Komunikat #105599


XXI Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów do lat 14 - C14
Wasilków
31.05.2019 - 02.06.2019
tempo gry: 30' + 30'' na ruch

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XXI MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

JUNIOREK I JUNIORÓW DO LAT 18 W SZACHACH

 

Cel

·        Wyłonienie mistrzów województwa podlaskiego juniorów w szachach na rok 2019.

·        Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży.

·        Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii.

Organizator

·        Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku, ul. Sobieskiego 24

·        Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 82, www.podlzwszach.net

·         Sędzia główny: Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl  

Finansowanie

·        Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

·        Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku

Termin i miejsce

·          31 maja - 2 czerwca 2019 roku

·          Kompleks Hotelowy Nad Zalewem

Wasilków k. Białegostoku, ul. Białostocka 94, tel. 85 718 52 40, fax 85 718 55 11

http://www.nadzalewem.jard.pl/ e-mail: nadzalewem@jard.pl 

Uczestnictwo

·        Prawo startu mają obywatele polscy oraz obywatele państw UE zamieszkujący w Polsce.

·        Konieczna jest przynależność do klubu z terenu województwa podlaskiego lub  zamieszkanie na terenie województwa podlaskiego.

·        Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie ważnej licencji zawodniczej PZSzach.

System rozgrywek

·        Zawody zostaną rozegrane w 12 oddzielnych dla dziewcząt i chłopców grupach:

ü  dziewczęta do lat 8 (rocznik 2011 i młodsze);

ü  chłopcy do lat 8 (rocznik 2011 i młodsi);

ü  dziewczęta do lat 10 (roczniki 2009-2010);

ü  chłopcy do lat 10 (roczniki 2009-2010);

ü  dziewczęta do lat 12 (roczniki 2007-2008);

ü  chłopcy do lat 12 (roczniki 2007-2008);

ü  dziewczęta do lat 14 (roczniki 2005-2006);

ü  chłopcy do lat 14 (roczniki 2005-2006);

ü  dziewczęta do lat 16 (roczniki 2003-2004);

ü  chłopcy do lat 16 (roczniki 2003-2004);

ü  dziewczęta do lat 18 (roczniki 2001-2002);

ü  chłopcy do lat 18 (roczniki 2001-2002)

·        W przypadku udziału w grupie 11 i więcej zawodników zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

·        W przypadku, gdy zgłosi się 7-10 zawodników obowiązuje system kołowy.

·        W przypadku, gdy zgłosi się 5-6 zawodników obowiązuje system dwukołowy.

·        W przypadku, gdy zgłosi się 3-4 zawodników obowiązuje system trzykołowy.

·        W przypadku małej liczby uczestników dopuszcza się łączenie zawodników z sąsiednich grup wiekowych w jeden turniej. Połączone w ten sposób grupy mogą rozegrać turniej wyłącznie systemem kołowym. Wówczas ustalenie kolejności miejsc zawodników w poszczególnych grupach wiekowych odbywa się po uwzględnieniu partii pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami jednej grupy wiekowej.

Zgłoszenia

·        Zgłoszenia udziału dokonują kluby lub rodzice na adres elektroniczny albo telefoniczny sędziego głównego w terminie do dnia 21 maja 2019 roku.

·        Zgłoszenia można dokonać na stronach poszczególnych grup:

ü  dziewczęta do lat 08 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1397/

ü  dziewczęta do lat 10 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1398/

ü  dziewczęta do lat 12 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1399/

ü  dziewczęta do lat 14 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1400/ 

ü  dziewczęta do lat 16 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1401/

ü  dziewczęta do lat 18 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1402/

ü  chłopcy do lat 08 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1403/

ü  chłopcy do lat 10 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1404/

ü  chłopcy do lat 12 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1405/

ü  chłopcy do lat 14 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1406/

ü  chłopcy do lat 16 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1407/

ü  chłopcy do lat 18 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1408/

Tempo gry

·        Po 30 minut na całą partię dla każdego zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii

Ocena wyników

·        W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje:

ü  suma zdobytych punktów,

ü  wartościowanie średnie Buchholza,

ü  wartościowanie pełne Buchholza,

ü  liczba zwycięstw,

ü  wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami.

ü  ranking średni przeciwników.

·        W przypadku systemu kołowego lub wielokołowego o kolejności miejsc decyduje:

ü  suma zdobytych punktów,

ü  punktacja Sonneborna-Bergera,

ü  rozszerzony system Koyi,

ü  liczba zwycięstw,

ü  wynik bezpośredniej partii.

·        W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o podziale medali  zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego głównego; inne lokaty będą dzielone.

·        Wyniki klasyfikacji drużynowej zostaną ustalone po zsumowaniu punktów za miejsca I-VIII w grupach wiekowych: I - 9, II - 7, III - 6, IV - 5, V - 4, VI - 3, VII - 2, VIII - 1.

Terminarz turnieju

·        31 maja 2019 r. (piątek):

ü  10:50 – odprawa techniczna, otwarcie

ü  11:00 – I runda

ü  12:45-14:00 – obiad

ü  14:15 – II runda                               

ü  16:45 – III runda 

ü  18:30-20:00 – kolacja

·        1 czerwca 2019 r. (sobota):

ü  07:30-09:00 – śniadanie

ü  09:00 – IV runda                                                                       

ü  11:30 – V runda

ü  12:45-14:00 – obiad

ü  14:15 – VI runda         

ü  16:45 – VII runda                         

ü  18:30-20:00 – kolacja

·        2 czerwca 2019 r. (niedziela):

ü  07:30-09:00 – śniadanie

ü  09:00 – VIII runda 

ü  11:30 – IX runda

ü  12:45-14:00 – obiad

ü  14:15 – zakończenie        

Zakwaterowanie i wyżywienie

·        Kompleks Hotelowy Nad Zalewem gwarantuje pełną obsługę w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych.

·        Kompleks oferuje pokoje w trzech standardach. Mieszczą się one w trzech budynkach A, B i C, znajdujących się obok siebie: 4 pokoje 1-osobowe, 58 pokoi 2-osobowych, 8 pokoi 3-osobowych, 15 pokoi 4-osobowych, apartamenty, dostawki. Pokoje wyposażone są w WC i prysznic. Większość pokoi wyposażona jest w TV i telefon.

·        Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi od osoby:

ü  w budynku B175 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć);

ü  w budynku A – 185 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć);

ü  w budynku C – 205 zł (słownie: dwieście pięć).

·        Powyższy koszt obejmuje dwa noclegi oraz wyżywienie od obiadu w dniu 31 maja 2019 r. do obiadu w dniu 2 czerwca 2019 r.

·        Koszt obiadu wynosi 15 zł.

·        Nie przewiduje się możliwości opłaty za krótszy pobyt lub zwrotu za niewykorzystane świadczenia noclegowe lub żywieniowe.

·        Uczestnicy zawodów w dniu przyjazdu będą kwaterowani w pokojach od godziny 09:00, natomiast w dniu wyjazdu zobowiązują się opuścić obiekt do godziny 15:00.

·        Wcześniejsze zakwaterowanie albo przedłużenie pobytu w pokoju w dniu wyjazdu możliwe będzie po uzgodnieniu na miejscu z recepcją.

·        Rezerwacje zakwaterowania i wyżywienia będą przyjmowane pod adresem: Kompleks Hotelowy Nad Zalewem, Wasilków k. Białegostoku

http://www.nadzalewem.jard.pl/index.php5?content=rezerwacja

·        Rezerwacja telefoniczna pod numerem 85 718 52 40.

·        Termin rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia uczestników MWJ upływa w dniu 21 maja 2019 r.

·        Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia w terminie późniejszym będzie możliwa tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc.

·        Pełnej opłaty za pobyt dokonujmy gotówką na miejscu w dniu przyjazdu.

Finansowanie

·        Koszty organizacji ponosi organizator.

·        Koszty uczestnictwa ponoszą kluby delegujące zawodników lub rodzice.

·        Opłata startowa wynosi 40 zł od zawodnika.

·        Opłata rankingowa wynosi 20 zł od zawodnika.

·        Opłatę rankingową i startową należy wpłacić na konto Podlaskiego Związku Szachowego (Bank Pekao SA nr 89 1240 5211 1111 0000 4930 0891) do dnia 24 maja 2019 r.

·        Zawodnicy, którzy zrezygnują z udziału w zawodach i poinformują o tym sędziego głównego do 28 maja 2019 roku, otrzymają zwrot wpisowego na wskazane konto.

Nagrody i wyróżnienia

·        Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III otrzymują puchary i medale.

·        Nagrody pieniężne we wszystkich grupach: I – 300 zł, II – 250 zł, III – 200 zł, IV – 150 zł, V – 120 zł, VI – 100 zł

·        Dyplomy dla wszystkich uczestników.

·        Kluby, które zajmą miejsca I-VI w klasyfikacji drużynowej otrzymają puchary;  dyplomy dla wszystkich klubów.

Sędziowanie

·        W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i PZSzach.

·        Mistrzostwa prowadzi sędzia główny, posiadający minimum klasę państwową, przy pomocy sędziów  asystentów, posiadających co najmniej II klasę sędziowską.

·        Sędziego głównego wyznacza organizator.

·        Sędziów asystentów wyznacza sędzia główny, w porozumieniu z organizatorem.

·        Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz opłatę roczną uprawniającą do sędziowania zawodów w danym roku.

·        Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego  głównego.

·        Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do  Kolegium Sędziów Podl. Zw. Szach.

·         Zawodnicy nie muszą potwierdzać swojego udziału przed zawodami.

·        Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

·        Nie ma potrzeby potwierdzania swojej obecności przed rozpoczęciem 1. rundy.

·        W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30. posunięcia  czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano  remis przed 30. posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

·        Obowiązuje prowadzenie zapisu partii do ostatniego posunięcia. Z prowadzenia zapisu zwolnieni  są zawodnicy urodzeni w 2012 roku i młodsi; sędzia zmniejsza im czas do 20 minut na całą partię i  dodatkowo po 20 sekund na każdy ruch od początku partii.

·        Wszystkie grupy Mistrzostw są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

·        Ci zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie, ale nie wniosą należnych opłat do 24 maja 2019 r., zostaną usunięci z listy startowej.

·        Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie zostaną wycofani z turnieju.

Sprawy wychowawcze

·        Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów, we współpracy z organizatorem.

·        Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

Postanowienia końcowe

·        Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzice zawodnika.

  • Akceptując regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
  • Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych.

·        Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:

ü  dla zawodników – przegrania partii;

ü  dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.

·        Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki rozgrywek.

·        Prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu/komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).

·        Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

 

              Leszek Zega, prezes Podl. Zw. Szach.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Polska


Polski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje