Komunikat #105496


VII TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI - GRUPA B
ZIELONA GÓRA
11.11.2018
Niedziela
tempo gry: P'10

Regulamin VII Turnieju Szachowego

z okazji Œwięta Niepodległosci

pod honorowym patronatem

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak

I. Cel

   uczczenie Œwięta Niepodległosci,

   promocja województwa lubuskiego,

   zdobycie rankingu międzynarodowego FIDE w szachach błyskawicznych,

   popularyzacja szachów wsród dzieci, młodzieży i dorosłych,

   integracja srodowiska szachowego,

   propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,

   rywalizacja sportowa.

II. Organizator

   Fundacja Mistrzostwa Szachowego ul. Waska 11B/1, 65-432 Zielona Góra,

www.fundacjamszach.pl,

III. Współorganizator

   Urzad Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

   Lubuski Zwiazek Szachowy, ul. Chrobrego 28, 66-400 Gorzów Wlkp.

IV. Termin i miejsce

11 listopada 2018 r. (niedziela)

Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, 1 piętro.

Terminarz:

Godz. 9.30 -“ 10.15: zapisy do turnieju z okazji Œwięta Niepodległosci.

Godz. 10.30 -“ 10.40: otwarcie turnieju z okazji Œwięta Niepodległosci.

Godz. 10.45 -“ 14.15: rundy 1 - 9 turnieju z okazji Œwięta Niepodległosci.

Godz. 15.00 -“ 15.30: uroczyste zakończenie, rozdanie nagród i pucharów

V. System i tempo gry

Turnieje rozgrywane będa w dwóch grupach systemem szwajcarskim na dystansie IX rund:

Grupa A: seniorzy oraz juniorzy o rankingu krajowym 1600 lub wyższym,

Grupa B: juniorzy o rankingu krajowym 1600 lub niższym.

Juniorzy o rankingu 1600 sami decyduja, w której grupie chca zagrać.

Tempo gry P-10'™ (10 minut na cała partię dla każdego zawodnika).

Turniej A będzie liczony do rankingu FIDE w szachach błyskawicznych.

VI. Warunki uczestnictwa

W turnieju moga wziać udział wszyscy chętni, którzy zapisza się przez Internet lub osobiscie w dniu rozgrywek do godz. 10.15 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7 w Zielonej Górze (1 piętro).

Wpisowe: do turnieju A wynosi 25 zł, a do turnieju B 15 zł.

VII. Sędziowanie

Marek Matlak sędzia klasy międzynarodowej FIDE (FA)

Krzysztof Heba sędzia klasy międzynarodowej FIDE (FA)

Zdzisław Krzysztofiak -“ sędzia klasy 1

VIII. Zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres sędziego zawodów: Zdzisława Krzysztofiaka na adres: krzysztofiak.zdz@interia.pl

lub telefonicznie pod numerem 509 641 130.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachowa, nazwę klubu lub miasto.

IX. Kolejnosć miejsc

O kolejnosci miejsc w pojedynczym turnieju decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równosci kolejno:

   wartosciowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku

   wartosciowanie Buchholza

   wartosciowanie progresywne

   liczba zwycięstw

   losowanie

X. Nagrody

W turnieju A: zwycięzcy otrzymuja 10 nagród pieniężnych (I -“ 300 zł, II -“ 200 zł, III -“ 120 zł, IV -“ 80 zł, V -“ 50 zł, VI -“ 40 zł, VII -“ 30 zł, VIII -“ 30 zł oraz dwie nagrody dla najlepszej zawodniczki I -“ 50 zł, II -“ 30 zł).

Nagrody finansowe sa gwarantowane!

Zwycięzcy otrzymuja puchary (za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej), dyplomy oraz liczne nagrody rzeczowe. Ponadto dla najlepszych zawodniczek, najlepszych juniorów do lat 18, do lat 14, do lat 12, do lat 10 będa liczne nagrody rzeczowe.

W turnieju B: zwycięzcy otrzymuja puchary (za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej), dyplomy oraz liczne nagrody rzeczowe. Dodatkowe nagrody będa dla dzieci w grupach do lat 12, do lat 10, do lat 8 wsród chłopców i dziewczat.

Ilosć i wysokosć nagród uzależniona jest od frekwencji.

Przewiduje się nagrodę lub upominek dla wszystkich uczestników turniejów A i B.

XII. Ustalenia końcowe

Osoby niepełnoletnie musza przebywać w trakcie turnieju pod opieka i nadzorem osób pełnoletnich: opiekuna, rodzica lub trenera.

Za zdolnosć zawodników do startu w Mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie, w szczególnosci od następstw nieszczęsliwych wypadków, w trakcie Turnieju odpowiedzialny jest klub lub rodzic. Odpowiedzialnosci tej nie ponosi Organizator.

Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach. (obowiazuja przepisy szachów szybkich).

Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.

Organizatorzy zastrzegaja sobie możliwosć zmian w regulaminie zawodów.

Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszajacego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególnosci zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dŸwiękowych przedstawiajacych uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Lubelskie


Lubelski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje