Komunikat #105614


XXXIV Międzynarodowy Turniej Szachowy im.Tadeusza Gniota
Police Klubie Nauczyciela ul. Barnima 26
10.07.2019 - 18.07.2019
tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XXXIV MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO

IM. TADEUSZA GNIOTA

POLICE 10 lipca – 18 lipca 2019 r.


Cel turnieju:

 • kontynuacja inicjatywy ZNP rozgrywania turniejów szachowych poświęconych pamięci wybitnego szachisty-pedagoga Tadeusza Gniota,

 • popularyzacja szachów wśród pracowników oświaty i wychowania,

 • popularyzacja szachów w środowisku polickim,

 • umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz kontaktu sportowego
  z zawodnikami zagranicznymi.

Protektorat turnieju:Burmistrz Gminy Police

Organizator turnieju:Nauczycielski Klub Szachowy „Śmiały” Police

Sędzia główny:Witalis Sapis - sędzia klasy międzynarodowej (IA)

Termin i miejsce rozgrywek:

Turniej rozegrany zostanie w dniach 10 lipca – 18 lipca 2019 w Klubie Nauczyciela
w Policach, ul. Barnima 26


Uczestnictwo:

Prawo do uczestnictwa w turnieju posiadają:

 • imiennie zaproszeni zawodnicy zagraniczni i czołowi zawodnicy polscy, z zastrzeżeniem, że w turnieju może wziąć udział max. 2 zawodników zagranicznych z jednej federacji o rankingu powyżej 2500 ELO,

 • zawodnicy polscy posiadający ranking ELO min. 1900,

 • organizator dopuszcza możliwość udziału w turnieju do 5 zawodników o rankingu ELO poniżej 1900, pod warunkiem, że ich ranking nie pogorszy istotnie średniego rankingu turnieju.


System rozgrywek:

Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund.

Tempo gry: 90 min. na 40 posunięć + 30 min. na dokończenie + 30 sek. na posunięcie (od początku partii dla zawodnika).

Istnieje możliwość zdobycia norm na tytuły międzynarodowe.

Turniej jest zgłoszony do FIDE.


Ramowy program turnieju:

 • 09.07.2019 r. – godz. popołudniowe i wieczorne – przyjazd zawodników (Klub Nauczyciela, ul. Barnima 26)

 • 10.07.2019 r. – godz. 12.00 – odprawa techniczna, godz. 15.30 – otwarcie turnieju, I runda

 • 11-12.07.2019 r. – godz. 15.30, rundy II-III

 • 13.07.2019 r. – godz. 10.00, runda IV

 • 13.07.2019 r. – godz. 17.00 – turniej błyskawiczny

 • 14-17.07.2019 r. – godz. 15.30, rundy V-VIII

 • 18.07.2019 r. – godz. 10.00 – runda IX; godz. 17.00 – zakończenie turnieju

Szczegółowy terminarz turnieju (godziny rozpoczęcia rund, posiłków) podany zostanie na odprawie technicznej.


Opłaty za turniej:

Zakwaterowanie: 360,- zł (pokoje 1-2 osobowe w SOSW w Policach przy ul. Korczaka).

Organizator nie gwarantuje dostępu do Internetu.

Wyżywienie: 405,- zł

Organizator nie zapewnia wyżywienia w ramach ww. kwoty w przededniu turnieju, istnieje możliwość skorzystania z baru w Klubie Nauczyciela. W dniu 10 lipca 2019 r. śniadanie o godz. 9.00.

Wpisowe:

 • GM >2500 ELO (WGM >2300 ELO) - nie płacą, wyżywienie i zakwaterowanie na koszt organizatora

 • GM i IM o rankingu min. 2450 ELO oraz utytułowani imiennie zaproszeni zawodnicy zagraniczni – nie płacą, zakwaterowanie na koszt organizatora

 • zawodnicy o rankingu 2200-2449 ELO oraz nauczyciele (także nauczyciele akademiccy) - 130 zł

 • pozostali - 200,- zł


Uwaga: Uczestnicy co najmniej 15 (piętnastu) MTSz im. T. Gniota – zakwaterowanie na koszt organizatora (nie dotyczy mieszkańców Polic i Szczecina)

W kosztach wpisowego uwzględniono obowiązkową opłatę klasyfikacyjno-rankingową PZSzach.

Opłaty za turniej (wpisowe + koszty pobytu) należy przesłać na konto Nauczycielskiego Klubu Szachowego „Śmiały” – Alior Bank S.A., nr konta:


05 2490 0005 0000 4530 2478 0873 z dopiskiem „Turniej szachowy”


Dopuszcza się dokonanie opłat na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem.


Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia do turnieju z podaniem kategorii, rankingu, przynależności klubowej, adresu i możliwości kontaktu telefonicznego należy kierować na adres:

Zarząd Oddziału ZNP w Policach ul. Grunwaldzka 15, 72-010 Police

Dopuszcza się możliwość zgłoszenia drogą internetową -www.smialy.pl(patrz: formularz za pośrednictwem strony www.chessarbiter.com)


Dodatkowe informacje:

 • tel. (91) 3 170 492 – Mieczysław Manik (godziny wieczorne)

 • tel. komórkowy 601 992 551

 • www.smialy.pl

 • e-mail: smialy@smialy.pl


Termin przyjmowania zgłoszeń wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty upływa z dniem 5 lipca 2019 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (40) o przyjęciu do turnieju decyduje kolejność dokonania wpłat.


Nagrody i ocena wyników:

 • I miejsce - 5 000,- zł + puchar

 • II miejsce - 3 000,- zł

 • III miejsce - 2 000,- zł

 • IV miejsce - 1 000,- zł

 • V miejsce - 700,- zł


Wysokość pozostałych nagród regulaminowych (miejsca 6-10) zostanie podana po zamknięciu listy zgłoszeń.


Nagrody specjalne:

 • dla najlepszej zawodniczki (przy udziale min. 3 zawodniczek w turnieju) 500,- zł

 • dla najlepszego nauczyciela 400,- zł

 • dla najlepszego juniora 400,- zł

 • dla najlepszego zawodnika poniżej rankingu 2300 ELO 300, -zł

 • dla najlepszego mieszkańca Polic 400,- zł.


Przy równej ilości punktów nagrody zostaną przydzielone według osiągniętego miejsca w tabeli przy zastosowaniu punktacji pomocniczej wg metody Horta. Nagrody mogą być łączone.


Uwagi końcowe:

Osoby biorące udział w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.

Niestawienie się na odprawę techniczną powoduje wykluczenie z turnieju z jednoczesną utratą kosztów wpisowego. Szczegółowy regulamin podany zostanie na odprawie technicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego komunikatu.
KOMITET ORGANIZACYJNY

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Zachodniopomorskie


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje