Komunikat #105693


Eliminacje Międzywojewódzkie Strefy PL-LU do Finałów OOM w 2020 roku - C13
Wasilków
16.09.2019 - 22.09.2019
tempo gry: 90' + 30'' na ruch

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – REGULAMIN

ELIMINACJI MIĘDZYWOJEWÓDZKICH STREFY PODLASKO-LUBELSKIEJ

DO FINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW

I MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH W SZACHACH

 

1.   Cel

·        Wyłonienie zawodników awansujących do Finałów Mistrzostw Polski Młodzików i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.

·        Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród młodzieży.

·        Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych.

2.      Organizator

·       Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku ul. Sobieskiego 24

·       Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 82, www.podlzwszach.net

·       Sędzia główny: Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl 

3.  Finansowanie

·       Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

·       Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku

4.  Termin i miejsce

·         16-22 września 2019 roku

·         Kompleks Hotelowy Nad Zalewem, Wasilków k. Białegostoku, ul. Białostocka 94, tel. 85 718 52 40, fax 85 718 55 11, http://www.nadzalewem.jard.pl/ e-mail: nadzalewem@jard.pl 

5.  Uczestnictwo

·        Prawo startu w eliminacjach strefowych mają obywatele polscy oraz obywatele państw UE zamieszkujący w Polsce.

·        Zawodnik posiadający już uprawnienia do gry w finale, w przypadku startu w eliminacjach strefowych, przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na rzecz grupy, w której startuje (zwiększa limit awansujących o jedno miejsce) i awans do finału musi sobie ponownie wywalczyć.

·        Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawą techniczną legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości oraz posiadanie ważnej licencji zawodniczej PZSzach.

·        Zawodnik może wystąpić tylko w jednych eliminacjach strefowych w przynależnej sobie strefie (decyduje przynależność klubowa, a nie miejsce zamieszkania). Pojawienie się tego samego zawodnika w innych eliminacjach strefowych spowoduje wykreślenie go z listy startowej.

6.   System rozgrywek

·        Zawody zostaną rozegrane w sześciu oddzielnych grupach:

ü  C09 – chłopcy do lat 9 (rocznik 2010 i młodsi);

ü  C11 – chłopcy do lat 11 (roczniki 2008 i 2009);

ü  C13 – chłopcy do lat 13 (roczniki 2006 i 2007);

ü  D09 – dziewczęta do lat 9 (rocznik 2010 i młodsze);

ü  D11 – dziewczęta do lat 11 (roczniki 2008 i 2009);

ü  D13 – dziewczęta do lat 13 (roczniki 2006 i 2007).

·        Nie będą łączone turnieje w różnych grupach wiekowych w przypadku mniejszej liczby zawodników.

·        Przy minimum 13 startujących zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

·        Dla 11-12 zawodników system rozgrywek określi sędzia główny.

·        W przypadku, gdy zgłosi się 10 lub mniej zawodników, obowiązuje system kołowy lub dwukołowy.

·        W trakcie zawodów rozgrywanych systemem kołowym wskazane jest, żeby – jeżeli to możliwe – zawodnicy z tego samego klubu spotkali się w początkowych rundach (częściowo sztuczne losowanie lub zamiana kolejności rund).

7. Tempo gry

·        Po 90 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii.

8.   Ocena wyników

·        W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje:

ü  suma zdobytych punktów,

ü  wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem po jednym skrajnym rezultacie),

ü  wartościowanie pełne Buchholza,

ü  liczba zwycięstw,

ü  wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami.

·        W przypadku systemu kołowego lub dwukołowego, o kolejności miejsc decyduje:

ü  liczba zdobytych punktów,

ü  punktacja Sonnenborna-Bergera,

ü  rozszerzony system Koyi,

ü  liczba zwycięstw,

ü  wynik bezpośredniej partii.

·        W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o awansie do rozgrywek finałowych zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego głównego; inne lokaty będą dzielone.

9.  Awanse do finałów Mistrzostw Polski Młodzików i Juniorów Młodszych

·        Awans w grupach eliminacji strefowych do lat 9 uzyskuje po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników.

·        Awans w pozostałych grupach eliminacji strefowych uzyskują po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy.

·        Awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju (w przypadkach zdrowotnych lub losowych ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Młodzieżowej).

10.  Sędziowanie

·       Zawody prowadzi sędzia główny, posiadający minimum klasę państwową, przy pomocy sędziów  asystentów, posiadających co najmniej II klasę sędziowską.

·       Sędziego głównego wyznacza organizator.

·       Sędziów asystentów wyznacza sędzia główny, w porozumieniu z organizatorem.

·       Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz opłatę roczną uprawniającą do sędziowania zawodów w danym roku.

·       Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego  głównego.

·       Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do  Kolegium Sędziów PZSzach w terminie 3 dni od zakończenia zawodów.

·       Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 30 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

·       W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia  czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano  remis przed 30. posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

·       Obowiązuje prowadzenie zapisu partii do ostatniego posunięcia. Z prowadzenia zapisu zwolnieni  są zawodnicy urodzeni w 2012 roku i młodsi; sędzia zmniejsza im czas do 60 minut na całą partię i  dodatkowo po 20 sekund na każdy ruch od początku partii.

·       Wszystkie grupy Mistrzostw są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

·       Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie będą wycofani z turnieju.

11. Nagrody i wyróżnienia

·       Puchary i medale za miejsca I-III.

·       Nagrody rzeczowe za miejsca I-VI.

·       Dyplomy dla wszystkich uczestników.

12.  Zgłoszenia:

·       Zgłoszenia udziału dokonują kluby lub rodzice na adres elektroniczny albo telefoniczny sędziego głównego w terminie do dnia 10 września 2019 roku.

·       Zgłoszenia można dokonać na stronach turniejowych poszczególnych grup:

ü  C09 – chłopcy do lat 09 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3980/  

ü  C11 – chłopcy do lat 11 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3981/

ü  C13 – chłopcy do lat 13 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3982/ 

ü  D09 – dziewczęta do lat 09 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3983/ 

ü  D11 – dziewczęta do lat 11 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3984/ 

ü  D13 – dziewczęta do lat 13 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3985/ 

13.  Finansowanie:

·       Koszty organizacji ponosi organizator.

·       Koszty uczestnictwa ponoszą kluby delegujące zawodników lub rodzice.

·       Opłata startowa wynosi 60 zł od zawodnika.

·       Opłata rankingowa wynosi 20 zł od zawodnika.

·       Opłatę startową i rankingową należy wpłacić na konto Podlaskiego Związku Szachowego (Bank Pekao SA nr 89 1240 5211 1111 0000 4930 0891) do dnia 12 września 2019 r.

·       W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

14. Terminarz

·       16 września 2019 r. (poniedziałek):

ü  przyjazdy                godz. 14:00 – 19:00

ü  kolacja                   godz. 18:30 – 20:00

ü  odprawa techniczna, kojarzenie godz. 20:00

Uwaga: Zawodnicy, którzy uiszczą należne opłaty w terminie, nie muszą uczestniczyć w odprawie technicznej; mogą zgłosić się bezpośrednio na pierwszą rundę.

·       17 września 2019 r. (wtorek):

ü  śniadanie                godz. 07:30 – 09:00

ü  I runda                   godz. 09:00                                                                        

ü  obiad                      godz. 12:45 – 14:00

ü  II runda                  godz. 15:00          

ü  kolacja                   godz. 18:30 – 20:00

·       18 września 2019 r. (środa):

ü  śniadanie                godz. 07:30 – 09:00

ü  III runda                 godz. 09:00                                                                        

ü  obiad                      godz. 12:45 – 14:00

ü  kolacja                   godz. 18:30 – 20:00

·       19 września 2019 r. (czwartek):

ü  śniadanie                godz. 07:30 – 09:00

ü  IV runda                 godz. 09:00                                                                        

ü  obiad                      godz. 12:45 – 14:00

ü  V runda                  godz. 15:00                                                                        

ü  kolacja                   godz. 18:30 – 20:00

·       20 września 2019 r. (piątek):

ü  śniadanie                godz. 07:30 – 09:00

ü  VI runda                 godz. 09:00                                                                        

ü  obiad                      godz. 12:45 – 14:00

ü  kolacja                   godz. 18:30 – 20:00

·       21 września 2019 r. (sobota):

ü  śniadanie                godz. 07:30 – 09:00

ü  VII runda               godz. 09:00                                                                        

ü  obiad                      godz. 12:45 – 14:00

ü  VIII runda              godz. 15:00                                                                        

ü  kolacja                   godz. 18:30 – 20:00

·       22 września 2019 r. (niedziela):

ü  śniadanie                godz. 07:30 – 09:00

ü  IX runda                 godz. 09:00                                                                        

ü  obiad                      godz. 12:45 – 14:00

ü  zakończenie            godz. 14:15

ü  Mistrzostwa Województwa w Szachach Błyskawicznych godz. 16:00          

15. Zakwaterowanie i wyżywienie

·       Kompleks Hotelowy Nad Zalewem gwarantuje pełną obsługę w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych.

·       Kompleks oferuje pokoje w trzech standardach. Mieszczą się one w trzech budynkach A, B i C, znajdujących się obok siebie: 4 pokoje 1-osobowe, 58 pokoi 2-osobowych, 8 pokoi 3-osobowych, 15 pokoi 4-osobowych, apartamenty, dostawki. Pokoje wyposażone są w WC i prysznic. Większość pokoi wyposażona jest w TV i telefon.

·       Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi od osoby:

ü  w budynku B480 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt);

ü  w budynku A510 zł (słownie: pięćset dziesięć);

ü  w budynku C – 570 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt).

·       Powyższy koszt obejmuje sześć noclegów oraz wyżywienie od kolacji w dniu 16 września 2019 r. do obiadu w dniu 22 września 2019 r.

·       Koszt obiadu wynosi 15 zł.

·       Nie przewiduje się możliwości opłaty za krótszy pobyt lub zwrotu za niewykorzystane świadczenia noclegowe lub żywieniowe.

·       Uczestnicy Eliminacji w dniu przyjazdu będą kwaterowani w pokojach od godziny 14:00, natomiast w dniu wyjazdu zobowiązują się opuścić obiekt do godziny 15:00.

·       Wcześniejsze zakwaterowanie albo przedłużenie pobytu w pokoju w dniu wyjazdu możliwe będzie po uzgodnieniu na miejscu z recepcją.

·       Rezerwacje zakwaterowania i wyżywienia będą przyjmowane pod adresem: Kompleks Hotelowy Nad Zalewem, Wasilków k. Białegostoku http://www.nadzalewem.jard.pl/index.php5?content=rezerwacja

·       Rezerwacja telefoniczna pod numerem 85 718 52 40.

·       Termin rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia uczestników Eliminacji upływa w dniu 12 września 2019 r.

·       Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia w terminie późniejszym będzie możliwa tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc.

·       Pełnej opłaty za pobyt dokonujmy gotówką na miejscu w dniu przyjazdu.

16. Sprawy wychowawcze

·        Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice oraz uprawnieni do tego szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków szachowych. Powyższy zapis należy udokumentować złożeniem oświadczenia organizatorom podczas odprawy technicznej.

·        Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

17. Postanowienia końcowe

·       Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzice zawodnika.

·       Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące. Za stan zdrowia zawodnika (zdolność udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

·       Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:

ü  dla zawodników – przegrania partii;

ü  dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.

·        Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki rozgrywek.

·        Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego głównego.

·       W sprawach szachowych nieuregulowanych niniejszym komunikatem mają zastosowanie aktualne przepisy FIDE i PZSzach.

·       Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, sędziego głównego, Podlaski Związek Szachowy i PZSzach w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

·       Organizator, Podlaski Związek Szachowy i PZSzach zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

 

Białystok, dnia 24 czerwca 2019 r.            Prezes Podlaskiego Związku Szachowego Leszek Zega

 

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Podlaskiego

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Polska


Polski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje