Komunikat #105476


Otwarte Mistrzostwa Woj. ZP Seniorów Starszych 55+
Choszczeński Dom Kultury
29.09.2018
Sobota
tempo gry: 13'+3'' na ruch

Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Seniorów Starszych (+55)

w szachach szybkich

OPEN FIDE

 

 

REGULAMIN

 

I . Cel rozgrywek :

 

a)    Wyłonienie najlepszych szachistów województwa zachodniopomorskiego wsród zawodniczek i zawodników w wieku powyżej 55 lat.

b)   Sportowa aktywizacja ludzi starszych,

c)    Propagowanie Królewskiej Gry w regionie,

d)   Uzyskanie lub podwyższenie przez uczestników indywidualnych rankingów FIDE.

      

II . Organizatorzy :

 

a) Uczniowski Klub Szachowy SKOCZEK Choszczno

b) Choszczeński Dom Kultury

 

 

III . Termin i miejsce rozgrywek:

 

Turniej zostanie rozegrany w dniu 29 wrzesnia 2018 r. (sobota) w Choszczeńskim Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno.

 

Ramowy harmonogram czasowy

Data

Godzina

Wydarzenie

29 wrzesnia 2018 r.

(sobota)

 

09:00-09:45

Potwierdzanie obecnosci; wpłacanie wpisowego

od 09:45

Weryfikacja listy startowej

09:55

Otwarcie Mistrzostw

Od 10:00

Poczatek turnieju

od 15:30

Uroczyste zakończenie , wręczenie nagród

                                                                                          


IV . Uczestnictwo i wpisowe:

 

a)    Turniej ma charakter otwarty dla wszystkich osób w wieku równym i powyżej 55 lat (rocznik 1963 i starsi), bez względu na płeć, przynależnosć klubowa, posiadany ranking, miejsce zamieszkania itd.

b)   Obowiazuje wpisowe 15 zł, płatne gotówka na sali gier w dniu rozpoczęcia turnieju . Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjna FIDE.

c) Zawodnicy dokonuja wczesniejszego zgłoszenia:

1.  za pomoca strony internetowej na ChessarbiterPro :

2.  droga elektroniczna na adres : skoczek_choszczno@wp.pl

d) Zgłoszenia dokonywane w sposób okreslony w pkt c przyjmowane sa wyłacznie do dnia 28 wrzesnia 2018 r. (piatek), do godziny 15.00.

e)  Osoby zgłaszajace się po upływie terminu zgłoszeń okreslonym w pkt d., moga zostać dopuszczone do udziału w turnieju, wyłacznie za zgoda Sędziego, pod warunkiem istnienia wolnego miejsca oraz opłacenia podwyższonego o 10 złotych wpisowego okreslonego w pkt b. 

f) Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona do maksymalnie 80 osób.

g) W przypadku napływu dużej ilosci zgłoszeń, przekraczajacej ilosć okreslona w pkt f., Sędzia główny może zadecydować o czasowym albo stałym zamknięciu listy startowej przed upływem terminu okreslonego w pkt d.

 

V. System rozgrywek i tempo gry:

 

a) System szwajcarski, 9 rund, kojarzenie komputerowe.

b) Tempo gry: 13 minut +3 sekundy za każde posunięcie dla zawodnika na zakończenie partii

c) Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

 

VI. Punktacja i ocena wyników:

 

a) Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt, a za przegrana 0 pkt.

b) O kolejnosci miejsc decyduja kolejno:

1.    liczba zdobytych punktów,

2.    Buchholz cut-1

3.    sredni Buchholz

4.    pełny Buchholz

5.    progresja

 

VII. Sprawy sędziowskie:

 

a) Podczas rozgrywek obowiazuja aktualne przepisy gry FIDE.

b) Wszelkie spory rozstrzyga Sędzia główny, którego decyzje sa nieodwołalne.

c) Dopuszcza się posiadanie przez zawodnika na sali gier wyłaczonego urzadzenia elektronicznego.

d) Uczestnicy będacy w stanie po użyciu alkoholu będa natychmiast usuwani przez Sędziego głównego z turnieju, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty poniesionych kosztów, zwiazanych z udziałem w turnieju .

e) Dopuszczalne spóŸnienie na rundę wynosi 5 minut.

 

VIII. Nagrody:

 

 Przewiduje się następujace trofea i nagrody za uzyskane wyniki :

 

Pięciu najlepszych zawodników w następujacych kategoriach wiekowych :

 - powyżej 75 lat (rocznik 1943 i starsi),

 - powyżej 65 lat (rocznik 1953 i starsi),

  - powyżej 55 lat (rocznik 1963 i starsi),

 

 

Za zajęcie I miejsca: Puchar, dyplom, medal i nagroda finansowa

Za Zajęcie II miejsca: dyplom, medal i nagroda rzeczowa

Za zajęcie III miejsca: dyplom, medal i nagroda rzeczowa
Za zajęcie IV miejsca: nagroda rzeczowa
Za zajęcie V miejsca: nagroda rzeczowa

 

Nagrody nie będa dublowane. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór przez zawodnika podczas ceremonii zamknięcia turnieju. W przeciwnym wypadku jest wręczana następnemu w kolejnosci zawodnikowi. Nagrody, które nie zostana wręczone podczas ceremonii zamknięcia turnieju, przepadaja na rzecz Organizatorów.

 

IX. Wyżywienie:

 

a) Zawodnicy podczas turnieju organizuja wyżywienie we własnym zakresie.

b) Organizatorzy zapewniaja bezpłatny bufet z napojami goracymi, chłodnymi i słodyczami.

 

X. Uwagi końcowe:

 

a) Uczestnicy bioracy udział w turnieju, wyrażaja zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowosć, e-mail, zdjęcia, w celach promocyjno -“ marketingowych, zwiazanych z ich działalnoscia, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

b) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.

c) Organizatorzy zapewniaja sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.

d) Zawodnicy przyjeżdżaja i uczestnicza w turnieju na własny koszt oraz ryzyko.  Obowiazek ubezpieczenia się od negatywnych zdarzeń zwiazanych z udziałem w turnieju ciaży na uczestniku zawodów.

f) Organizatorzy nie zapewniaja stacjonarnej pomocy medycznej oraz nie odpowiadaja za żadne szkody zwiazane z udziałem uczestników w turnieju.

g) Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

 

                                                                                                                                                   

                                                                Komitet Organizacyjny

                                                          Zarzad UKSz Skoczek Choszczno   

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Zachodniopomorskie


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje