Komunikat #105483


ZIELONY MAT 2018 - TURNIEJ 3 B
Szkoła Podstawowa nr 22 w Zielonej Górze, ul. Francuska 25a
13.10.2018
Sobota
tempo gry: P'10

REGULAMIN Turniejów szachowych dla dzieci i młodzieży do lat 14

"žZielony Mat" 2018

    1.   Cel rozgrywek

Popularyzacja szachów wsród dzieci i młodzieży na terenie Zielonej Góry i okolic,

Edukacja dzieci poprzez grę w szachy,

Możliwosć zdobycia międzynarodowego rankingu szachowego FIDE.

    2.   Organizator

Fundacja Mistrzostwa Szachowego ul. Waska 11B/1, 65-432 Zielona Góra

e-mail: fundacjamszach@gmail.com

Koordynator projektu: Marek Matlak tel.: 605 358 117.

    3.   Współorganizatorzy i partnerzy

Dom Harcerza,

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.Norwida,

Szkoła Podstawowa nr 1,

Szkoła Podstawowa nr 22.

    4.   Patronat medialny

Gazeta Lubuska,

Radio Zielona Góra,

sportowa.zgora.pl

    5.   Strona internetowa

Wyniki zawodów będa dostępne na stronach:

www.chessarbiter.com,

Fundacji Mistrzostwa Szachowego www.fundacjamszach.pl,

    6.   Termin, miejsce i program rozgrywek

Turnieje rozgrywane będa w soboty w godz. 10.00-13.00:

-“ 1 turniej: 14 kwietnia 2018 -“ Dom Harcerza w Zielonej Górze, ul. Dzika 6,

-“ 2 turniej: 9 czerwca 2018 -“ Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.Norwida w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 9,

-“ 3 turniej: 13 paŸdziernika 2018 -“ SP 22 w Zielonej Górze, ul. Francuska 25a,

-“ 4 turniej: 1 grudnia 2018 -“ SP 1 w Zielonej Górze, ul. Wyszyńskiego 17.

    7.   Uczestnictwo i zgłoszenia

W rozgrywkach moga uczestniczyć zawodnicy do 14 lat (urodzeni w roku 2004 lub młodsi).

Wpisowe do turnieju "žZielony Mat" wynosi 10,00 zł.

Zgłoszenia mailowo na adres Fundacji Mistrzostwa Szachowego: fundacjamszach@gmail.com lub poprzez stronę chessarbiter.com względnie telefonicznie pod numerami: 509 641 130 lub 605 358 117. Możliwe sa też zapisy na sali gry do 20 minut przed rozpoczęciem zawodów.

    8.   System rozgrywek i tempo gry

Rozegrane zostana 4 punktowane sesje turniejowe (zgodnie z punktem 6).

W ramach każdej sesji, zostana rozegrane turnieje w dwóch grupach:

Grupa A -“ zawodniczki i zawodnicy posiadajacy przynajmniej IV kategorię szachowa,

Grupa B -“ zawodniczki i zawodnicy nie posiadajacy kategorii szachowej lub posiadajacy V kategorię.

Turnieje rozgrywane będa systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund.

Tempo gry: 10 minut na partię dla zawodnika.

UWAGA: Turniej A zgłoszony jest do rankingu błyskawicznego Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE. Zawodnicy grajacy w turnieju A moga wypełnić ranking międzynarodowy.

    9.   Punktacja i ocena wyników

Kolejnosć miejsc w poszczególnych sesjach w grupie A i B, ustala się według następujacych kryteriów:

-“ liczba zdobytych punktów,

-“ punktacja srednia Buchholza,

-“ punktacja pełna Buchholza,

-“ liczba zwycięstw.

Oprócz wyników z pojedynczych turniejów prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja indywidualna uwzględniajaca 3 najlepsze wyniki z 4 turniejów.

W klasyfikacji rocznej wszystkim zawodnikom grajacym w grupie A dodaje się 2 punkty do ich zdobyczy punktowej w każdym turnieju (przykładowo zawodnik grajacy w grupie A zdobył 3,5 pkt z 5 partii, czyli do klasyfikacji rocznej zapisuje mu się 3,5 pkt + 2 = 5,5 pkt).

  10.   Nagrody

Klasyfikacja w każdym turnieju:

Trzech zwycięzców grup A i B otrzymuje dyplomy i puchary

W każdej sesji turniejowej w grupach A i B przewidziane sa nagrody i upominki dla wszystkich uczniów.

Klasyfikacja końcowa po 4 turniejach:

Po trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji indywidualnej otrzyma pamiatkowe dyplomy. Zwycięzcy tych klasyfikacji otrzymaja nagrody rzeczowe.

  11.   Sędziowanie

"žSzachowa Ligę Szkolna Zielonogórskich Szkół Podstawowych" prowadza licencjonowani sędziowie PZSzach przy pomocy asystentów.

Sędzia głównym jest Marek Matlak -“ sędzia klasy międzynarodowej FIDE.

Sędziami asystentami sa Krzysztof Heba i Zdzisław Krzysztofiak oraz osoby wyznaczone przez sędziego głównego.

Sędzia główny ma prawo usunać z sali turniejowej każda osobę, która rozmawia z zawodnikami podczas gry, głosno zachowuje się na sali, względnie ingeruje w przebieg gry.

  12.   Finansowanie zawodów

Koszty uczestnictwa w Szachowej Lidze Szkół Podstawowych "žZielony Mat" ponosza szkoły, kluby lub sami zainteresowani.

Koszty organizacyjne i koszty nagród poszczególnych sesji turniejowych pokrywaja organizatorzy i współorganizatorzy.


  13.   Ustalenia końcowe

Młodzież szkolna obowiazana jest posiadać w czasie rozgrywek obuwie zamienne.

Sprzęt szachowy (szachy turniejowe i zegary szachowe) zapewniaja Organizator oraz Współorganizatorzy.

Obowiazuja przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach.

Wszyscy uczestnicy rozgrywek obowiazani sa posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęsliwych wypadków.

Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszajacego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególnosci zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dŸwiękowych przedstawiajacych uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Prawo interpretacji lub ewentualnej zmiany niniejszego regulaminu należy do Organizatorów, a podczas trwania rozgrywek do sędziego głównego.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Lubelskie


Lubelski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje