Komunikat #105688


Turniej A - klasyfikacyjny na III i II kategorię.
Radzyń Podlaski
31.08.2019 - 01.09.2019
tempo gry: P'60

1. Organizator:

- Radzyńskie Towarzystwo Szachowe,

- I LO w Radzyniu Podlaskim.

  

2. Cele Turnieju:

- propagowanie „królewskiej gry” wśród dzieci,

- stworzenie dzieciom możliwości rywalizacji sportowej,

- stworzenie możliwości ciekawego spędzenia czasu wolnego,

- poszukiwanie następców mistrzów, wyłanianie utalentowanych juniorów.

 

3. Termin i miejsce:

Turniej zostanie rozegrany w dniach 31 sierpnia – 1 września 2019 r.  w I LO w Radzyniu Podlaskim  ul. Partyzantów 8.

Zapisy i potwierdzenie udziału w turnieju do godziny 9.40 dnia 31 sierpnia lub na stronie chessarbiter

 

4. System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim z tempem 50 min + 10 s/ za ruch dla zawodnika na partię, na dystansie 7 rund. W turnieju obowiązuje zapis partii szachowej, w przypadku jeżeli zawodnik rezygnuje z zapisu zostaje mu odjęte 20 min od czasu, bardzo prosimy o zabranie długopisu do prowadzenia zapisu.

O miejscu zawodnika w turnieju, w pierwszej kolejności, decyduje suma punktów zdobytych

w partiach (wygrana 1 pkt., remis ½ pkt., przegrana 0 pkt.). 

W przypadku równej ilości punktów obowiązuje punktacja pomocnicza według następującej

kolejności: 

Buchholz z odrzuceniem wartości skrajnych, pełny Buchholz, progres.

 

6. Uczestnictwo i zapisy:

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni posiadający minimum : IV kategorię szachową męską (1400) lub IV kategorię szachową żeńską (1250).

Liczba miejsc ograniczona do 40 osób, o grze w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

Będzie pobierana opłata organizacyjna i klasyfikacyjno-rankingowa w kwocie 20 zł. Zawodnicy Radzyńskiego Towarzystwa Szachowego otrzymują 5 zł zniżki.

 

 7. Harmonogram rozgrywek:

Zapisy i potwierdzenie udziału w zawodach- 31 sierpnia do godz. 9.40.

Odprawa techniczna- 31.08.2019r.  godz. 9.50 – 10.00

I runda- 31.08.2019 r. godz. 10.10 – 12.10

II runda-  31.08.2019 r. bezpośrednio po zakończeniu rundy I ok. 12.10 – 14.10

III runda - 31.08.2019 r. bezpośrednio po zakończeniu II rundy ok. 14.10 – 16.10

IV runda - 31.08.2019 r. bezpośrednio po zakończeniu III rundy ok. 16.10 – 18.10

V runda - 01.09.2019 r. godz. 10.00 – 12.00

VI runda - 01.09.2019 r. bezpośrednio po zakończeniu V rundy ok. 12.00-14.00

VII runda - 01.09.2019 r. bezpośrednio po zakończeniu rundy VI ok. 14.00 – 16.00

Zakończenie i wręczenie nagród – 01.09.2019 r. bezpośrednio po zakończeniu VII rundy ok. godz. 16.00

 

8. Nagrody:

Organizatorzy przewidują dyplomy dla wszystkich, puchar dla zwycięzcy  i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodników.

 

9. Inne ustalenia organizacyjne:

- zawodników obowiązują aktualne przepisy Polskiego Związku Szachowego oraz walka w duchu FAIR PLAY,

- możliwość zdobyć do III kategorii szachowej,

- W turnieju obowiązuje zapis partii szachowej, w przypadku jeżeli zawodnik rezygnuje z zapisu zostaje mu odjęte 20 min od czasu, bardzo prosimy o zabranie długopisu do prowadzenia zapisu,

- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność,

- dojazd uczestników na koszt własny,

- zawodnik zapisując się do turnieju oraz rodzic/opiekun małoletniego zapisując dziecko do udziału w zawodach wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestników przez organizatorów zgodnie z potrzebami organizacji i promocji zawodów,

- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne, zaistniałe w czasie trwania zawodów,

- w sprawach nie zawartych w regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów,

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Lubelskie


Lubelski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje