Komunikat #105541


XIX OGÓLNOPOLSKIE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA SZKÓŁ
Dąbki, k. Darłowa
17.08.2019 - 26.08.2019
tempo gry: 90' + 30'' na ruch

XIX OGÓLNOPOLSKIE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH, MŁODZIEŻY SZKONEJ I SZKÓŁ ŚREDNICH

DĄBKI, k. Darłowa 17 - 26.08. 2019

 

 

 

 

I.            CEL

 

-    Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży.

-    Wyłonienie najlepszych szachistów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na rok 2019

 

II.          MIEJSCE I TERMIN

 

-    Mistrzostwa rozegrane zostaną w dniach 17 - 26 sierpnia 2019 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „HORYZONT” w Dąbkach k. Darłowa, ul. Darłowska 4a.

-    Przyjazd uczestników  17 sierpnia, od godz. 14:00. Weryfikacja zawodników  w godz. 14:00 – 20:00

-    Odprawa techniczna  godz. 20:00. Uwaga! Obecność opiekunów na odprawie technicznej jest obowiązkowa.

-    Oficjalna strona turnieju: www.agencja64.pl  i na CA

 

III.       ORGANIZATORZY:

 

- KSZ „STILON” Gorzów Wlkp.   www.kszstilon.pli https://www.facebook.com/groups/1489462727732538/

- UKS EL-TUR SP3 Bogatynia   www.szachy-bogatynia.pl

- Agencja 64 PLUS   www.agencja64.pl

- Kierownictwo turnieju: Andrzej Modzelan, anmodz@gmail.com tel. kom. 606921188

 

IV.         WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

-    W Mistrzostwach mają prawo uczestniczyć zawodnicy, którzy posiadają ważną legitymację szkolną potwierdzającą przynależność do danej szkoły.

-    Uczestnik Mistrzostw zobowiązany jest przesłać zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: anmodz@gmail.com w terminie - do 30.06.2019.

-    W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową i ranking ELO oraz nazwę  szkoły.

-    Należy także zgłosić wszystkie osoby towarzyszące zawodnikom z podaniem okresu pobytu na zawodach oraz rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.

 

V.           SYSTEM ROZGRYWEK:

 

-    Rozegrane zostaną odrębne turnieje dla dziewcząt i chłopców w grupach szkół podstawowych (kl. I - II, III – IV, V-VI, VII, VIII i gimnazjalnych oraz średnich na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim. W przypadku mniejszej frekwencji grupy będą łączone, z wyodrębnieniem wyników w poszczególnych kategoriach po ostatniej rundzie.

-    Tempo gry: 90 minut + 30 sekund na każde posunięcie. Organizator planuje przeprowadzenie transmisji  on-line.

-    W mistrzostwach obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.

-    Wszystkie rundy odbywać się będą o godz. 9:30.

-    Turnieje, w których będą grali zawodnicy z rankingiem ELO (więcej niż 3 osoby) będzie zgłoszony do FIDE.

-    Ocena wyników: O kolejności miejsc decyduje ilość punktów uzyskanych przez zawodników. W przypadku tej samej ilości punktów o miejscu decydują w kolejności: średni Buchholz, pełny Buchholz, ilość zwycięstw, progresja, ocena rankingowa.

  

 

 

VI.         IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 

          - Turniej szachów błyskawicznych

          - Konkurs rozwiązywania zadań szachowych (nagrody rzeczowe)

          - Wykład szkoleniowy „Poczet królów i książąt szachowych” – IM Aleksander Czerwoński

- Prelekcję dla rodziców i szkoleniowców – FM Andrzej Modzelan.

 

 

VII.       FINANSOWANIE

 

Zakwaterowanie i wyżywienie w OW HORYZONT i OW DUET w pokojach 2, 3, 4-osobowych. Koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby od kolacji 17 sierpnia do obiadu 26 sierpnia 2019 r. wynosi  801 zł (9 dni x 89 zł); pokój 1-osobowy 1080 zł. (9 dni x 120 zł). Opłatę startową oraz za pobyt na Mistrzostwach należy przekazać na konto Klubu Szachowego STILON:

06109019000000000106652556. Bank Santander lub gotówką u organizatora.

W przypadku wpłaty na konto należy przedstawić organizatorowi dowód bankowy.

Startowe wynosi 120 zł. Startowe zawiera opłatę rankingową PZSzach. 20 zł.

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji i wpisania na listę startową jest wpłata zadatku w wysokości 300 zł od osoby.

 

VIII.    NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

-    Zwycięzcy we wszystkich grupach wiekowych otrzymają puchary, medale i dyplomy Ogólnopolskich Indywidualnych Mistrzostw Szkół. Dla zwycięzców przewidziane są także nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

 

IX.         USTALENIA KOŃCOWE

 

-    Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pozostawać pod opieką osób dorosłych.

-    Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiada podmiot wysyłający zawodnika.

-    Do interpretacji przepisów gry uprawniony jest wyłącznie sędzia główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.

 

X.           SPRAWY RÓŻNE

 

-    Ośrodki „HORYZONT” i "DUET" położone są w odległości 50 m od morza i dysponują bardzo dobrą bazą sportową, m.in. boisko Orlik (DUET), boska do piłki siatkowej, koszykowej, plac zabaw dla dzieci, itp.     http://www.horyzont.ta.pl/ oraz http://www.duet.com.pl/

-    w okresie od 17 do 27 sierpnia w tym samym ośrodku odbywać się będą XI SZACHOWE WAKACJE dla dzieci i młodzieży, gdzie organizator zapewnia opiekę trenerską i wychowawczą oraz VII turniej z cyklu „Z szachami przez Polskę” Dąbki – 2019 (17 – 27.08). Komunikaty tych imprez znajdują się na stronie www.agencja64.pl

-    Ośrodki Wypoczynkowe HORYZONT i DUET  w Dąbkach nie zabezpieczają opieki  medycznej. Odpowiednie placówki znajdują się na terenie Dąbek i Darłowa.

-    Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju

 

 

 

     Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.       

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Lubuskie


Lubuski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje