Komunikat #105525


Turniej FERIE ZIMOWE 2019 o Puchar Dyrektora ChDK - OPEN B (PZSzach max 1400)
Choszczeński Dom Kultury
26.01.2019 - 27.01.2019
tempo gry: 30' + 30" na ruch

VII Turniej FERIE ZIMOWE 2019
o Puchar Dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury

 

                

1.   Organizatorzy:

 

·         UKSz SKOCZEK Choszczno .

·         Choszczeński Dom Kultury.

 

2.   Cel turnieju:

 

·         Uzyskanie wyższych kategorii szachowych.

·       Propagowanie gry królewskiej na terenie Gminy Choszczno.

 

3.   Termin i miejsce rozgrywek:

 

·      Turniej odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2019 r. w Choszczeńskim Domu Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno.

 

Data

Godzina

Runda / przerwa

26 stycznia 2019

Godz. 8:00-8:45

Rejestracja zawodników

26 stycznia 2019

Godz. 8:50

Otwarcie turnieju

26 stycznia 2019

Godz. 9:00-11:00

Runda pierwsza

26 stycznia 2019

Godz. 11:00-13:00

Runda druga

26 stycznia 2019

Godz. 13:00-15:00

Runda trzecia

26 stycznia 2019

Godz. 15:00-16:00

Przerwa

26 stycznia 2019

Godz. 16:00-18.00

Runda czwarta

27 stycznia 2019

Godz. 9:00-11:00

Runda piąta

27 stycznia 2019

Godz. 11:00-13.00

Runda szósta

27 stycznia 2019

Godz. 13.00-15:00

Runda siódma

27 stycznia 2019

Godz. 15.15

Zakończenie turnieju

 

* Harmonogram ma charakter orientacyjny. Rundy będą rozgrywane bezpośrednio po zakończeniu wszystkich partii rundy.

 

4.  Uczestnictwo:

 

·      Prawo gry mają wszyscy chętni posiadający bez względu na wiek, przynależność klubową czy płeć.

·      Uczestnik turnieju może zgłosić swój udział:

a.       drogą elektroniczną na adres skoczek_choszczno@wp.pl.

b.      poprzez formularz ChessArbiter,

w terminie do 25 stycznia 2019 do godziny 15:00

·      Liczba uczestników ograniczona do 80

·      W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia będą przyjmowane na Sali gier w dniu rozpoczęcia turnieju i tylko pod warunkiem możliwości zapewnienia wszystkim zawodnikom należytego komfortu gry.

·      O dopuszczeniu zawodnika do gry w turnieju, zgłaszającego swój udział w dniu jego rozpoczęcia, decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

·      Zgłoszenia w dniu turnieju skutkują podwyższeniem wpisowego o 10 złotych.

 

  1. Wpisowe:

 

Seniorzy

30 złotych

Juniorzy do lat 18 ( rocznik 2000 i młodsi )

25 złotych

Zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno

25 złotych

 

5.   System rozgrywek i tempo gry:

 

·      System szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 30 minut + 30 sekund dla zawodnika.

·      Turniej nie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

·      Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach:

a)     OPEN A: dla zawodników od III kategorii szachowej ( II kobiecej )

b)     OPEN B: dla zawodników do IV kategorii szachowej ( III kobiecej )

·         W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega możliwość połączenia grup.

 

6. Punktacja i ocena wyników:

 

·      Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt a za przegraną 0 pkt.

·      O miejscu zajętym decydować będzie (w podanej kolejności):

 

a)       Suma zdobytych punktów,

b)     Buchholz Cut-1,

c)     Buchholz,

d)     Progresja

e)     Liczba zwycięstw

 

7. Sprawy sędziowskie:

 

·      Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

·      Obowiązuje zapis partii szachowej przez okres całej partii.

·      Wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny, którego decyzje są zasadniczo nieodwołalne.

·      Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut.

·      Dozwolone jest posiadanie wyłączonego i schowanego urządzenia elektronicznego podczas rozgrywania rund.

·      Osoby w stanie po użyciu alkoholu będą natychmiast wykluczane z zawodów przez sędziego, bez prawa do zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju.

 

 

 

 

 

 

8. Nagrody:

 

OPEN A

 

OPEN B

 

I miejsce

Puchar + nagroda finansowa

I miejsce

Puchar + nagroda rzeczowa

II miejsce

Puchar + nagroda finansowa

II miejsce

Puchar + nagroda rzeczowa

III miejsce

Puchar + nagroda finansowa

III miejsce

Puchar + nagroda rzeczowa

IV miejsce

Nagroda rzeczowa

IV miejsce

Nagroda rzeczowa

V miejsce

Nagroda rzeczowa

V miejsce

Nagroda rzeczowa

VI miejsce

Nagroda rzeczowa

VI miejsce

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z III kategorią

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik bez kategorii

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z II kategorią

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z V kategorią

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z I kategorią

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z IV kategorią

Nagroda rzeczowa

 

 

·      Nagrody nie będą dublowane; każdy zawodnik ma prawo tylko do jednej nagrody.

·      Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród po zakończeniu turnieju; w innym przypadku nagroda jest przepada na rzecz organizatora.

·      W przypadku niskiej frekwencji liczba nagród może ulec zmniejszeniu, a w przypadku wysokiej frekwencji zwiększeniu.

 

9. Zakwaterowanie i wyżywienie:

·      Organizator nie pośredniczy w ewentualnym załatwianiu noclegów dla zawodników.

·      Zawodnicy żywią się we własnym zakresie.

·      Na sali gier zorganizowany będzie bezpłatny bufet z napojami gorącymi, chłodnymi i słodyczami.

10. Uwagi końcowe:

·      Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.

·      Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie.

·      Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników w zawodach.

·      Uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych.

·      Osoby nietrzeźwe będą natychmiast wykluczane z zawodów.

·      Dozwolone jest posiadanie przez zawodnika przy sobie wyłączonego urządzenia elektronicznego.

·      Zastrzega się możliwość zmian w niniejszym regulaminie.

KOMITET ORGANIZACYJNY
     Zarząd UKSz SKOCZEK Choszczno

 

 

 

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Zachodniopomorskie


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje