Komunikat #105566


III MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY KLUKOM CHESS 2019 - OPEN A
Choszczeński Dom Kultury
09.07.2019 - 14.07.2019
tempo gry: 90'+30'' na ruch

III Międzynarodowy Turniej Szachowy KLUKOM CHESS
pami
ęci Starosty choszczeńskiego Adama Andriaszkiewicza

Choszczno, 9-14 lipca 2019 r.

 

1. ORGANIZATORZY

 

 • Uczniowski Klub Szachowy SKOCZEK Choszczno
 • Choszczeński Dom Kultury

 

2. TERMIN I MIEJSCE

 

 • Turniej odbędzie się w dniach 9-14 lipca 2019 r. w Choszczeńskim Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno

 

3. ZGŁOSZENIA:

 

Turniej

Tempo gry

Wpisowe

OPEN A
Zgłoszony do FIDE

(dla zawodników z rankingiem FIDE lub PZSzach co najmniej 1600)

90’+30”

9 rund

·       Seniorzy - 80 złotych

·       Seniorzy pow. 65 lat (rocznik 1954 i starsi ) oraz Juniorzy do lat 18 (rocznik 2001 i młodsi) - 70 złotych

·       Zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno -                                 65 złotych

                                

 

OPEN B
Zgłoszony do FIDE

(dla zawodników z rankingiem FIDE i PZSzach maks. 1599)

60’+30”

9 rund

 

·       Seniorzy - 60 złotych

·       Seniorzy pow. 65 lat (rocznik 1954 i starsi ) oraz Juniorzy do lat 18 (rocznik 2001 i młodsi) - 50 złotych

·       Zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno -                                 45 złotych

 

 

 

 • Dla grup zorganizowanych, ( które jednocześnie wykorzystają rekomendowane zakwaterowanie ) min. 6 osób wpisowe dla każdego zawodnika wynosi odpowiednio: 65 zł ( W gr. A ) i 45 zł ( w gr. B )
 • We wpisowym zawarte są opłaty rankingowe.
 • W turnieju obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE dotyczące szachów standardowych.
 • Wpisowe płatne gotówką w dniu turnieju.

·        Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do turniejów kilku zawodników nie spełniających kryterium rankingowego.

 • Zawodnicy polscy bez CODE FIDE podają przy rejestracji adres e-mail.
 • Zawodnicy polscy nie posiadający ID CR zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego nr 2 lub 5 PZSzach i odesłania go do wojewódzkiego administratora CR właściwego dla miejsca zamieszkania celem rejestracji.
 • Zawodnicy zagraniczni są zobowiązani podać swój CODE FIDE.
 • Organizator w przypadku niskiej frekwencji może połączyć grupy.

 

 

4. TERMINARZ:

 

Wtorek 9 lipca 2019 r.

07:30-08.30 - śniadanie

Od 09.00 – weryfikacja listy startowej;  godz. 09.45 odprawa techniczna

10:00-13.30 – I runda

13:30-14:30 – obiad

14:30-18:00 – II runda

18:30- 20:00 - kolacja

Środa 10 lipca 2019 r.

07:00-08.30 - śniadanie

09:30-13.30 – III runda

13:30-14:30 – obiad

14:30-18:00 – IV runda

18:30- 20:00 - kolacja

Czwartek 11 lipca 2019 r.

07:00-08.30 - śniadanie

09:30-13.30 – V runda

13:30-14:30 – obiad

14:30-18:00 – VI runda

18:30- 20:00 - kolacja

Piątek 12 lipca 2019 r.

07:00-08.30 - śniadanie

09:30-13.30 –VII runda

13:30-14:30 – obiad

14:30-18:00 – VIII runda

18:30- 20:00 - kolacja

 

Sobota 13 lipca 2019 r.

07:00-08.30 – śniadanie

9:30-13.30 – Otwarte Mistrzostwa Woj. ZP w szachach błyskawicznych

13:30-14:30 – obiad

18:30- 20:00 - kolacja

 

Niedziela 14 lipca 2019 r.

07:00-08.30 - śniadanie

09:30-13.30 – IX runda

Od 13:45- Uroczyste zakończenie Festiwalu, wręczenie nagród.

 

 

 

 

6. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 

 • Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, licząc 1 punkt za wygraną partię, 0,5 punktu za remis i 0 za przegraną,
 • W razie ich równości kolejno decydują: Buchholz Cut-1, Pełny Buchholz, Progresja, Liczba zwycięstw.

 

 

7. NAGRODY

 

OPEN A

 

OPEN B

 

I MIEJSCE

Puchar + nagroda finansowa

I MIEJSCE

Puchar + nagroda finansowa

II MIEJSCE

Puchar + nagroda finansowa

II MIEJSCE

Puchar + nagroda rzeczowa

III MIEJSCE

Puchar + nagroda finansowa

III MIEJSCE

Puchar + nagroda rzeczowa

IV MIEJSCE

nagroda rzeczowa

IV MIEJSCE

nagroda rzeczowa

V MIEJSCE

nagroda rzeczowa

V MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VI MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VI MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VII MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VII MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VIII MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VIII MIEJSCE

nagroda rzeczowa

IX MIEJSCE

nagroda rzeczowa

IX MIEJSCE

nagroda rzeczowa

X MIEJSCE

nagroda rzeczowa

X MIEJSCE

nagroda rzeczowa

JUNIOR DO LAT 18

nagroda rzeczowa

JUNIOR DO LAT 18

nagroda rzeczowa

KOBIETA

nagroda rzeczowa

KOBIETA

nagroda rzeczowa

NAJLEPSZY ZAWODNIK Z CHOSZCZNA

nagroda rzeczowa

NAJLEPSZY ZAWODNIK Z CHOSZCZNA

nagroda rzeczowa

 

·       Nagrody w poszczególnych turniejach nie są dublowane ;

·       Nagrodę należy odebrać osobiście na uroczystości zakończenia Festiwalu, w przeciwnym razie przepada na rzecz organizatorów.

·       W przypadku dużej frekwencji organizator zwiększy pulę nagród.


 

 

 

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

 • Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
 • Za opiekę, stan zdrowia oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiedzialny jest klub lub prawny opiekun delegujący zawodnika do udziału w turnieju.
 • Limit spóźnienia na partię wynosi 15 minut. Brak limitu na propozycje remisowe.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

9. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE

 

·        Organizator zapewnia na sali gier bufet z zimnymi i gorącymi napojami oraz słodkim poczęstunkiem.

·        Organizator nie pośredniczy w załatwianiu noclegów oraz wyżywienia.

·        REZERWACJA POKOI : Osobiście przez panią Edytę Marciniak Dyrektor OSiR w Choszcznie    Telefonicznie  - Tel 665-661-029     E-mail :  osw@choszczno.pl

           Najpóźniej do :  dnia 07 lipca 2019 r.

           Obsługa w obcych językach : niemiecki, angielski, rosyjski.
           Cena 70 zł za dob
ę z pełnym     wyżywieniem

           Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona !

·        Istnieje możliwość rezerwacji noclegu we własnym zakresie w innym ośrodku.

 

10. UWAGI KOŃCOWE

 

·       Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją komunikatu,

·       Uczestnicy biorą udział w Festiwalu na własne ryzyko i ubezpieczają się we własnym zakresie.

·       Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników klubowych odpowiadają kluby delegujące lub opiekunowie prawni.

·       Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

·       Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

·       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w komunikacie.

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Polska


Polski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje