Komunikat #105560


IX Memoriał im. prof. Romana Mariana Bugalskiego
ZS nr 9 ul. Cicha 59 Bydgoszcz
30.03.2019 - 31.03.2019
tempo gry: P'60

1. Cel

1.Uczczenie pamięci znanego mikrobiologa i wielkiego pasjonata szachów – Prof. Romana Bugalskiego naukowca w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy – stanowiącej obecnie Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2.Popularyzacja szachów w środowisku medycznym, akademickim oraz wśród dzieci młodzieży szkolnej, integracja środowisk lokalnych

2. Organizatorzy

-Bydgoska Izba Lekarska, 
-Parafialny Klub Sportowy "Leśny" Bydgoszcz, którego członkiem był zmarły Profesor,
-Zespół Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy,
-UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz.

3. Termin

30.03.2019 r. – 31.03.2019 r.

4. Harmonogram turnieju

30.03.2019 r. (sobota):

8.15-8.45 – Odprawa techniczna, oficjalne rozpoczęcie turnieju

9.00 – 11.00 Runda I
11.30-13.30 Runda II

13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa

14.30 – 16.30 Runda III
17.00-19.00 Runda IV

31.03.2019 r. (niedziela):

9.00 – 11.00 Runda V
11.30-13.30 Runda VI
14.00-16.00 Runda VII

16.30 Zakończenie turnieju

5. Miejsce gry i zapisy

- ZS nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy przy ul. Cichej 59 (dojazd od ul. Sułkowskiego lub Chodkiewicza)

Zapisy do turnieju możliwe są u p. Kazimierza Jurkiewicza (tel. 600-980-333), 
na 
www.chessarbiter.com lub e-mailowo do sędziego (mariusz.stoppel@gmail.com)

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do dnia 26.03.2019 r. 
W przypadku wolnych miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia do turnieju dodatkowych zawodników po terminie przyjmowania zgłoszeń.

6. Prawo do uczestnictwa

Prawo do gry w turnieju mają:

- lekarze, weterynarze, pracownicy medyczni i studenci medycyny oraz innych szkół medycznych z dowolnym rankingiem (wymagane udokumentowanie na odprawie technicznej).

- pozostali zawodnicy z rankingiem FIDE nie wyższym niż 1900.

7. System rozgrywek

Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, z tempem gry 60 minut na partię dla zawodnika (runda może trwać maksymalnie 2 godziny). 
Obowiązuje zapisywanie partii.
Zawody będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.
Możliwość zdobycia kategorii szachowych do II włącznie.

8. Wpisowe
50 zł
 płatne 30.03.2019 r. w miejscu odbywania się turnieju od godziny 7.00- 8.15

9. Nagrody

I miejsce: nagroda rzeczowa oraz pieniężna o wartości 400 zł

II miejsce: nagroda rzeczowa oraz pieniężna o wartości 300 zł

III miejsce: nagroda rzeczowa oraz pieniężna o wartości 200 zł

IV miejsce: nagroda rzeczowa i pieniężna o wartości 100 zł

V miejsce: nagroda rzeczowa i pieniężna o wartości 80 zł

VI miejsce: nagroda rzeczowa i pieniężna o wartości 50 zł

Nagrody dodatkowe:

-dla najlepszych lekarzy (mężczyzny i kobiety) po 300 zł,

-nagrody rzeczowe dla najmłodszej dziewczynki i chłopca,

-nagrody rzeczowe dla najlepszego juniora i juniorki do lat 12, 14 i 18,

-organizator przewiduje również dodatkową pulę nagród, które zostaną wręczone osobom nienagrodzonym; każdy z uczestników turnieju otrzyma nagrodę lub upominek.

W przypadku zbiegu nagród – przysługuje jedna nagroda do wyboru.

10. Zakwaterowanie i wyżywienie

Uczestnicy zakwaterowują się i żywią we własnym zakresie.

W celu rezerwacji tanich noclegów należy porozumieć się do 16.03.2019 r. z dyrektorem bursy-tel. 52 342 46 91. Tylko wpłata na konto gwarantuje nocleg w bursie nr 1 (nr konta: Bank PKO SA 61 1240 6452 1111 0010 4794 5862). 
Dostępne są również miejsca noclegowe w schronisku młodzieżowym – szczegóły pod nr tel. 52 322 75 70.

11. Uwagi końcowe

W turnieju obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) na dzień 1.01.2018 r. 
Organizator zapewnia sprzęt do gry.
Turniej sędziowany będzie przez sędziego klasy państwowej Mariusza Stoppela. 
Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt. 
Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju, obsada sędziowska, dopuszczanie zawodników do zawodów i inny podział nagród w przypadku małej ilości zawodników.

Udział w turnieju jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) do promocji turnieju w mediach, internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechnienia bez zobowiązań i rekompensaty oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Kujawsko-pomorskie


Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje