Komunikat #105638


Szachowe Lato Poznań 2019 OPEN
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych ul. Głogowska 26 Poznań
06.07.2019 - 14.07.2019
tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch

Szachowe Lato Poznań \'2019

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Poznań, ul. Głogowska 26,  6 - 14 lipca 2019 r.

Komunikat Organizacyjny nr 1

 

 

Organizatorzy:

 · Klub Szachowy LECH-WSUS Poznań

 · Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

 

Sponsorzy:

 · WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH im. prof. Michała Iwaszkiewicza

 

Komitet Honorowy:

· Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda - Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych

· Jolanta Ruła - Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących

 

 Komitet Organizacyjny:

· Małgorzata Napierała

· Janusz Woda

· Jacek Woda - Dyrektor WSUS, Prezes KS LECH-WSUS

· Marian Kossowski - Zastępca Dyrektora WSUS ds. Administracji

 

Komisja Sędziowska:

· Małgorzata Napierała - sędzia główny Festiwalu

· Barbara Ryszkiewicz

  

TURNIEJE:

OPEN

dla wszystkich chętnych szachistów

 

System rozgrywek: 9 rund systemem szwajcarskim; turniej zgłoszony do FIDE

Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć, następnie 30 minut na dokończenie partii i dodatkowo po 30

sekund na każdy ruch, poczynając od pierwszego, z akumulacją zaoszczędzonego czasu.

Startowe: - 120 zł – seniorzy,

- 85 zł – kobiety, juniorzy do lat 18 lat, weterani - szachiści powyżej lat 60, szachiści niepełnosprawni

IM, WIM oraz zawodnicy z rankingiem FIDE powyżej 2.300 pkt. – odpowiednio 85 i 65 zł.

GM, WGM i zawodnicy z rankingiem FIDE powyżej 2.450 pkt. - zwolnieni z tej opłaty.

W kwocie startowego uwzględniona jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa PZSzach.

Nagrody rzeczowe

· główne od 1 do 6 miejsca w turnieju

· po 1 dla najlepszych juniorek i juniorów oraz kobiet (pow. 18 lat) i weteranów.

Lista dalszych nagród uzależniona od liczby startujących oraz hojności sponsorów,

Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 

JUNIORZY

Turniej o charakterze klasyfikacyjnym, dla juniorów obu płci do lat 18 (rocznik 2001 i młodsi)

System rozgrywek: 9 rund systemem szwajcarskim.

Tempo gry: 30 posunięć na 1 godzinę oraz po 0,5 godziny na dokończenie partii.

Klasyfikacja końcowa: oddzielna dla dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych do 10, 12 i 14,18 lat.

Startowe: 50 zł.

Nagrody i upominki rzeczowe dla uczestników, którzy rozegrają wszystkie partie i wezmą udział w uroczystym zakończeniu Szachowego Lata ‘2019.

 

Zgłoszenia i startowe

Zgłoszenia należy przesyłać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 r.

na adres Małgorzata Napierała, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących,

               61-127 Poznań, ul. Bydgoska 4a. Zgłoszenia via e-mail na adresy:

               nowy.skaut@gmail.com względnie aqua@wzszach.poznan.pl

prosimy tytułować – „Szachowe Lato 2019”.

 Wzór ZGŁOSZENIA – Karty Uczestnika – p. załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

Do zgłoszenia pisemnego należy dołączyć kserokopię, a do internetowego skan, dowodu wpłaty startowego oraz należności za zakwaterowanie i żywienie w niżej wymienionym Ośrodku na konto bankowe:            Małgorzata Napierała ING Bank Śląski 08 1050 1533 1000 0090 4368 1775

(z dopiskiem: Szachowe Lato 2019)

Wpłaty przelewem na konto tylko do dnia 1.07.2019 r.,

po tym terminie wyłącznie gotówką w Sekretariacie Festiwalu 6.07.2019 r.

UWAGI:

Startowe po 1.07.2019 r. wzrasta o 10 zł, a w razie zgłoszenia w dniu rozpoczęcia Festiwalu lub zmiany w tym dniu grupy turniejowej o 20 zł.

Organizatorzy nie przewidują odprawy technicznej - każdy z zawodników ma obowiązek przesłać do 6.07.2019 r. lub wypełnić na miejscu Kartę Uczestnika (najpóźniej do godz. 13:00 w dniu rozpoczęcia Festiwalu).

Zapraszamy do urlopowego pobytu w Poznaniu - zwiedzania Grodu Przemysława i okolic oraz korzystania z urządzeń sportowych zlokalizowanych nad słynnym w świecie jeziorem Malta, umożliwiających aktywny wypoczynek w pięknej scenerii.

W Regulaminie Festiwalu, zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez FIDE, znajdą się dwa

bardzo ważne przepisy:

- spóźnienie zawodnika na partię – do 15 minut,

- wyrażenie zgody na propozycję remisową partnera będzie dopuszczalne dopiero po wykonaniu

  30. posunięcia przez czarne.

 

Zakwaterowanie i żywienie

Uczestnicy zgłoszeni do 30.06.2019 r. mogą uzyskać bardzo korzystne cenowo, zwłaszcza dla zorganizowanych grup szkolnych, zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a, w wieloosobowych pokojach, położonym w odległości ok. 15 minut jazdy tramwajem linii nr 6 lub 8 z Ronda Śródka do Mostu Dworcowego (ok. 150 m od sali gry). Koszt zakwaterowania w Ośrodku wynosi 300 zł za cały pobyt. Ilość miejsc w Ośrodku dla uczestników Festiwalu jest ograniczona i wynosi około 50.

O zakwaterowaniu w Ośrodku decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat na konto Organizatora

Uzyskanie zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodku po 30.06.2019 r. nie będzie możliwe.

Bliższych informacji o zakwaterowaniu i wyżywieniu udziela Małgorzata Napierała, tel. kom.

604 554 219; e-mail: nowy.skaut@gmail.com .

Uczestnicy nie zakwaterowani w ww. Ośrodku względnie zgłaszający udział w Festiwalu po

30.06.2019 r. mogą załatwić zakwaterowanie samodzielnie w licznych hotelach poznańskich i innych obiektach oraz w kwaterach prywatnych, o zróżnicowanym standardzie "na każdą kieszeń", poprzez:

BIURO ZAKWATEROWANIA PH-U „PRZEMYSŁAW” Sp. z o.o.

60-734 Poznań, ul. Głogowska 16, tel. (0.61) 866 35 60, 866 39 83, 865 806; faks 866 51 63,

http://www.przemyslaw .com.pl lub http://www.noclegi-poznan.pl

e-mail: rezerwacja@przemyslaw.com.pl

W zakresie żywienia - bogata oferta w bezpośrednim sąsiedztwie sali gry - w lokalach gastronomicznych oraz w bufecie Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych.

Za Komitet Organizacyjny

     Małgorzata Napierała

Załącznik nr 1

TERMINARZ

Szachowego Lata Poznań \'2019

 

Piątek

5.07.2019 r.

kwaterowanie uczestników spoza Poznania

 

 

Sobota

  6.07

     w godz.

11:00 - 13:00

przyjmowanie ostatnich zgłoszeń w biurze Festiwalu obok sal gry (osoby zgłaszające się później rozpoczną grę od II rundy)

godz. 14:00

opublikowanie list startowych

godz. 15:30

otwarcie Szachowego Lata ‘2019

godz. 16:00

I runda

Niedziela

  7.07

godz. 16:00

II runda

Poniedziałek

  8.07

godz. 16:00

III runda

Wtorek

  9.07

godz. 16:00

IV runda

Środa

10.07

godz. 16:00

V runda

Czwartek

11.07

godz. 16:00

VI runda

Piątek

12.07

godz. 16:00

VII runda

Sobota

13.07

godz. 16:00

VIII runda

Niedziela

14.07

godz.   9:00

IX runda

godz. 15:00

zakończenie Turnieju

 

Załącznik nr 2

 

ZGŁOSZENIE - Karta Uczestnika  Szachowego Lata Poznań \'2019

 

  Turniej (zaznaczyć wybraną grupę):

OPEN

JUNIORZY

  Nazwisko i imię:

  Klub:

  Data urodzenia:

  Tytuł  lub  kategoria szachowa:

  Ranking FIDE:

  Ranking krajowy:

  Adres domowy z kodem pocztowym:

  Telefon:

  E-mail:

  Kwota startowego:

  Data wpłaty startowego:

  Rezerwuję miejsce zakwaterowania w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym:

            - w dniach:      …… .07.2019 r.

                                                                   Podpis  …………………………………

 

UWAGA:  Zgłoszenie zbiorcze dla grupy uczestników powinno zawierać wszystkie ww. dane

                 i być podpisane przez prezesa/dyrektora i księgowego klubu/szkoły.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Wielkopolskie


Wielkopolski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje