Komunikat #105491


Mistrzostwa Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego
Strzelce Krajeńskie
27.10.2018 - 28.10.2018
tempo gry: P'15

Otwarte MISTRZOSTWA

Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego

W SZACHACH

Juniorw i Seniorw

Strzelce Kraj. 27 - 28.10.2018 r.1.Cel zawodw:

♦ Wyonienie najlepszych zawodnikw Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w poszczeglnych kat.

wiekowych.

♦ Podwyszanie umiejtnosci kwalifikacji szachowych.

♦ Popularyzacja sportu szachowego wsrd mieszkacw Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego.

♦ Integracja srodowiska szachowego.

♦ Umoliwienie zdobycia kategorii .

2. Organizatorzy:

♦ Strzelecki Osrodek Kultury.

♦ Strzeleckie Towarzystwo Miosnikw Gry Krlewskiej.

♦ Powiat Strzelecko - Drezdenecki


3. Termin i miejsce:

♦ Zawody odbda si w dniach 27-28.10.2018

♦ W Spichlerzu ul. Wojska Polskiego 1, 66-500 Strzelce Krajeskie


4. Warunki uczestnictwa:


♦ Do udziau w Mistrzostwach uprawnieni sa juniorzy i seniorzy zamieszkali na terenie

Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego (Gmina: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo,

Strzelce Kraj., Zwierzyn), oraz zawodnicy spoza Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego po

wczesniejszym zgoszeniu.

♦ Warunkiem dopuszczenia do zawodw jest posiadanie dokumentu potwierdzajacego tosamos

( legitymacji, dowodu osobistego ).

5. System rozgrywek:


Mistrzostwa zostana rozegrane systemem szwajcarskim lub koowym, na dystansie max. 9 rund,

tempem 30min. na parti dla zawodnika w nastpujacych kategoriach wiekowych:

Modzik (rocznik 2008 i modsi)

Juniorzy ( rocznik 2001 - 2007 )

Seniorzy

♦ W wyszej kategorii wiekowej maja prawo startowa zawodnicy ktrzy uzyskaja zgod sdziego.
♦ Decyzja odnosnie systemu rozgrywek zostanie podjta na odprawie technicznej w zalenosci od ilosci zgosze.


6.Zgoszenia:

♦ Zapisy zawodnikw w dniu mistrzostw w godz. 9.30 - 9.45 lub E- mail: p.partyka@poczta.fm

♦ www.chessarbiter.com

♦ Sdzia zawodw Partyka Pawe tel. 604679704.


7. Nagrody:


♦ Puchary, za miejsca 1 - 3 w poszczeglnych kategoriach wiekowych osobno dla Dziewczat i

Chopcw.

♦ Nagrody rzeczowe, za miejsca 1 - 4 w poszczeglnych kategoriach wiekowych dla Dziewczat i

Chopcw.

♦ Dyplomy.8. Program zawodw:


Dn. 27.10.2018 (sobota)

♦ zapisy w godz. 9.30 - 9.45
♦ godz. 10.00 Otwarcie Mistrzostw

♦ godz. 10.15 I runda
♦ godz. 11.00 II runda
♦ godz. 12.00 III runda

♦ godz. 13.00 IV runda

♦ godz. 14.00 V runda

Dn. 28.10.2018 (niedziela)
♦ godz. 10.00 VI runda

♦ godz. 11.:00 VII runda
♦ godz. 12.00 VIII runda
♦ godz. 13.00 IX runda
♦ godz.14.00 Uroczyste zakoczenie Mistrzostw

9. Uwagi organizacyjne

♦ Za zdolnos zdrowotna dzieci do startu w turnieju odpowiedzialni sa rodzice.

♦ Turniej sdziowany bdzie zgodnie z obowiazujacym kodeksem Szachowym.

♦ Strona organizatora szachy.strzelce.pl

♦ Ostateczna interpretacja tresci komunikatu naley do Organizatora.

♦ Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Lubelskie


Lubelski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje