Komunikat #105644


Warszawska Olimpiada Młodzieży w Szachach Klasycznych grupa C-12
Warszawa-Mokotów, ul. Narbutta 14, Hala Sportowa przy SP nr 85
25.05.2019 - 26.05.2019
tempo gry: P'60
 

1. Organizator: Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckiem Związkiem Szachowym.

2. Finansowanie: Warszawska Olimpiada Młodzieży finansowana jest przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.


3.Cel turnieju:

    • propagowanie królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży;

    • coroczne współzawodnictwo, umożliwiające dokonywanie analizy pracy w poszczególnych klubach i dzielnicach Warszawy.


4. Dyrektor Turnieju:Robert Krasiewicz, Prezes Mazowieckiego Związku Szachowego.

5. Sędzia główny: FA Ryszard Królikowski

6. Termin i miejsce: Warszawa-Mokotów, ul. Narbutta 14, Hala Sportowa przy SP nr 85, 25-26 maja 2019– szachy klasyczne 2 czerwca 2019 – szachy szybkie


Szczegółowy harmonogram WOM:

25 maja 2019 r. – WOM w szachach klasycznych (rundy I – IV w godz. 10:00 – 18:00)

26 maja 2019 r. – WOM w szachach klasycznych (rundy V -VII w godz. 10:00 – 16:00)

  • Rundy będą się rozpoczynać bezpośrednio po zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedzającej.

  • Dopuszczalne spóźnienie na rundę w szachach klasycznych wynosi 15 minut.

2 czerwca 2019 r. – WOM w szachach szybkich (rundy: I -VII w godz. 11:00 – 17:00)

  • Rundy będą się rozpoczynać bezpośrednio po zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedzającej.

  • Dopuszczalne spóźnienie na rundę w szachach szybkich wynosi 5 minut.

Bezpośrednio po ostatniej rundzie nastąpi ceremonia zakończenia WOM w szachach klasycznych (26.05) – w szachach szybkich (2 czerwca) i wręczenie medali oraz dyplomów laureatom WOM.


7. Warunki uczestnictwa:

W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie zawodnicy klubów zarejestrowanych na terenie m.st. Warszawy.

Klub reprezentowany przez zawodnika nie może zalegać z opłatami członkowskimi wynikającymi z KOF PZSzach za rok poprzedzający (2018).

Każdy zawodnik uczestniczący w WOM musi posiadać licencję sportową PZSzach.

Osoby, które nie posiadają licencji, mogą składać wnioski o przyznanie licencji do Mazowieckiego Związku Szachowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2019 roku.

W dniu 24 maja 2019 roku ogłoszona zostanie końcowa lista startowa zawodników WOM 2019 na stronach programu Chessarbiter poszczególnych grup turniejowych.

Rozgrywki prowadzone będą oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w następujących grupach wiekowych:

I – Mistrzostwa Warszawy Dzieci - dzieci do 7 lat (urodzeni w 2012 r. i młodsi – tylko szachy szybkie).

II – Mistrzostwa Warszawy Młodzików - dzieci w wieku 8-10 lat (urodzeni w roku 2011, w 2010 oraz 2009)

III – Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych - juniorzy w wieku 11-12 lat (urodzeni w 2008 r. i 2007 r.).

IV – Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych - juniorzy w wieku 13-14 (urodzeni w 2006 r. i 2005 r.).

V – Mistrzostwa Warszawy Juniorów - juniorzy w wieku 15-18 lat (urodzeni w latach 2004, 2003, 2002 i 2001)

Uczestnictwo w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży jest bezpłatne.

Zapisy do WOM przyjmowane będą poprzez formularze zgłoszeń na stronach programu chessarbiter - w razie problemów pod adresem mailowym: r.krolikowski@pzszach.pl do dnia 22.05.2019 r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu.

Lista zgłoszonych do zawodów i ewentualne uwagi będą publikowane na bieżąco przez sędziego WOM.

UWAGA! Termin zgłoszeń wynika z konieczności zabezpieczenia konkretnej ilości sprzętu, stołów, krzeseł do przygotowania sali. Prosimy o uszanowanie starań organizatorów i podanego, nieprzekraczalnego terminu zgłoszeń.


Ewentualną rezygnację z udziału w WOM (dotyczy zawodników, którzy wprawdzie zgłosili się do WOM, ale nie będą mogli wziąć udziału w zawodach) należy przesłać na adres: r.krolikowski@pzszach.pl tak szybko, jak to tylko jest możliwe lub zgłosić sędziemu (Ryszard Królikowski: 501 493 797 - tylko sms!).

8. System rozgrywek:

Szachy klasyczne: system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika.

Uwaga! Liczba rund i system kojarzenia może zostać zmieniony w zależności od liczby zgłoszeń.

W turnieju szachów klasycznych istnieje możliwość uzyskania kategorii szachowej V, IV, III i II oraz

normy na I kategorię kobiecą. Obowiązuje zapis partii (zawodnik ma obowiązek posiadania długopisu).


Szachy szybkie: system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 15 minut na partię dla zawodnika.

Uwaga! Liczba rund i system kojarzenia może zostać zmieniony w zależności od liczby zgłoszeń.


W przypadku małej liczby zawodników w grupie dopuszcza się rozegranie turnieju systemem kołowym.


9.Przepisy gry:Obowiązują opublikowane przepisy FIDE.


10. Punktacja:O kolejności zajętych miejsc decyduje:


- ilość zdobytych punktów

- punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku

- pełna punktacja Buchholza

- liczba zwycięstw

- progresja

- bezpośredni pojedynek

- losowanie lub dogrywka


W przypadku systemu kołowego decydują kolejno:

- ilość zdobytych punktów

- system Bergera

- system Koya

- bezpośredni pojedynek

- liczba zwycięstw

- losowanie lub dogrywka


11. Punktacja klubowa WOM:


Podczas WOM prowadzona będzie punktacja zawodników i klubów.


Zawodnik, który nie ukończy zawodów, nie jest uwzględniany w punktacji klubowej.


Punktacja indywidualna (wg regulaminu z dnia 1 marca 2018 roku,

zatwierdzonego przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy).


WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - część szczegółowa

SZACHY KLASYCZNE

Mistrzostwa Warszawy Juniorów

K/M - 15-18 lat

1. Program

K/M – indywidualnie


2. Punktacja


K – indywidualnie

Lok.

1

2

3

4

5-6


PKT

12

10

8

6

4

44


M – indywidualnie

Lok.

1

2

3

4

5-6

7-8

9-13

14-16


PKT

12

10

8

6

4

3

2

1

63

Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych

K/M - 13-14 lat

K/M – 11-12 lat


1. Program

K/M – indywidualnie


2. Punktacja


K – indywidualnie 13-14 lat

Lok.

1

2

3

4-6

7-10


PKT

9

7

6

5

4

53


M – indywidualnie 13-14 lat

Lok.

1

2

3

4-6

7-10

11-16

17-24

25-32


PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

95


K – indywidualnie 11-12 lat

Lok.

1

2

3

4-10


PKT

7

6

5

4

46


M – indywidualnie 11-12 lat

Lok.

1

2

3

4-10

11-16

17-24

25-48


PKT

7

6

5

4

3

2

1

104

Mistrzostwa Warszawy Młodzików

K/M – 8-10 lat


1. Program

K/M – indywidualnie


2. Punktacja


K – indywidualnie

Lok.

1

2

3

4-16


PKT

6

5

4

3

54


M – indywidualnie

Lok.

1

2

3

4-16

17-32

33-60


PKT

6

5

4

3

2

1

114

SZACHY SZYBKIE

Mistrzostwa Warszawy Juniorów

K/M - 15-18 lat

1. Program

K/M – indywidualnie


2. Punktacja


K – indywidualnie

Lok.

1

2

3

4

5-6


PKT

12

10

8

6

4

44


M – indywidualnie

Lok.

1

2

3

4

5-6

7-8

9-13

14-16


PKT

12

10

8

6

4

3

2

1

63

Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych

K/M - 13-14 lat

K/M – 11-12 lat


1. Program

K/M – indywidualnie


2. Punktacja


K – indywidualnie 13-14 lat

Lok.

1

2

3

4-6

7-10


PKT

9

7

6

5

4

53


M – indywidualnie 13-14 lat

Lok.

1

2

3

4-6

7-10

11-16

17-24

25-32


PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

95


K – indywidualnie 11-12 lat

Lok.

1

2

3

4-10


PKT

7

6

5

4

46


M – indywidualnie 11-12 lat

Lok.

1

2

3

4-10

11-16

17-24

25-48


PKT

7

6

5

4

3

2

1

104

Mistrzostwa Warszawy Młodzików


K/M – 8-10 lat


1. Program

K/M – indywidualnie


2. Punktacja


K – indywidualnie

Lok.

1

2

3

4-16


PKT

6

5

4

3

54


M – indywidualnie

Lok.

1

2

3

4-16

11-16

17-32

33-60


PKT

7

6

5

4

3

2

1

114


Mistrzostwa Warszawy Dzieci

K/M – do 7 lat


1. Program

K/M - corocznie podawany przez Okręgowy Związek danej dyscypliny


2. Punktacja

K/M – do 7lat


K – indywidualnie

Lok.

1

2-3

4-6


PKT

3

2

1

10


M – indywidualnie

Lok.

1

2-3

4-12


PKT

3

2

1

16

12. Uwagi:
Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Dyrektor Turnieju lub Sędzia Główny. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie na czas ich trwania. Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów.Sędzia główny:                                                                                  Dyrektor WOM
/-/ FA Ryszard Królikowski                                                          /-/ Robert Krasiewicz
                                                                                          Prezes Mazowieckiego Związku Szachowego

Projekt finansuje m.st. Warszawa

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje