Komunikat #105525


Turniej FERIE ZIMOWE 2019 o Puchar Dyrektora ChDK - OPEN B (PZSzach max 1400)
Choszczeński Dom Kultury
26.01.2019 - 27.01.2019
tempo gry: 30' + 30" na ruch

VII Turniej FERIE ZIMOWE 2019
o Puchar Dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury

 

                

1.   Organizatorzy:

 

·         UKSz SKOCZEK Choszczno .

·         Choszczeński Dom Kultury.

 

2.   Cel turnieju:

 

·         Uzyskanie wyższych kategorii szachowych.

·       Propagowanie gry królewskiej na terenie Gminy Choszczno.

 

3.   Termin i miejsce rozgrywek:

 

·      Turniej odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2019 r. w Choszczeńskim Domu Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno.

 

Data

Godzina

Runda / przerwa

26 stycznia 2019

Godz. 8:00-8:45

Rejestracja zawodników

26 stycznia 2019

Godz. 8:50

Otwarcie turnieju

26 stycznia 2019

Godz. 9:00-11:00

Runda pierwsza

26 stycznia 2019

Godz. 11:00-13:00

Runda druga

26 stycznia 2019

Godz. 13:00-15:00

Runda trzecia

26 stycznia 2019

Godz. 15:00-16:00

Przerwa

26 stycznia 2019

Godz. 16:00-18.00

Runda czwarta

27 stycznia 2019

Godz. 9:00-11:00

Runda piąta

27 stycznia 2019

Godz. 11:00-13.00

Runda szósta

27 stycznia 2019

Godz. 13.00-15:00

Runda siódma

27 stycznia 2019

Godz. 15.15

Zakończenie turnieju

 

* Harmonogram ma charakter orientacyjny. Rundy będą rozgrywane bezpośrednio po zakończeniu wszystkich partii rundy.

 

4.  Uczestnictwo:

 

·      Prawo gry mają wszyscy chętni posiadający bez względu na wiek, przynależność klubową czy płeć.

·      Uczestnik turnieju może zgłosić swój udział:

a.       drogą elektroniczną na adres skoczek_choszczno@wp.pl.

b.      poprzez formularz ChessArbiter,

w terminie do 25 stycznia 2019 do godziny 15:00

·      Liczba uczestników ograniczona do 80

·      W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia będą przyjmowane na Sali gier w dniu rozpoczęcia turnieju i tylko pod warunkiem możliwości zapewnienia wszystkim zawodnikom należytego komfortu gry.

·      O dopuszczeniu zawodnika do gry w turnieju, zgłaszającego swój udział w dniu jego rozpoczęcia, decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

·      Zgłoszenia w dniu turnieju skutkują podwyższeniem wpisowego o 10 złotych.

 

  1. Wpisowe:

 

Seniorzy

30 złotych

Juniorzy do lat 18 ( rocznik 2000 i młodsi )

25 złotych

Zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno

25 złotych

 

5.   System rozgrywek i tempo gry:

 

·      System szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 30 minut + 30 sekund dla zawodnika.

·      Turniej nie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

·      Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach:

a)     OPEN A: dla zawodników od III kategorii szachowej ( II kobiecej )

b)     OPEN B: dla zawodników do IV kategorii szachowej ( III kobiecej )

·         W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega możliwość połączenia grup.

 

6. Punktacja i ocena wyników:

 

·      Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt a za przegraną 0 pkt.

·      O miejscu zajętym decydować będzie (w podanej kolejności):

 

a)       Suma zdobytych punktów,

b)     Buchholz Cut-1,

c)     Buchholz,

d)     Progresja

e)     Liczba zwycięstw

 

7. Sprawy sędziowskie:

 

·      Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

·      Obowiązuje zapis partii szachowej przez okres całej partii.

·      Wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny, którego decyzje są zasadniczo nieodwołalne.

·      Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut.

·      Dozwolone jest posiadanie wyłączonego i schowanego urządzenia elektronicznego podczas rozgrywania rund.

·      Osoby w stanie po użyciu alkoholu będą natychmiast wykluczane z zawodów przez sędziego, bez prawa do zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju.

 

 

 

 

 

 

8. Nagrody:

 

OPEN A

 

OPEN B

 

I miejsce

Puchar + nagroda finansowa

I miejsce

Puchar + nagroda rzeczowa

II miejsce

Puchar + nagroda finansowa

II miejsce

Puchar + nagroda rzeczowa

III miejsce

Puchar + nagroda finansowa

III miejsce

Puchar + nagroda rzeczowa

IV miejsce

Nagroda rzeczowa

IV miejsce

Nagroda rzeczowa

V miejsce

Nagroda rzeczowa

V miejsce

Nagroda rzeczowa

VI miejsce

Nagroda rzeczowa

VI miejsce

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z III kategorią

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik bez kategorii

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z II kategorią

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z V kategorią

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z I kategorią

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z IV kategorią

Nagroda rzeczowa

 

 

·      Nagrody nie będą dublowane; każdy zawodnik ma prawo tylko do jednej nagrody.

·      Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród po zakończeniu turnieju; w innym przypadku nagroda jest przepada na rzecz organizatora.

·      W przypadku niskiej frekwencji liczba nagród może ulec zmniejszeniu, a w przypadku wysokiej frekwencji zwiększeniu.

 

9. Zakwaterowanie i wyżywienie:

·      Organizator nie pośredniczy w ewentualnym załatwianiu noclegów dla zawodników.

·      Zawodnicy żywią się we własnym zakresie.

·      Na sali gier zorganizowany będzie bezpłatny bufet z napojami gorącymi, chłodnymi i słodyczami.

10. Uwagi końcowe:

·      Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.

·      Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie.

·      Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników w zawodach.

·      Uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych.

·      Osoby nietrzeźwe będą natychmiast wykluczane z zawodów.

·      Dozwolone jest posiadanie przez zawodnika przy sobie wyłączonego urządzenia elektronicznego.

·      Zastrzega się możliwość zmian w niniejszym regulaminie.

KOMITET ORGANIZACYJNY
     Zarząd UKSz SKOCZEK Choszczno

 

 

 

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Zachodniopomorskie


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje