Komunikat #105499


XVI MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY
20.11.2018 - 25.11.2018
tempo gry:

XVI MIDZYNARODOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY

Milwka, 19-25.11.2018
 
Komunikat organizacyjny
 

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY

ul. Krlowej Jadwigi 6, 34-325 odygowice

sport@eurobeskidy.org.pl

www.lodygowice.org.pl   tel/fax 33 862 31 97

2. CEL TURNIEJU

- integracja osb niepenosprawnych z penosprawnymi,

- moliwos podwyszenia kategorii szachowych i zdobycia midzynarodowego rankingu,

- eliminacja do Pucharu Polski,

- popularyzacja szachw w srodowisku osb niepenosprawnych,

- promocja regionu,

- wyonienie czoowych zawodnikw na arenie krajowej,

- pogbienie swojej wiedzy szachowej.

3. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

19 listopada - 25 listopada 2018 roku

Miejsce podane bdzie po rozstrzygiciu konkursu

4. SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej otwarty na dystansie 9 rund, rozgrywany systemem szwajcarskim.

Tempo gry: 90 minut na parti dla zawodnika oraz dodatkowo 30 sekund na kade posunicie. Gra na zegarach elektronicznych.

TURNIEJ JEST WLICZANY DO RANKINGU FIDE.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

aczna kwota za turniej klasyfikowany w rankingu FIDE wynosi:

osoba niepenosprawna - 50 z (turniej) oraz dodatkowo 150 z na obowiazkowe szkolenie (w tym materiay szkoleniowe)

osoba penosprawna - 200 z (turniej) oraz dodatkowo 150 z na obowiazkowe szkolenie (w tym materiay szkoleniowe)

Zawodnicy bez rankingu FIDE (dotyczy niepenosprawnych!) dokonuja wpaty powikszonej o 50 z - tylko za zgoda Organizatora.

Dodatkowo w dniu przyjazdu zawodnicy uiszczaja opat organizacyjna w wysokosci 40 z (opata rejestracyjna do FIDE, opata klasyfikacyjno-rankingowa, itp.).

6. NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody osobno w klasyfikacji dla zawodnikw niepenosprawnych (nagrody pienine i rzeczowe) oraz dla osb penosprawnych (nagrody pienine) co najmniej za miejsca I-VI. Ponadto przewidywane sa take nagrody specjalne.

Pula nagrd gwarantowanych wynosi okoo 12 000 z, z czego dla zawodnikw niepenosprawnych okoo 9 000 z i dla zawodnikw penosprawnych okoo 3 000 z. Organizator czyni starania o wzrost puli nagrd.

Nagrody obowiazkowo naley odbiera podczas dekoracji zwycizcw, w przeciwnym razie przechodza na rzecz Organizatora.

Kady z uczestnikw otrzyma pamiatkowa koszulk.

Zawodnik moe otrzyma maksymalnie dwie nagrody, w tym jedna nagrod specjalna.

7. ZGOSZENIA

W zgoszeniu naley poda: imi i nazwisko, przynalenos klubowa (lub miejscowos), kategori szachowa, pena dat urodzenia i obowiazkowo informacj czy zawodnik jest niepenosprawny.

Ilos miejsc ograniczona do 112 (w tym maksymalnie 40 penosprawnych) - decyduje kolejnos zgosze i wpat na konto Organizatora (w pierwszej kolejnosci przyjmowane bda osoby ze stopniem niepenosprawnosci znacznym i umiarkowanym).

Lista osb zakwalifikowanych na turniej publikowana bdzie na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2452/

Rezygnacja z udziau w turnieju, zgoszona po 10 listopada powoduje, e wpata za turniej nie podlega zwrotowi (Organizator zwraca tylko opat dodatkowa).

Warunkiem udziau jest dokonanie dwch wpat na konto o numerze:

Bank Spdzielczy w Wgierskiej Grce:

71 8131 0005 0014 6421 2000 0050

z dopiskiem:

- "wpata wasna za udzia w turnieju szachowym",

- "wpata wasna za udzia w szkoleniu".

Zawodnicy penosprawni wpacaja do dnia 31 sierpnia 2017 (po tym terminie uruchomiona zostaje lista rezerwowa!!).

Zawodnicy niepenosprawni wpacaja do dnia 20 padziernika 2017.

Brak wpaty w wyznaczonym terminie bdzie si wiaza z dodatkowa opata 50 z wysza od podanej w niniejszym Komunikacie (ale tylko w miar wolnych miejsc).

Istnieje moliwos zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkowa odpatnoscia w wysokosci 150 z. Ilos pokoi jednoosobowych jest ograniczona.

Udzia osoby towarzyszacej - wpata na konto 700 z.


8. UWAGI ORGANIZACYJNE

Przyjazd zawodnikw w dniu 20 listopada 2017 roku do godziny 20.00.

Zawodnikw niepenosprawnych obowiazuje odpis lub decyzja o przyznaniu grupy KiZ. Dokument ten naley przesa poczta, e-mailem lub faxem na adres Organizatora najpniej do 10.11.2017. Brak orzeczenia skutkowa bdzie niedopuszczeniem do startu w Turnieju, a wpacone pieniadze za turniej przechodza na rzecz Organizatora.

Turniej dofinansowano ze srodkw: MSiT i PFRON.

Informacji udziela:

    Sdzia gwny Jacek Matlak - sdzia klasy midzynarodowej

tel. 609-945-637 e-mail: jacek_matlak@wp.pl

Sprzt szachowy zabezpiecza Organizator.

Z czoowych szachownic bdzie prowadzona transmisja partii.

Podczas trwania rundy bdzie dostpny bezpatny bufet (herbata, kawa, woda mineralna, itp.).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.


PROGRAM (moe ulec zmianie)

PONIEDZIAEK 20.11.2017

- godzina 12.00 - 19.30 - przyjazd zawodnikw i zakwaterowanie

- godzina 13.00 - 15.30 - obiad

- godzina 18.00 - 20.00 - kolacja

- godzina 20.30 - 21.00 - odprawa techniczna

- godzina 21.00 - 22.30 - szkolenie

WTOREK 21.11.2017

- godzina 07.45 - 08.30 - sniadanie

- godzina 08.50 - 09.00 - oficjalne otwarcie turnieju

- godzina 09.00 - ~13.00 - I runda

- godzina 13.00 - 14.00 - obiad

- godzina 15.00 - ~19.00 - II runda

- godzina 18.30 - 19.30 - kolacja

- godzina 20.00 - 22.00 - szkolenie

RODA 22.11.2017

- godzina 07.45 - 08.30 - sniadanie

- godzina 09.00 - ~13.00 - III runda

- godzina 13.00 - 14.00 - obiad

- godzina 15.00 - ~19.00 - IV runda

- godzina 18.30 - 19.30 - kolacja

- godzina 20.00 - 22.00 - szkolenie

CZWARTEK 23.11.2017

- godzina 07.45 - 08.30 - sniadanie

- godzina 09.00 - ~12.00 - wycieczka

- godzina 13.00 - 14.00 - obiad

- godzina 15.00 - ~19.00 - V runda

- godzina 18.30 - 19.30 - kolacja

- godzina 20.00 - 22.00 - szkolenie

PITEK 24.11.2017

- godzina 07.45 - 08.30 - sniadanie

- godzina 09.00 - ~13.00 - VI runda

- godzina 13.00 - 14.00 - obiad

- godzina 15.00 - ~19.00 - VII runda

- godzina 18.30 - 19.30 - kolacja

- godzina 20.00 - 22.00 - szkolenie

SOBOTA 25.11.2017

- godzina 07.45 - 08.30 - sniadanie

- godzina 09.00 - ~13.00 - VIII runda

- godzina 12.30 - 13.30 - obiad

- godzina 15.00 - ~18.00 - czas wolny

- godzina 19.00 - uroczysta kolacja

NIEDZIELA 26.11.2017

- godzina 07.45 - 08.30 - sniadanie

- godzina 09.00 - ~13.00 - IX runda

- godzina 12.30 - 13.30 - obiad

- godzina 14.00 - oficjalne zakoczenie turnieju - rozdanie nagrd

Organizator yczy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miych wrae

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Śląskie


Śląski Związek Szachowy w Katowicach
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje