Komunikat #105487


VI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Koscierzyna Wielki Podles 2018
Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu
20.10.2018
Sobota
tempo gry: P'10

VI Otwarty Turniej Szachowy

o Puchar Wjta Gminy Koscierzyna

Wielki Podles 2018

 

[REGULAMIN]

    I  Cele:


1.1. Popularyzacja "krlewskiej gry" wsrd dzieci, modziey i dorosych;

1.2. umoliwienie amatorom szachw sprawdzenie swego poziomu gry w rywalizacji sportowej;
1.3. i
ntegracja lokalnego srodowiska szachowego z szachistami spoza gminy Koscierzyna.

 

    II  Organizator:

 

2.1. Zakad Sportu Kultury i Turystyki Gminy Koscierzyna;

2.2. Szkoa Podstawowa im. kontradmiraa Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu;

2.3. Zbigniew Szarmach (Inicjator Turnieju).

   

    III  Miejsce i termin:


3.1. hala sportowa Szkoy Podstawowej w Wielkim Podlesiu gm. Koscierzyna;
3.2.
20 padziernika 2018 r. (sobota);

3.3. odprawa techniczna - 9.30; rozpoczcie - godz. 10:00; zakoczenie - ok. godz. 14.30.

 

     IV  Sposb rozgrywek:

 

4.1. System szwajcarski na dystansie 9 rund w tempie 10 minut na parti dla zawodnika.

4.2. Rywalizacja zostanie przeprowadzona w ramach jednej grupy turniejowej.

4.3. Kolejne kryteria klasyfikacyjne decydujace o kolejnosci zajtego miejsca:

          1) suma punktw zdobytych w Turnieju;

          2) punktacja pomocnicza preferowana przez Sdziego Turnieju;

          3) ilos zwycistw;

          4) wiksza ilos zwycistw czarnymi;

          5) wynik bezposredniego spotkania;

          6) posiadanie koloru czarnego w spotkaniu bezposrednim.
4.4. Sdzia Turnieju:
Piotr Kwidziski.

 

     V  Uczestnictwo:

 

5.1. Turniej ma charakter otwarty - moga w nim wzia udzia wszyscy miosnicy "krlewskiej gry" .

5.2. Zagwarantowany udzia w Turnieju maja ci, ktrzy do godz. 22:00 dnia 12.10.2018 r. (piatek)

      dokonaja zgoszenia poprzez "formularz zgoszenia" umieszczony na stronie internetowej turnieju w

      serwisie internetowym chessarbiter: http://www.chessarbiter.com/turnieje.php oraz najpniej

      na 15 minut przed rozpoczciem zawodw potwierdza gotowos udziau swoja obecnoscia na sali gry.

5.3. Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do osiemdziesiciu!

5.4. W rozgrywkach wezma udzia rwnie ci, ktrzy najpniej w czasie odprawy technicznej osobiscie na

      sali gry zgosza ch udziau, a limit miejsc nie bdzie wyczerpany.

5.5. Dla wyrwnania szans udziau w Turnieju mieszkacom gminy Koscierzyna, internetowy "formularz

      zgoszenia" wskazany w art. 5.2. Organizator udostpni nie wczesniej ni po otrzymaniu pierwszych

      trzydziestu zgosze mieszkacw gminy Koscierzyna przesanych droga mailowa, lecz i nie pniej ni w

      dniu 1 lipca 2018 r.

            5.5.1.  Do tego czasu mieszkacy gminy Koscierzyna zgaszaja swj udzia na adres e-mail

                      jarczar@poczta.fm podajac imi i nazwisko, rok urodzenia, miejscowos zamieszkania,

                      klub szachowy, kategori szachowa oraz rankingi PZSzach i FIDE.

            5.5.2.  Potwierdzeniem zaakceptowania zgoszenia mailowego bdzie pojawienie si w dniu

                      1 lipca 2018 r. imienia i nazwiska zgaszajacego si zawodnika na stronie internetowej

                      Turnieju wskazanej w art. 5.2.

5.6. Postanowienia art. 5.5. nie zamykaja mieszkacom gminy Koscierzyna moliwosci zgaszania udziau

      w Turnieju poprzez internetowy "formularz zgoszenia" w sposb przewidziany w art. 5.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VI  Nagrody:

 


 

6.1. OPEN (wszyscy zawodnicy obojga pci)

 

       Miejsce I    - PUCHAR oraz 300 PLN

     (jesli jest mniej ni 5 zawodniczek, nagroda  wyniesie 400 PLN)
        
Miejsce II   - 200 PLN

       Miejsce III  - 100 PLN 

 

 6.2. JUNIORZY obojga pci (roczniki 2000-2004):

 

       Miejsce I    - 150 PLN
       Miejsce II   -
100 PLN

       Miejsce III  -   50 PLN

 

 

 

 

 

 

 

6.3. MODZICY obojga pci (rocznik 2005 i modsi):

 

       Miejsce I    - 150 PLN
       Miejsce II   -
100 PLN

       Miejsce III  -   50 PLN

 

 

6.4. ZAWODNICZKI

 

        Miejsce I - 150 PLN
         (o ile
w Turnieju uczestniczy co najmniej 5 zawodniczek.

          W przeciwnym przypadku nagroda zasili konto zwycizcy

          kategorii  OPEN  oraz  MIESZKACY GMINY KOCIERZYNA)

 

6.5. MIESZKACY GMINY KOCIERZYNA

 

        Miejsce I - 200 PLN

    (jesli jest mniej ni 5 zawodniczek, nagroda wyniesie  250 PLN)

 


 

6.6. Uwaga: aczenia nagd si nie przewiduje (laureat kilku premiowanych miejsc otrzyma

                    nagrod wartosciowsza, zas nagroda, ktrej nie przyznano, przysuguje zawodnikowi albo

                    zawodniczce zajmujacej w danej kategorii miejsce bezposrednio nisze).

6.7. Uwaga: art. 6.6. nie dotyczy kategorii MIESZKACY GMINY KOCIERZYNA

                   (laureat/laureatka ktrejkolwiek z kategorii, bdac jednoczesnie najlepszym zawodnikiem

                   gminy Koscierzyna, otrzyma wszystkie nagrody, do ktrych prawo naby/nabya).

 

 

    VII  Postanowienia kocowe:

 

7.1. Udzia w Turnieju jest bezpatny.

7.2. Sprzt do gry zapewnia Organizator.

7.3. Za bezpieczestwo, zachowanie i stan zdrowia maoletnich uczestnikw odpowiadaja rodzice i

      opiekunowie.

7.4. Wszyscy zawodnicy ubezpieczaja si we wasnym zakresie.

7.5. Obowiazuja przepisy gry PZSzach i FIDE dla szachw byskawicznych.

7.6. Zgoszenie zawodnika do rozgrywek szachowych jest jednoczesnie wyraeniem przez niego zgody na:

           7.6.1.  przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w zgoszeniu dla potrzeb

                     niezbdnych dla organizacji Turnieju;

           7.6.2.  utrwalanie jego wizerunku przez Organizatora;

           7.6.4.  przeniesienie na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkich

                     praw do korzystania i rozporzadzania jego wizerunkiem i jego nagraniami (fotograficznymi,

                     audiowizualnymi, dwikowymi) zarejestrowanymi w zwiazku z Turniejem.

7.7. Wymaganymi warunkami przyznania nagrody sa:

            7.7.1.  obecnos laureata na sali gry podczas ceremonii zakoczenia Turnieju;

            7.7.2.  zoenie na pokwitowaniu odbioru podpisu przez laureata, a w przypadku laureata

                      w wieku poniej lat 13-tu, przez jego przedstawiciela ustawowego;

            7.7.3.  okazanie przez skadajacego podpis dokumentu tosamosci ze zdjciem (np. legitymacji

                      szkolnej, dowodu osobistego, prawa jazdy).

7.8. Niniejszy Regulamin opublikowano na stronie internetowej:

http://www.koscierzyna.pl/getattachment/home/Zapowiedzi/Turniej-szachowy-w-Wielkim-Podlesiu/VI-Turniej-Szachowy-Regulamin.pdf.aspx

7.9. Ostateczna interpretacja postanowie niniejszego Regulaminu naley do wyacznej kompetencji

      Organizatora i Sdziego Turnieju.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Pomorskie


Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje