Komunikat #105705


II Biłgoraj FIDE Open - grupa A (1000 - 600 - 300)
Biłgoraj
28.09.2019 - 06.10.2019
tempo gry: P'60+30
Termin i miejsce:
 
28-29.09.2019 i 5-6.10.2019 Biłgoraj
Adres sali gry zostanie podany w późniejszym terminie
 
System rozgrywek i tempo gry:
 
System szwajcarski na dystansie 9 rund, tempo gry: P\'60+30 (tempo Bronsteina).
Przy udziale mniej niż 11 zawodników - system kołowy.
 
Sędzia turnieju: Artur Chowaniec (klasa państwowa, numer licencji: 09300126)
 
Uczestnictwo:
 
W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy:
-z rankingiem FIDE poniżej 2200
-z minimum II kategorią (zawodnicy zagraniczni - ranking FIDE powyżej 1600)
-z niższą kategorią niż II (zawodnicy zagraniczni - ranking FIDE poniżej 1601) po opłaceniu wyższego wpisowego
 
Zgłoszenie należy przesyłać poprzez:
lub telefonicznie: 506759887
 
Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych w schronisku lub agroturystyce w cenie 15-40zł /1 doba.
 
Wpisowe:
 
a) Minimum II kategoria lub ranking FIDE powyżej 1600 - 100 PLN
b) Poniżej II kategorii lub przy braku kategorii ranking FIDE poniżej 1601 - 125 PLN
c) Grupy zorganizowane (minimum 4 osoby)* - wpisowe od osoby niższe o 10 PLN 
d) Zawodnicy z Biłgoraja z minimum II kategorią - 65 PLN
e) Zwycięzca I Biłgoraj FIDE Open, zawodnicy i zawodniczki z tytułami międzynarodowymi (wliczając WCM, CM) - 0 PLN
 
* - Zawodnicy z jednej miejscowości, jednego klubu, rodzina (rodzeństwo, rodzice, dziadkowie), punkt ten nie dotyczy zawodników z Biłgoraja oraz osób, które mogą zagrać bez opłaty startowej.
 
Wpisowe zawiera opłaty klasyfikacyjno-rankingowe.
Turniej zgłoszony do FIDE
 
Nagrody (przy udziale min. 40 zawodników)**:
 
I miejsce - 1000 PLN + Puchar
II miejsce - 600 PLN
III miejsce - 300 PLN
 
Nagrody dodatkowe:
 
I miejsce w kategorii kobiet - 250 PLN + Puchar
I miejsce w grupie wiekowej do lat 15 - 200 PLN
Nagroda rankingowa*** - 150 PLN
Najwyższy przyrost rankingowy (Chg) - 120 PLN
 
Każdy zawodnik otrzyma dyplom!
 
** - Podana wysokość nagród jest gwarantowana w przypadku udziału minimum 40 zawodników spoza Biłgoraja. W przypadku mniejszej ilości uczestników, nagrody mogą zostać obniżone o 50%, ale nie będą niższe niż 100zł. 
Nagroda za 1. miejsce wynosi nie mniej niż 600zł.
*** - dla najlepszego zawodnika z drugiej połowy listy startowej według rankingu FIDE, przy nieparzystej ilości uczesników połowę wyznacza wzór (n+1)/2, gdzie n-ilość uczestników, np. przy udziale 21 zawodników nagrodę rankingową otrzymuje najlepszy zawodnik poniżej 11. numer startowego. Jeśli zawodnik otrzymał wyższą nagrodę, wówczas nagroda rankingowa przechodzi dla kolejnego zawodnika.
 
Ostateczna wysokość nagród zostanie podana po 3. rundzie.
 
Nagrody finansowe się nie łączą, można otrzymać jedną nagrodę.
 
Harmonogram:
 
28.09.2019 g. 10:00 - I runda
28.09.2019 g. 13:00 - II runda
28.09.2019 g. 16:00 - III runda
29.09.2019 g. 9:30 - IV runda
29.09.2019 g. 13:00 - V runda
29.09.2019 g. 17:00 - turniej Blitza
5.10.2019 g. 9:30 - VI runda
5.10.2019 g. 13:00 - VII runda
5.10.2019 g. 17:00 - turniej Blitza
6.10.2019 g. 10:00 - VIII runda
6.10.2019 g. 13:00 - IX runda
 
Objaśnienie tempa gry:
 
Turniej zostanie rozegrany tempem Bronsteina P\'60+30.
 
Zawodnicy otrzymują po 60 minut na partie. Dodatkowo po każdym wykonanym posunięciu zawodnicy otrzymują bonifikatę czasową.
a) jeśli zawodnik wykona posunięcie w czasie 30 sekund lub dłuższym otrzymuje 30 sekund bonifikaty za ruch
b) jeśli zawodnik wykona posunięcie w czasie krótszym niż 30 sekund otrzymuje tyle bonifikaty ile czasu zajęło wykonanie posunięcia
 
Przykładowo wskazanie zegara (minuty.sekundy) 15.30
a) zawodnik wykona posunięcie w czasie 40 sekund - pozostały czas: 15.20 (zawodnik otrzymał 30 sekund bonifikaty)
b) zawodnik wykona posunięcie w czasie 5 sekund - pozostały czas: 15.30 (zawodnik otrzymał 5 sekund bonifikaty)
 
Inne:
 
-Istnieje możliwość gry od II rundy po opłaceniu wpisowego przed turniejem
-Istnieje możliwość dwukrotnie wzięcia "Half-point bye" (zawodnik nie zostaje skojarzony, ale otrzymuje 0,5pkt) z wyjątkiem ostatniej rundy
-Istnieje możliwość gry tylko w pierwszych pięciu rundach (jeden weekend), wówczas wpisowe wynosi 55 PLN
-W przypadku małej ilości uczestników ilość rund może zostać zmniejszona do 7 (bez rund 6 października)
-W miarę możliwości technicznych przeprowadzona zostanie transmisja partii z minimum 3 szachownic
 
Obowiązują przepisy gry FIDE.
-Dopuszczalne spóźnienie na partie wynosi 30 minut, jednak można spóźnić się maksymalnie trzykrotnie. Po trzech spóźnieniach w kolejnych rundach obowiązuje zasada "zero tolerancji" (0 minut).
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Lubelskie


Lubelski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje