Komunikat #105575


Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Starosty Świeckiego
Świecie n/W
23.03.2019 - 24.03.2019
tempo gry: 60' + 30'' na ruch
 

OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY

O PUCHAR STAROSTY ŚWIECIA

23-24 MARZEC 2019 r.

1. CEL IMPREZY

 • Doskonalenie umiejętności szachowych.

 • Popularyzacja „Królewskiej Gry” szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

 • Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży,

 • Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

2. ORGANIZATORZY

 • Starostwo Powiatowe w Świeciu

 • SOK Stokrotka

 • OKSiR Świecie

 • KSZ Gambit Świecie

 • Telefon kontaktowy - 508 209 977 3. SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW

 • Przemysław Kuchnio

4. TERMIN, MIEJSCE

 • Termin: 23 -24.03.2019 r.

 • Sala gry:SOK Stokrotka, ul. Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie

5. WPISOWE, SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY.

 • Wpisowe: 40 PLN

 • System rozgrywek:szwajcarski 5 rund

 • Tempo gry: 60’ + 30’ na zawodnika

TURNIEJ ZGŁOSZONY DO OCENY RANKONGOWEJ FIDE

6. HARMONOGRAM ZAWODÓW


9:00 – 9:15

sobota

Potwierdzenie udziału

9:30

sobota

Runda I

13:00

sobota

Runda II

16:30

sobota

Runda III

9:30

niedziela

Runda IV

13:00

niedziela

Runda V

16:30

niedziela

Zakończenie
7. KLASYFIKACJA

 • Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, a w razie ich równości decyduje, wartościowanie Buchholza śr. i pełnego, w dalszej kolejności liczba zwycięstw.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Zgłoszenie udziału należy przesłać najpóźniej do 18.03.2019 r. przez formularz internetowy na stronie www.chessarbiter.comlub na mail: gambitswiecie@wp.pl,

 • Wpisowe płatne na konto Klub Szachowy Gambit Świecie ul. Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie,

nr rachunku: 43 1750 0012 0000 0000 2995 

lub gotówką na Sali gry przed rozpoczęciem turnieju.


 • Osoby zgłaszające się po terminie bądź bezpośrednio na sali gry w dniu zawodów zostaną przyjęte do turnieju tylko w razie wolnych miejsc. Osoby zgłaszające się po terminie są zobowiązane do uiszczenia wpisowego zwiększonego o 50%.


9. NAGRODY


 • Miejsce I - III puchary plus nagrody finansowe.

I – 200 zł

II – 150 zł

III – 100 zł

 • Miejsce od IV do X plus rzeczowe.


 • Nagrody finansowe gwarantowane.  

 

10. Postanowienia końcowe:


 • Za stan zdrowia w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub prawny opiekun delegujący zawodnika do udziału w turnieju.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmian dotyczących regulaminu.

 • Podczas zawodów dzieci przebywają pod opieką rodziców bądź opiekunów. 

 • Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w prasie i innych mediach (tv, Internet)


Organizatorzy oraz sędziowie nie sprawują opieki nad dziećmi w czasie zawodów - dzieci bez zapewnionej opieki nie będą przyjmowane do zawodów.

 Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Kujawsko-pomorskie


Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje