Komunikat #105475


III PRZEMKOWSKA LIGA SZACHOWA 2018 - 2 turniej - Grupa C
Przemków
29.09.2018
Sobota
tempo gry: P'30

III PRZEMKOWSKA LIGA SZACHOWA 2018

POD PATRONATEM BURMISTRZA PRZEMKOWA

NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŒCI PRZEZ POLSKĘ

Turniej II

Pula nagród 3.000 zł

1. Cel

Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE

2. Organizator

UKS Szach-Mat Przemków

Współorganizator : Gmina Przemków, Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

3. Miejsce i przewidywane terminy turniejów:

Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie , ul. Lesna Góra 3, 59-170 Przemków

I turniej 23-24 czerwiec 2018

II turniej 29-30 wrzesień 2018

III turniej paŸdziernik 2018 P\'15

IV turniej listopad 2018 P\'15

V turniej grudzień 2018 P\'15 zakończenie

4. Grupy rozgrywkowe dla I i II turnieju

grupa A - turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2199 i bez rankingu FIDE (co najmniej III kat.)

sobota-niedziela (29-30.09), 5 rund, tempo gry 60 min + 30 s/pos. na zawodnika

turniej zgłoszony do FIDE, możliwosć zdobycia normy częsciowej na I i II kat. oraz kandydata

grupa B1-“ osoby z III kategoria męska

grupa B2 -“ osoby z IV kategoria i III kategoria kobieca

sobota-niedziela (29-30.09), 7 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika,

w przypadku mniejszej frekwencji grupy B1 i B2 będa połaczone w jedna grupę

grupa C -“ osoby z V kategoria i bez kategorii

sobota (29.09), 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika,

możliwosć uzyskania od V do IV kategorii szachowej

9. Harmonogram dla turnieju w dniu 29-30.09.2018

grupa A

29.09.2018 (sobota)

do godz. 9.00 -“ weryfikacja zgłoszeń

od 9.00 -“ rundy I, II, III

30.09.2018 (niedziela)

od 10:00 -“ rundy VI i V

grupa B1-B2

29.09.2018 (sobota)

do godz. 9:00 -“ weryfikacja zgłoszeń

od 9:00 -“ rundy I - IV

30.09.2018 (niedziela)

od 10:00 - runda V - VII

grupa C

29.09.2018 (sobota)

do godz. 9:00 -“ weryfikacja zgłoszeń

od 9:00 -“ rundy I - VI

6. Przepisy gry

Obowiazuja aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Obowiazuje zapis posunięć (grupy A i B) i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a następnie: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, losowanie.

Kolejnosć miejsc klasyfikacji generalnej:

Do punktacji klasyfikacji generalnej III Przemkowskiej Ligi Szachowej zalicza się wyniki z 4 turniejów.

Zawodnicy otrzymuja do klasyfikacji generalnej Przemkowskiej Ligi Szachowej ilosć punktów zdobytych w poszczególnych turniejach z odrzuceniem najniższego wyniku.

O miejscu zawodnika w klasyfikacji generalnej decyduje w kolejnosci: suma wyników 5 turniejów PLSz, większa liczba I, II, III miejsc.

Zawodnik może spóŸnić się 10 minut na rundę.

UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) -“ nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.

7. Opłaty

Dla I i II turnieju

Wpisowe do turnieju wynosi: grupa A -“ 40 zł, grupa B -“ 25 zł, grupa C -“ 20 zł.

 Wpisowe zawiera opłaty klasyfikacyjno-rankingowe. Płatnosć gotówka przy weryfikacji zgłoszeń.

Zawodnicy klubu UKS Szach-Mat Przemków - juniorzy 15zł.

Dla III, IV i V turnieju

15 zł dla każdego zawodnika, zawodnicy klubu UKS Szach-Mat Przemków - juniorzy 10zł.

8. Nagrody

Grupa A

I  miejsce -“ 500 zł, II miejsce  - 400 zł, III miejsce - 300 zł, IV miejsce -“ 200 zł, V miejsce -“ 100 zł, VI miejsce 100 zł, VII miejsce - 50 zł, VIII miejsce -“ 50 zł

Najlepszy junior 100 zł

Najlepsza juniorka 100 zł

Grupa B1

I  - X miejsce

Suma nagród rzeczowych 700 zł

Grupa C

I-X miejsce

Suma nagród rzeczowych  400 zł

Po rozegraniu V turniejów wręczone zostana puchary za miejscaI-III oraz atrakcyjne nagrody finansowe w grupie A, nagrody rzeczowe w grupie B-C.

10. Zgłoszenia

Prosimy kierować na adres: artadamek@wp.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 782-881-652 lub w serwisach poszczególnych grup:  www.chessarbiter.com/turnieje.

11. KONKURS NA PRACE PLASTYCZNE O TEMATYCE 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŒCI PRZEZ POLSKĘ

W trakcie turnieju szachowego odbędzie się dla zawodników do lat 13 konkurs na najładniejsza pracę plastyczna o tematyce 100-lecia Odzyskania Niepodległosci przez Polskę /forma dowolna/.

Prace plastyczne (podpisane na odwrocie) będa przyjmowane do konkursu przy zapisie do turnieju szachowego.

12. Postanowienia końcowe

- zawodnicy ubezpieczaja się na koszt własny,

- dane osobowe podawane przy zapisach sa potrzebne wyłacznie do organizacji i przeprowadzenia  turnieju szachowego

- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Dolnośląskie


Dolnośląski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje