Komunikat #105487


VI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Koscierzyna Wielki Podles 2018
Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu
20.10.2018
Sobota
tempo gry: P'10

VI Otwarty Turniej Szachowy

o Puchar Wójta Gminy Koscierzyna

Wielki Podles 2018

 

[REGULAMIN]

    I  Cele:


1.1. Popularyzacja "królewskiej gry" wsród dzieci, młodzieży i dorosłych;

1.2. umożliwienie amatorom szachów sprawdzenie swego poziomu gry w rywalizacji sportowej;
1.3. i
ntegracja lokalnego srodowiska szachowego z szachistami spoza gminy Koscierzyna.

 

    II  Organizator:

 

2.1. Zakład Sportu Kultury i Turystyki Gminy Koscierzyna;

2.2. Szkoła Podstawowa im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu;

2.3. Zbigniew Szarmach (Inicjator Turnieju).

   

    III  Miejsce i termin:


3.1. hala sportowa Szkoły Podstawowej w Wielkim Podlesiu gm. Koscierzyna;
3.2.
20 paŸdziernika 2018 r. (sobota);

3.3. odprawa techniczna - 9.30; rozpoczęcie - godz. 10:00; zakończenie - ok. godz. 14.30.

 

     IV  Sposób rozgrywek:

 

4.1. System szwajcarski na dystansie 9 rund w tempie 10 minut na partię dla zawodnika.

4.2. Rywalizacja zostanie przeprowadzona w ramach jednej grupy turniejowej.

4.3. Kolejne kryteria klasyfikacyjne decydujace o kolejnosci zajętego miejsca:

          1) suma punktów zdobytych w Turnieju;

          2) punktacja pomocnicza preferowana przez Sędziego Turnieju;

          3) ilosć zwycięstw;

          4) większa ilosć zwycięstw czarnymi;

          5) wynik bezposredniego spotkania;

          6) posiadanie koloru czarnego w spotkaniu bezposrednim.
4.4. Sędzia Turnieju:
Piotr Kwidziński.

 

     V  Uczestnictwo:

 

5.1. Turniej ma charakter otwarty - moga w nim wziać udział wszyscy miłosnicy "królewskiej gry" .

5.2. Zagwarantowany udział w Turnieju maja ci, którzy do godz. 22:00 dnia 12.10.2018 r. (piatek)

      dokonaja zgłoszenia poprzez "formularz zgłoszenia" umieszczony na stronie internetowej turnieju w

      serwisie internetowym chessarbiter: http://www.chessarbiter.com/turnieje.php oraz najpóŸniej

      na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów potwierdza gotowosć udziału swoja obecnoscia na sali gry.

5.3. Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do osiemdziesięciu!

5.4. W rozgrywkach wezma udział również ci, którzy najpóŸniej w czasie odprawy technicznej osobiscie na

      sali gry zgłosza chęć udziału, a limit miejsc nie będzie wyczerpany.

5.5. Dla wyrównania szans udziału w Turnieju mieszkańcom gminy Koscierzyna, internetowy "formularz

      zgłoszenia" wskazany w art. 5.2. Organizator udostępni nie wczesniej niż po otrzymaniu pierwszych

      trzydziestu zgłoszeń mieszkańców gminy Koscierzyna przesłanych droga mailowa, lecz i nie póŸniej niż w

      dniu 1 lipca 2018 r.

            5.5.1.  Do tego czasu mieszkańcy gminy Koscierzyna zgłaszaja swój udział na adres e-mail

                      jarczar@poczta.fm podajac imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowosć zamieszkania,

                      klub szachowy, kategorię szachowa oraz rankingi PZSzach i FIDE.

            5.5.2.  Potwierdzeniem zaakceptowania zgłoszenia mailowego będzie pojawienie się w dniu

                      1 lipca 2018 r. imienia i nazwiska zgłaszajacego się zawodnika na stronie internetowej

                      Turnieju wskazanej w art. 5.2.

5.6. Postanowienia art. 5.5. nie zamykaja mieszkańcom gminy Koscierzyna możliwosci zgłaszania udziału

      w Turnieju poprzez internetowy "formularz zgłoszenia" w sposób przewidziany w art. 5.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VI  Nagrody:

 


 

6.1. OPEN (wszyscy zawodnicy obojga płci)

 

       Miejsce I    - PUCHAR oraz 300 PLN

     (jesli jest mniej niż 5 zawodniczek, nagroda  wyniesie 400 PLN)
        
Miejsce II   - 200 PLN

       Miejsce III  - 100 PLN 

 

 6.2. JUNIORZY obojga płci (roczniki 2000-2004):

 

       Miejsce I    - 150 PLN
       Miejsce II   -
100 PLN

       Miejsce III  -   50 PLN

 

 

 

 

 

 

 

6.3. MŁODZICY obojga płci (rocznik 2005 i młodsi):

 

       Miejsce I    - 150 PLN
       Miejsce II   -
100 PLN

       Miejsce III  -   50 PLN

 

 

6.4. ZAWODNICZKI

 

        Miejsce I - 150 PLN
         (o ile
w Turnieju uczestniczy co najmniej 5 zawodniczek.

          W przeciwnym przypadku nagroda zasili konto zwycięzcy

          kategorii  OPEN  oraz  MIESZKAŃCY GMINY KOŒCIERZYNA)

 

6.5. MIESZKAŃCY GMINY KOŒCIERZYNA

 

        Miejsce I - 200 PLN

    (jesli jest mniej niż 5 zawodniczek, nagroda wyniesie  250 PLN)

 


 

6.6. Uwaga: łaczenia nagód się nie przewiduje (laureat kilku premiowanych miejsc otrzyma

                    nagrodę wartosciowsza, zas nagroda, której nie przyznano, przysługuje zawodnikowi albo

                    zawodniczce zajmujacej w danej kategorii miejsce bezposrednio niższe).

6.7. Uwaga: art. 6.6. nie dotyczy kategorii MIESZKAŃCY GMINY KOŒCIERZYNA

                   (laureat/laureatka którejkolwiek z kategorii, będac jednoczesnie najlepszym zawodnikiem

                   gminy Koscierzyna, otrzyma wszystkie nagrody, do których prawo nabył/nabyła).

 

 

    VII  Postanowienia końcowe:

 

7.1. Udział w Turnieju jest bezpłatny.

7.2. Sprzęt do gry zapewnia Organizator.

7.3. Za bezpieczeństwo, zachowanie i stan zdrowia małoletnich uczestników odpowiadaja rodzice i

      opiekunowie.

7.4. Wszyscy zawodnicy ubezpieczaja się we własnym zakresie.

7.5. Obowiazuja przepisy gry PZSzach i FIDE dla szachów błyskawicznych.

7.6. Zgłoszenie zawodnika do rozgrywek szachowych jest jednoczesnie wyrażeniem przez niego zgody na:

           7.6.1.  przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb

                     niezbędnych dla organizacji Turnieju;

           7.6.2.  utrwalanie jego wizerunku przez Organizatora;

           7.6.4.  przeniesienie na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkich

                     praw do korzystania i rozporzadzania jego wizerunkiem i jego nagraniami (fotograficznymi,

                     audiowizualnymi, dŸwiękowymi) zarejestrowanymi w zwiazku z Turniejem.

7.7. Wymaganymi warunkami przyznania nagrody sa:

            7.7.1.  obecnosć laureata na sali gry podczas ceremonii zakończenia Turnieju;

            7.7.2.  złożenie na pokwitowaniu odbioru podpisu przez laureata, a w przypadku laureata

                      w wieku poniżej lat 13-tu, przez jego przedstawiciela ustawowego;

            7.7.3.  okazanie przez składajacego podpis dokumentu tożsamosci ze zdjęciem (np. legitymacji

                      szkolnej, dowodu osobistego, prawa jazdy).

7.8. Niniejszy Regulamin opublikowano na stronie internetowej:

http://www.koscierzyna.pl/getattachment/home/Zapowiedzi/Turniej-szachowy-w-Wielkim-Podlesiu/VI-Turniej-Szachowy-Regulamin.pdf.aspx

7.9. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do wyłacznej kompetencji

      Organizatora i Sędziego Turnieju.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Pomorskie


Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje