Komunikat #105669


V Międzynarodowe Sarnackie Spotkania Szachowe - turniej B
Serpelice
03.07.2019 - 07.07.2019
tempo gry: 60' + 30'' na ruch

V MIĘDZYNARODOWE SARNACKIE SPOTKANIA SZACHOWE.

 

1.   CEL IMPREZY:

-       promowanie kultury i walorów turystyczno - krajobrazowych południowego Podlasia,

-       podnoszenie umiejętności szachowych,

-       współpraca pomiędzy zaprzyjaźnionymi klubami szachowymi. Do udziału w turnieju zostali zaproszeni zawodnicy z Białorusi, Czech, Słowacji, Węgier, Serbii i Mołdawii.

 

2.   ORGANIZATORZY

-       ULKS Sarnaki,

-       Stowarzyszenie Parafiada,

-       Wójt Gminy Sarnaki,

 

3.   SPONSORZY

-       Ministerstwo Sportu i Turystyki

-       Ośrodek Relax w Serpelicach

 

4.   SYSTEM RORGYWEK

a)   Turniej A - (zgłoszony do oceny rankingowej FIDE)

-       9 rund, system szwajcarski,

-       tempo gry 90\' + 30" za ruch,

-       zawodnicy z rankingiem elo oraz krajowym ≥ 1800,

-       opłata startowa - 80 zł.

 

b)  Turniej B

-       9 rund system szwajcarski,

-       tempo gry 60\' + 30" za ruch,

-       wszyscy chętni bez rankingu elo i krajowym ≤1600,

-       opłata startowa - 50 zł.

 

c)   Turniej C

-       9 rund system szwajcarski,

-       tempo gry 60\',

-       wszyscy chętni z rankingiem krajowym nie wyższym niż 1200.

-       opłata startowa 20 zł.

 

Liczba zawodników w turniejach z powodu warunków lokalowych ograniczona do 100. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

5.   TERMIN, MIEJSCE, PROGRAM (turnieje A i B)

-       3 - 7 lipca 2019 r. Ośrodek Relaks - Serpelice 128.

 

2.07.2018 r. (wtorek)

-       przyjazd zaproszonych ekip,

 

3.07.2019 r. (środa)

-       8.00 - 8.30 potwierdzenie udziału w turnieju,

-       8.30 - 9.00 - odprawa techniczna,

-       9.00 - otwarcie turnieju

-       09.10 - I runda

-       15.00-  II runda,

-       ok. godz. 19.00 wycieczka do szkółki leśnej,

04.07.1019 (czwartek)

-       9.00 - III runda,

-       15.00- IV runda,

-       ok. 19.00 – spływ tratwami,

 

         05.07.2019 ( piątek)

-       9.00 - V runda,

-       15.00- VI runda,

-       ok. 19.00. wyjazd do Dworu w Zabużu, na turniej blitza.

 

         06.07.2019 r. ( sobota)

-       9.00 - VII runda,

-       15.00 - VIII  runda,

-       19.30 - spotkanie integracyjne.

 

         07.07.2019 r. (niedziela)

-       9.00 - IX runda

-       ok.14.30. zakończenie turnieju

 

Turniej C

- 3.07.2019 r. - 3 rundy

- 4.07.2019 r. - 3 rundy

- 5.07. 2019 r. - 3 rundy.

6.   ZGŁOSZENIA

         Zgłoszeń uczestników można dokonywać:

-       http://www.chessarbiter.com/

-       mail: wojtekhetman@op.pl, tel. 504297792

         Wszelkich informacji udziela Prezes ULKS Sarnaki Wojciech Szymański tel. 504297792, e-mail: wojtekhetman@op.pl

 

7.   KLASYFIKACJA

    W każdym z turniejów kolejność ustalona zostanie na podstawie następujących kryteriów:

-       liczba zdobytych punktów,

-       Buchholz średni,

-       Buchholz,

-       progres,

-       liczba zwycięstw.

 

8.   NAGRODY.

Turniej A

         Nagrody finansowe. Ilość nagród i ich wysokość zostanie podana po II rundzie.

         Puchary za miejsca 1 - 3.

Turniej B.

         Nagrody rzeczowe i puchary za miejsca 1 - 3, dyplomy. Nagrody niespodzianki.

 

9.   POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:

   

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

        Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na publikowanie zdjęć zrobionych w czasie trwania zawodów w celach promocyjnych.

         Pieczę nad osobami małoletnimi podczas turnieju sprawują ich opiekunowie.

         Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu i jego ostatecznej interpretacji.

 

Istnieje możliwość rezerwacji pobytu a terenie ośrodka Relax:

-       noclegi w cenie 35 - 45 zł osobo/dobę - kontakt telefoniczny: 506686032, 500421200.

-       całodzienne wyżywienie w cenie 55 zł lub same obiady – 25 zł - kontakt telefoniczny -  660806915

 

 

 

                                                     Organizator

                                                      Wojciech Szymański

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje