Komunikat #105663


I Festiwal Szachowy - Szachy na Wyspie - X Memoriał M. Aleksandrowicza
Szydłowiec
22.06.2019 - 23.06.2019
tempo gry: 30' + 30"

 

  REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

 I Festiwal Szachowy
„Szachy na Wyspie” – Szydłowiec 2019

"X Szachowy Memoriał Mirosława Aleksandrowicza”

 

 

1.    Organizator : Klub Sportowy ALTERNATYWA w Szydłowcu oraz

Szydłowieckie Centrum Kultury ZAMEK

2.    Patronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Szydłowiecki

 

3.    Sędzia

Jacek Sieczkowski – szachowy sędzia klasy państwowej

 

4.    Cele turnieju:

1)        integracja poprzez szachy

2)        popularyzacja  sportu szachowego  wśród dzieci i młodzieży,

 

5.    Miejsce i termin:

Turniej zostanie rozegrany 22 i 23.06.2019 r. od godz. 9.30 - w Szydłowieckim Centrum Kultury "Zamek" w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2

6.     Uprawnieni do gry

 Wszyscy zgłoszeni zawodnicy, niezależnie od posiadanej kategorii szachowej, wieku i miejsca zamieszkania.  

1) Zgłoszenia uczestnictwa w turnieju przyjmowanie są  do dnia  15.06.2019r.:

a) za pośrednictwem strony: www.chessarbiter.com

   b) telefonicznie na nr 600 – 792 – 851 lub 501-461-267

   c) drogą e-mail : alternatywa@onet.pl

2) W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, posiadaną kategorię szachową oraz telefon kontaktowy.

3) z uwagi na wielkość Sali, ilość miejsc ograniczona

4) zgłoszenia do turnieju po wyznaczonej dacie będą rozpatrywane indywidualnie.

 

7.    Opłaty:

- Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. Obowiązuje wniesienie opłaty klasyfikacyjno rankingowej (opłata wymagana przez PZSzach i FIDE)
w wysokości 10 zł od zawodnika. Wpłaty przyjmowane będą wraz z rejestracją uczestników w dniu rozgrywek.

- Opłata 12 zł za identyfikator uczestnika turnieju, wnoszona przy rejestracji
u organizatora.

 

8.    System rozgrywek:

- szwajcarski kontrolowany na dystansie 7 rund, tempo gry: po 30\'+30”  na  zawodnika/na partię

 

9.  Punktacja:

 - zwycięstwo – 1 pkt, remis – 1/2pkt, przegrana – 0 pkt,

 - punktacja dodatkowa: średni Buchholz, Buchholz, progres, większa liczba zwycięstw, wynik bezpośredni, losowanie.

 

9.      Nagrody regulaminowe: 

Klasyfikacja główna

I miejsce – puchar i nagroda finansowa   600 zł

II miejsce – puchar i nagroda finansowa   300 zł

III miejsce – puchar i nagroda finansowa  150 zł

IV miejsce – nagroda rzeczowa o wartości  100 zł

V miejsce – nagroda rzeczowa o wartości    75 zł

VI miejsce – nagroda rzeczowa o wartości   50 zł

Klasyfikacja zawodników do rankingu PZSzach 1900

I miejsce – medal i nagroda rzeczowa o wartości  100 zł

II miejsce – medal i nagroda rzeczowa o wartości 75 zł

III miejsce – medal i nagroda rzeczowa o wartości 50 zł

Klasyfikacja juniorów do rankingu PZSzach 1400

I miejsce – puchar i nagroda rzeczowa o wartości  80 zł

II miejsce – puchar i nagroda rzeczowa o wartości  50 zł

III miejsce – puchar i nagroda rzeczowa o wartości  30 zł

Najlepsza kobieta – nagroda rzeczowa o wartości   50 zł

 

- Nagrody nie podlegają łączeniu. Zawodnikowi przysługuje prawo wyboru nagrody           

 

11.    Planowany terminarz turnieju:

Sobota 22.06.2019r:

- od godz. 09.00 – rejestracja i potwierdzanie udziału w zawodach

- godz. 9.30 – otwarcie turnieju, odprawa techniczna

- godz. 9.45 – 18. 15  rozgrywki turniejowe – rundy od 1 do 4 (w trakcie rozgrywek po 2 rundzie przewidywana jest 30 minutowa przerwa na posiłek)

Niedziela 23.06.2019r:

- od godz. 9.00 – 15.00  rozgrywki turniejowe – rundy od 5 do 7

- około godz. 15.30 uroczyste zamknięcie turnieju, wręczenie nagród.

 

12. Postanowienia końcowe:

- organizator nie zapewnia posiłków,

- uczestnicy turniejów zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP na terenie obiektu i ubezpieczają się we własnym zakresie,

- osoby niepełnoletnie przybywają na turniej pod opieką rodziców lub innych upoważnionych do tego osób,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przynoszone na salę gry przez jej uczestników,

-  organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu turnieju,

- decyzje sędziego głównego są ostateczne,

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,

- udział w turnieju oraz przebywanie w miejscu rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i oznacza zgodę na wykorzystanie  wizerunku zawodników i osób im towarzyszących w celu promocji szachów i Organizatora,

- udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez organizatora podanych danych personalnych w celu przeprowadzenia zawodów oraz publikacji jego wyników.

 

                                                                 

Organizator

 

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje