Komunikat #105706


XV Międzynarodowy Festiwal Szachowy Węgrów 2019
Węgrow
28.09.2019 - 29.09.2019
tempo gry: P'30

XV Międzynarodowy Festiwal Szachowy Węgrów 2019

28 –29. 09. 2019r.

I. ORGANIZATORZY TURNIEJU

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Węgrowie    
Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych w Węgrowie  
Akcja Katolicka w Węgrowie - współorganizator

                                                                                              

  

Turniej, współfinansowany  ze środków samorządowych Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego i Miasta Węgrowa

II. CEL IMPREZY                             

Popularyzacja szachów

Integracja dzieci z różnych środowisk szkolnych

Umożliwienie zdobycia norm na kategorie szachowe: IV, V

II. TERMIN I MIEJSCE

28 - 29 września 2019 r.  (sobota i niedziela) W Sali  Gimnastycznej  małej  w  budynku  głównym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Węgrowie  ulica Bohaterów  Warszawy nr.10  woj. mazowieckie

VI. SYSTEM ROZRYWEK -9 rund po 30 min. dla zawodnika - turniej umożliwiający zdobycie norm na kategorie: IV, V Kojarzenia komputerowe przy pomocy programu ChessArbiter

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

W Turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni zawodnicy, niezależnie od wieku i zdobytej kategorii szachowej (lub jej braku), pod warunkiem przestrzegania przepisów Kodeksu Szachowego PZSzach oraz niniejszego regulaminu, którzy dokonają odpowiedniego zgłoszenia i opłaty wpisowego

Opłata turniejowa wynosi:  – 30 zł(z opłaty zwolnieni są zawodnicy SRSDziM w Węgrowie, którzy opłacili składkę członkowską)

Zapisy do dnia 25.09.2019 r.  – ilość miejsc ograniczona (!)

Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: wkrz@hot.pl,www.chessarbiter.com lub telefonicznie do Kierownika Turnieju - p. Wiesław Krzanowski (25) 792 41 96, kom. 604 214 331. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko, imię, datę urodzenia, kategorię szachową, ranking, klub/miejscowość.                                                Istnieje możliwość wykupu obiadów, noclegów.

VIII. HARMONOGRAM   W dniu 28.09.2019 r. potwierdzenie udziału zawodników – od godz. 9.00 -9.30 godz.

28.09.2019 r. Uroczyste otwarcie turnieju – godz. 9.30  rozpoczęcie  1rundy – 10.00 godz.

28.09.2019 r. i 29.09.2019 r. Rozpoczęcie kolejnych rund bezpośrednio po zakończeniu partii

29.09.2019 r. Przewidywane zakończenie Turnieju – godz. 15.00-16,00

IX. NAGRODY 

 Seniorzy, Juniorzy 15- 18 lat, Juniorzy 10 -14lat  Kobiety i Juniorki razem oraz najmłodsi zawodniczki. Za miejsca I – III puchary , dyplomy  oraz nagrody rzeczowe ,za miejsca IV – VI- dyplomy nagrody rzeczowe,  najmłodsi zawodnicy  dyplomy, medale, statuetki, nagrody rzeczowe.

X. SĘDZIOWANIE    Sędziowie Turnieju: Eliza Słupska, Wiesław Krzanowski Sędziowanie zgodne z przepisami Kodeksu Szachowego PZSzach

X. UWAGI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ü  Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno - marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr. 133, poz.883,
 z późniejszymi zmianami a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.)
üOrganizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia zawodnika z zawodów w przypadku rażącego naruszenia zasad zachowania się i niestosowania się do zaleceń sędziego i organizatorów.
Zawodnikowi przysługuje jedna nagroda
       

Turniej współfinansowany ze środków samorządowych Miasta Węgrowa  i  Powiatu Węgrowskiego                                    
ORGANIZATOR

                                                                                                          

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje