Komunikat #105654


XI Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Jana Zukertorta (z normą mistrzowską)
Lublin
22.06.2019 - 26.06.2019
tempo gry: 90' + 30'' na ruch

XI Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Jana Zukertorta - I-go wicemistrza Świataz roku 1886, urodzonego w LublinieA) Turniej Mistrzowski od 1800 ranking FIDE (zaliczany do oceny FIDE – szachy klasyczne)

B) Turniej OPEN do 1800 FIDE i bez rankingu(zaliczany do oceny FIDE– szachy klasyczne)

I. Organizator:

 • Lubelski Klub Szachowy we współpracy ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo - Kredytową

  im. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie.

Sponsor Główny Turnieju:
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO

Sponsor Turnieju:
HORYZONT PARTNER SP. Z O.O.

II. Patronat i przewodniczący Komitetu Honorowego - sponsor

 • Pan Bogumił KRZYSZCZAK – Prezes Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie - „ Przewodniczący Komitetu Honorowego - Sponsor X Międzynarodowego Turnieju Szachowego im. Jana Zukertorta – I wicemistrza świata urodzonego w Lublinie”
 • Członek: Tadeusz POPŁAWSKI - sędzia klasy międzynarodowej (IA), wieloletni działacz szachowy, Wiceprezes Lubelskiego Klubu Szachowego Członek Komitetu Honorowego


III. Termin i miejsce rozgrywek

 • 22-26.06.2019 r. – Turnieje Mistrzowski i OPEN
 • Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

 
IV. System rozgrywek. Tempo gry

 • System szwajcarski, kojarzenia komputerowe
 • W grupach możliwy system kołowy przy mniejszej ilości startujących

Tempo gry:
    90’na partię plus 30” za każdy wykonany ruch (9 rund) - możliwe uzyskanie kategorii centralnych: pierwsza kategoria, kandydat na mistrza i mistrza krajowego.(pełne normy) oraz kategorii okręgowych bez ograniczeń.. Dopuszczalne spóźnienie na rundę 30 minut.

VI. Harmonogram zawodów

§  Przyjazd zawodników do 21 i 22.VI 2019 r. – Turnieje A i B

§  Odprawa techniczna                22.VI 2019. sobota godz. 09.00-10.00 na sali gry

§  Uroczyste otwarcie turnieju    22.VI 2019. sobota godz. 10.15 na sali gry

§  I i II runda                               22.VI 2019. sobota godz. 10.30 i następna

§  III i IV runda                           23.VI 2019. niedziela godz. 09.00 i następna

§  V i VI  runda                           24.VI 2019. poniedziałek godz. 09.00 i następna

§  VII i VIII  runda                      25.VI 2019r. wtorek  godz. 09.00 i następna

§  IX runda                                   26.VI.2019r  środa godz.09,00

§  Zakończenie                             26.VI 2019r. 20 minut po zakończeniu ostatniej partii

VII. Zakwaterowanie i wyżywienie

Zakwaterowanie i wyżywienie bez ograniczeń w różnym standardzie i warunkach w mieście Lublin wg. własnego uznania, w przypadku grup możliwa pomoc

VIII. Nagrody i wyróżnienia

Turniej Mistrzowski: X Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Jana Zukertorta - I-go wicemistrza Świata z roku 1886, urodzonego w Lublinie
(gwarantowane przy min. 12 zawodnikach)

zostaną podane w późniejszym czasie do 15.06.2019

dodatkowo dedykowane nagrody w grupach przy udziale w danej klasyfikacji 6 zawodników np. kobiet, juniorów, itp.

Turniej OPEN: do 1800 ranking FIDE (zaliczany do oceny FIDE)

zostaną podane w późniejszym czasie do 15.06.2019

dodatkowo dedykowane nagrody w grupach przy udziale w danej klasyfikacji 6 zawodników np. kobiet, juniorów, itp.


Warunkiem utrzymania nagród w dodatkowych kategoriach jest min 6 zawodników,

XI. Wpisowe

 • 100 PLN (zawiera opłatę kl. rankingową i opłatę do FIDE) Płatne przelewem na konto klubu lub gotówką przed odprawą.


X. Zgłoszenia

A. Mistrzowski http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2719/

B. OPEN http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2808/


XI. Inne informacje

 • W turniejach będzie możliwość uzyskania rankingu międzynarodowego w szachach klasycznych (zgłoszone do oceny międzynarodowej FIDE), możliwe uzyskanie kategorii   centralnych: pierwsza kategoria, kandydat na mistrza i mistrza krajowego.(pełne normy) oraz kategorii okręgowych bez ograniczeń. Dopuszczalne spóźnienie na rundę 30 minut.
  Nagrody nie przechodzą na innych zawodników, w przypadku dzielenia nagrody główne będą dzielone. Każdy zawodnik może otrzymać jedną wyższą nagrodę, nagrody nie przechodzą na innych. Zawodnicy zobowiązani są do walki w duchu sportowej rywalizacji „Fair Play. Zawodnicy ze złą reputacją mogą nie być dopuszczeni do zawodów. Zapraszamy zawodników do walki o normę mistrzowską w turnieju A (mistrzowskim). Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. Uczestnictwo jest zgodą na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku  uczestników przez organizatorów zgodnie z potrzebami organizacji i promocji zawodów a także potwierdzeniem akceptacji przedstawionych warunków udziału.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Lubelskie


Lubelski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje