Komunikat #105494


II Międzynarodowy Turniej Szachowy z Okazji Święta Niepodległosci
Przejazdowo
11.11.2018
Niedziela
tempo gry: P'10

II Międzynarodowy Turniej Szachowy w Przejazdowie

 z okazji Œwięta Niepodległosci

 

Miejsce : Szkoła Podstawowa w Przejazdowie,  ul.Jesionowa 8

Dojazd: autobus linii 112 w kierunku  Przegaliny z Dworca PKP w Gdańsku

Organizatorzy: GTS Przejazdowo, SP w Przejazdowie, OKSiBP w Cieplewie

Uroczyste otwarcie zawodów: 11 listopada 2018 r. (niedziela), godz. 10:00

System rozgrywek i tempo gry:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund,

Tempo gry: 10 minut na zawodnika,

Turniej przyjmuje formułę otwarta -“ TURNIEJ OPEN

 Będzie prowadzony wewnętrzny podział na grupy wiekowe  do 10, 14  i 18 lat

 Zgłoszenia: 11.11.2018r do godziny 9:45 i na stronie

 

 

Zawodnicy, którzy zgłosza się po tym terminie rozpoczynaja grę od drugiej rundy.

Udział zawodników w turnieju można również zgłaszać do 10.11.2018 r. do godziny 21:00 poczta elektroniczna: rzemyk_gdynia@wp.pll (uczestnictwo należy potwierdzić w dniu turnieju do godziny 9:45).

Wpisowe: 20 zł seniorzy, 10 zł juniorzy

Nagrody: I miejsce puchar i 300 zł, wysokosć  nagród za kolejne miejsca zostanie podana po 3 rundzie. Nagrody rzeczowe i puchary w kategoriach wiekowych do 18, 14 i 10 lat oraz dla najlepszej kobiety. Upominki dla najmłodszych uczestników.

Sprawy organizacyjne:

Sprzęt do gry zapewnia organizator. Zawodnicy ubezpieczaja się sami.Zwracamy się z prosba do uczestników turnieju o przestrzeganie przepisów porzadkowych obowiazujacych na sali gry. Osoby niepełnoletnie na turnieju przebywaja pod opieka dorosłych.

Podczas turnieju zapraszamy na kawę i ciasto.

Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwosć wprowadzania zmian

Szczegółowych informacji na temat turnieju udziela Wojciech Traczewski (wojtektraczewski@gmail.com)

 

 

 

II International Independence Day Chess Tournament in Przejazdowo

Place : Primary School  in  Przejazdowo (10 km from Gdańsk) ,  ul.Jesionowa 8

Transport: Bus nr 112 direction Przegalina from Railway Station Gdańsk

Organizers: GTS Przejazdowo, Primary School (SP) in Przejazdowo, OKSiBP in Cieplewo

Opening: 11th November 2018 (Sunday), 10 a.m.

Play system: 9 rounds Swiss Open -“ 10 minutes for each player

Application : 11/11 2018  until  9:45 a.m. or e-mail: wojtektraczewski@gmail.com

 and    http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3993/

 

Entry fee: 20 PLN adults and  10 PLN  for players under 18

Prizes : 1st prize: a cup and 300 PLN, the total prize money for other top players will be known after the 3rd round.                                                                                                   Prizes and cups for top players under  18, 14, 10 and for the best woman.         Gifts for the youngest players.

Other organizational matters:

During the competition refreshments  for players will be provided.

Further Information concerning the  tournament by Wojciech Traczewski (wojtektraczewski@gmail.com)

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Pomorskie


Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje