Komunikat #105590


TURNIEJ KLASYFIKACYJNY BIAŁYSTOK WIOSNA 2019 - grupa B
Białystok
01.05.2019 - 03.05.2019
tempo gry: 30' + 30'' na ruch

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJU KLASYFIKACYJNEGO „BIAŁYSTOK WIOSNA 2019”

 

Cel:

·        Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

·        Podwyższenie kategorii szachowych i rankingu międzynarodowego ELO

Organizator:

·          MUKS Stoczek 45 Białystok ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 82, www.stoczek45.pl

·          Sędzia główny Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl

Termin i miejsce:

·          27-30.04, 1-3.05.2019 r.

·          Szkoła Podstawowa Nr 45 w Białymstoku, ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 80

Warunki uczestnictwa:

·       grupa OPEN – wszyscy chętni

·       grupa B – zawodnicy z rankingiem FIDE do 1200 oraz zawodnicy urodzeni w roku 2009 i młodsi (niezależnie od rankingu FIDE)

System rozgrywek:

·          Szwajcarski na dystansie 9 rund

Tempo gry:

·       grupa OPEN – po 60 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii

·       grupa B – po 30 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii

Zgłoszenia:

·       Serwisy turniejowe

ü  grupa OPEN – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1069/

ü  grupa B – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1070/

·       Bezpośrednio przed zawodami u sędziego głównego

Zakwaterowanie i wyżywienie:

·       We własnym zakresie

Program zawodów:

Grupa OPEN:

27.04.2019 r.        godz. 09:00 – potwierdzanie zgłoszeń

                              godz. 10:00 – I runda

                              godz. 13:00 – II runda

28.04.2019 r.        godz. 10:00 – III runda

                              godz. 13:00 – IV runda

                              godz. 16:00 – V runda

29.04.2019 r.        godz. 10:00 – VI runda

                              godz. 13:00 – VII runda

30.04.2019 r.        godz. 10:00 – VIII runda

                              godz. 13:00 – IX runda

Grupa B:

01.05.2019 r.        godz. 09:00 – potwierdzanie zgłoszeń

                              godz. 10:00 – I runda

                              godz. 12:00 – II runda

                              godz. 14:00 – III runda

02.05.2019 r.        godz. 10:00 – IV runda

                              godz. 12:00 – V runda

                              godz. 14:00 – VI runda

03.05.2019 r.        godz. 10:00 – VII runda

                              godz. 12:00 – VIII runda

                              godz. 14:00 – IX runda

Kryteria punktacji pomocniczej:

·       średni Buchholz

·       pełny Buchholz

·       progresja

Wpisowe:

·       grupa OPEN – 100 zł; grupa B – 60 zł

·       Wpisowe zawiera opłatę rankingową

·       Z wpisowego zwolnieni są zawodnicy z tytułami GM, WGM, IM i WIM

·       Wpisowe można wpłacić przelewem bankowym na konto organizatora (MUKS Stoczek 45 Białystok, nr rachunku 13 1240 5211 1111 0000 4927 1898) albo u sędziego głównego

Nagrody

·       Grupa OPEN:

-        Puchary za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej, dla najlepszej kobiety i najlepszego juniora

-        Nagrody pieniężne dla 20% zawodników – za I miejsce 1000 zł

-        Dodatkowe nagrody pieniężne dla najlepszej kobiety i najlepszych juniorów

·       Grupa B:

-        Puchary za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej i dla najlepszej kobiety

-        Nagrody pieniężne dla 20% zawodników – za I miejsce 600 zł

-        Dodatkowa nagroda pieniężna dla najlepszej kobiety

·       Dyplomy i czasopisma szachowe

·       Jeden zawodnik otrzymuje jedną nagrodę pieniężną

Informacje dodatkowe

·       W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i PZSzach.

·       Turnieje OPEN zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

·       Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 30 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

·       Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich.

·       Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

·       Akceptując regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.

·       Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych.

·       Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikających z jego potrzeb.

·       Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów.

·       Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

·       Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.

Opracował Leszek Zega

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Podlaskie


Podlaski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje