Komunikat #105540


XI Szachowe Wakacje w Dąbkach
Dąbki koło Darłowa
17.08.2019 - 27.08.2019
tempo gry: 90' + 30'' na ruch
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XI Szachowych Wakacji w Dąbkach,
17 – 27.08.2019

 

I.Cel imprezy

- letni wypoczynek dzieci

- nauka gry w szachy od podstaw, dla początkujących i zaawansowanych

- podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny

 

II.Organizatorzy:

- KSZ „STILON” Gorzów Wlkp.   www.kszstilon.pli https://www.facebook.com/groups/1489462727732538/

- UKS EL-TUR SP3 Bogatynia   www.szachy-bogatynia.pl

- Agencja 64 PLUS   www.agencja64.pl

 

III.Termin

- 17 – 27.08.2019
- Przyjazd w dniu 17.08. po godzinie 15:00 (wyżywienie  od  kolacji 17.08. do śniadania w dniu 27.08.2019).

 

IV.Miejsce

- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu w OW „DUET ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki,  www.duet.com.pl

 

V.Warunki uczestnictwa

- wpłata 300 zł zadatku (lub całej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 30.06.2019. W przypadku rezygnacji z obozu,

  zadatek nie podlega zwrotowi.

- pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załączonej karcie  informacyjnej drogą elektroniczną

  do dnia 30.06.2019 na adres:

- Andrzej Modzelan: tel. 606-92-11-88,  e-mail: anmodz@gmail.com

- oryginał, podpisany przez prawnego opiekuna dziecka, należy dostarczyć w dniu przyjazdu,

VI.Charakterystyka zajęć:

- w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach szkoleniowych liczących po 10-14 osób
- zajęcia będą prowadzone przez 3 godziny dziennie przez  doświadczonych trenerów szachowych (m.in. Andrzej Modzelan, 

Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski. Grupy będą tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętności szachowych, z uwzględnieniem wieku;

- wszyscy uczestnicy akcji zagrają w XIX Ogólnopolskich Indywidualnych Mistrzostwach Szkół

VII. Program dnia:

  07:30 - 08:00   Pobudka
  08:00 - 08:30   Śniadanie
  08:30 – 09:00   Porządki w pokojach

  09:00 - 12:30   Runda i zajęcia w grupach

  13:00 - 13:30   Obiad
  13:30 – 18:00   Czas wolny (plażowanie, gry sportowe, itp.)

  18:00 – 18:30   Kolacja

  18:30 – 21:00   Gry i zabawy świetlicowe (bilard, filmy DVD, tenis stołowy), rozgrywki sportowe

  21:00 – 22:00   Toaleta wieczorna

  22:00 – 06:00 Cisza nocna

 

VIII. Finansowanie:

Koszty udziału w obozie szkoleniowym 1.260 zł + 40 zł (50 % wpisowego do MP Szkół) = 1.300,00 - pomniejszone o zaliczkę –    

można opłacić   na miejscu lub przelewem na konto: Klubu Szachowego STILON:

06109019000000000106652556. Bank Santander lub gotówką u organizatora.

 

Warunkiem  potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku. Opłatę rankingową Polskiego Związku Szachowego ponosi organizator.

 

IX. Koszt imprezy obejmuje:

- zakwaterowanie i wyżywienie (4 posiłki) w OW „DUET”

- szkolenie szachowe

- udział w turnieju Open, lub w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół

- opiekę medyczną (pielęgniarka)

- opiekę instruktorską

- wycieczki

 

X. Uwagi końcowe:

- wszyscy uczestnicy obozu, którzy pozytywnie zaliczą egzamin sprawdzający, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia i   

  upominki,  a zwycięzcy turniejów puchary, dyplomy i nagrody  rzeczowe

- za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegująca

- uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w legitymację szkolną, przybory do pisania i zeszyt, oraz strój sportowy

- OW „DUET” dysponuje znakomitą bazą sportową, m.in. boisko Orlik, boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, plac zabaw, itp.

- w okresie od 20 do 29 sierpnia w OW HORYZONT (500 m. od OW DUET) odbywać się będą XIX Ogólnopolskie Indywidualne

  Mistrzostwa Szkół w Szachach oraz VII Turniej Szachowy z cyklu „Z szachami przez Polskę” - DĄBKI 2019” (17-27.08).

  Komunikaty tych imprez znajdują się na stronie www.agencja64.pl

- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie

- Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych  

  zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z

  udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Polska


Polski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje