczaka i P. Paradowskiego - gr. B
Żarów
05.10.2019 - 06.10.2019
tempo gry: P'60
 

VII Memoriał Szachowy pamięci Jana Kipczaka i Pawła Paradowskiego


Komunikat organizacyjny


1. Cel

Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE, uczczenie pamięci tragicznie zmarłych zawodników klubu szachowego Goniec Żarów


2. Organizator

Klub szachowy GLKS Goniec Żarów


3. Termin

5-6 październik 2019


4. Miejsce gry

Szkoła Podstawowa w Żarowie, ul. Piastowska 10 A


5. Grupy rozgrywkowe

- grupa A - turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2199 i bez rankingu FIDE (co najmniej III kat.)

sobota-niedziela (5-6.10), 5 rund, tempo gry 60 min + 30 s/pos. na zawodnika

turniej zgłoszony do FIDE

- grupa B – zawodnicy z IV i III kategorią

sobota-niedziela (5-6.10), 7 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika,

możliwość uzyskania od III do II kategorii szachowej

- grupa C – zawodnicy z V kategorią i bez kategorii

sobota (5.10), 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika,

możliwość uzyskania od V do IV kategorii szachowej


6. Przepisy gry

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć (grupa A i B) i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a następnie: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw,losowanie. Zawodnik może spóźnić się 15 minut na rundę.


UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) – nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.


7. Opłaty

Wpisowe do turnieju wynosi: grupa A – 45 zł, grupa B i C – 20 zł. Wpisowe zawiera opłaty klas-rankingowe.


8. Nagrody

We wszystkich grupach puchary za miejsca I-III. W poszczególnych grupach nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników. W grupie C – co najmniej 50 % osób otrzyma nagrodę rzeczową. Pełny wykaz nagród podany będzie po rozpoczęciu turnieju.


9. Terminarz

grupa A

5.10.2019 (sobota)

do godz. 9.00 – weryfikacja zgłoszeń

od 9.00 – rundy I, II, III (po II rundzie planowana przerwa ok 40 min.)

6.10.2019 (niedziela)

od 10:00 – rundy IV i V

grupa B

5.10.2019 (sobota)

do godz. 9:30 – weryfikacja zgłoszeń

od 9:30 – rundy I - IV

6.10.2019 (niedziela)

od 10:00 - runda V - VII

grupa C

5.10.2019 (sobota)

do godz. 9:30 – weryfikacja zgłoszeń

od 9:30 – rundy I - VI


10. Zgłoszenia

Prosimy kierować na adres: artadamek@wp.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 607124166 lub w serwisach poszczególnych grup. Wpłata wpisowego gotówką przy weryfikacji zgłoszeń.


11. Postanowienia końcowe

- zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,

- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Dolnośląskie


Dolnośląski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje