Komunikat #105470


Eliminacje Międzywojewódzkie (MA - WM) grupa D9
OSW Nadrzecze ul. Brzostowa 5, 07-306 Brok
25.09.2018 - 30.09.2018
tempo gry: 90' + 30'' na ruch

Komunikat Organizacyjny

ELIMINACJE MIDZYWOJEWDZKIE MA - WM DO OGLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MODZIEY W SPORTACH HALOWYCH

i MISTRZOSTW POLSKI JUNIORW do lat 10 w SZACHACH

Brok 25-30.09.2018

I. ORGANIZATOR

Mazowiecki Zwiazek Szachowy (mzszach@mzszach.pl)

II. CEL ZAWODW

II.1. Wyonienie zawodnikw awansujacych do Mistrzostw Polski Modzikw i Mistrzostw Polski Juniorw Modszych w Szachach w 2019.

II.2. Umoliwienie zdobywania przez dzieci i modzie kategorii szachowych i klas sportowych.

II.3. Integracja srodowiska szachowego wojewdztw mazowieckiego i warmisko-mazurskiego.

III. TERMIN I MIEJSCE

Zawody rozegrane zostana w dniach 25-30 wrzesnia 2018 r. w Osrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Nadrzecze" ul. Brzostowa 5, 07-306 Brok (http://nadrzecze.pl).

Przyjazd ekip w dniu 24 wrzesnia 2018.

IV. UCZESTNICY

IV.1. W zawodach startowa moga zawodnicy z wojewdztwa mazowieckiego i warmisko-mazurskiego, oddzielnie dziewczta i chopcy w grupach: C9, C11, C13, D9, D11, D13

IV. 2. Prawo startu maja obywatele polscy oraz obywatele pastw UE zamieszkujacy w Polsce.

IV.3. Zawodnik posiadajacy ju uprawnienia do gry w finale, w przypadku startu w eliminacjach strefowych przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na rzecz grupy, w ktrej startuje (zwiksza limit awansujacych o 1 miejsce) i awans do finau musi sobie ponownie wywalczy.

IV.4. Warunkami dopuszczenia do zawodw sa:

- zoenie przez opiekuna pisemnego oswiadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie mistrzostw (druki do wypenienia przy rejestracji).

- posiadanie wanej licencji (wpis w CR), okazanie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu.

- opacenie wpisowego: 60 PLN i opaty klasyfikacyjno - rankingowej w wysokosci: 20 PLN.

IV.5. Zawodnik moe wystapi tylko w jednych eliminacjach strefowych. Pojawienie si tego samego zawodnika w innych eliminacjach strefowych spowoduje wykreslenie go z listy startowej.

IV.6. Ostateczna weryfikacja listy startowej nastapi na odprawie technicznej w dniu 24 wrzesnia o godz. 20.30 na sali turniejowej. Zawodnicy nie potwierdzeni do odprawy technicznej nie zostana dopuszczeni do zawodw.

Ostateczna ilos i harmonogram rund zostana podane po odprawie technicznej (sa uzalenione od ilosci startujacych zawodnikw).

V. ZGOSZENIA

Poprzez formularz zgoszeniowy w serwisach turniejowych w terminie do dnia 17 wrzesnia 2018.

C9

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2452/

C11

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2454/

C13

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2455/

D9

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2456/

D11

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2457/

D13

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2458/

 

 

 

 

 

 

 

VI. ZAKWATEROWANIE I WYYWIENIE

VI.1. Uczestnicy zawodw zakwaterowani bda w Osrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Nadrzecze". Wyywienie od kolacji w dniu 24 wrzesnia do obiadu w dniu 30 wrzesnia.

VI.2. Cena pobytu 1 osoby wynosi 540 z (zakwaterowanie + wyywienie x 6 db). Cena osobo-dnia wynosi 90 z (nocleg, obiad i 2 posiki w formie szwedzkiego stou).

Rodzaj zakwaterowania:

Pokoje 2,3 i 4 osobowe o wysokim standardzie w pensjonacie, pawilonach i domkach letniskowych:

  • wasna azienka z natryskiem i toaleta w kadym pokoju
  • telewizor z kanaami satelitarnymi
  • gratis bezprzewodowy internet Wi-Fi bez ogranicze czasowych
  • czajnik elektryczny i lodwka.

 VI.3. Decyduje kolejnos zamwie. Zamawianie swiadcze na email: robert.krasiewicz@gmail.comw terminie do dnia 17 wrzesnia 2018.

Opata za pobyt gotwka na miejscu. Istnieje moliwos wpaty przelewem:

Bank Spdzielczy Ostrw Maz./o Brok: 61 8923 1018 0201 2885 2002 0001

(z podaniem w tytule za kogo oraz wysaniem potwierdzenia do organizatora)

Dokonanie do dnia 17.09.2018 przelewu (100%) kosztw pobytu i wyywienia patne na w/w konto jest rwnoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji. Po tym terminie organizator nie gwarantuje w/w warunkw pobytu.

W momencie zgaszania zawodnikw prosimy o wyrana informacj na adres Mazowieckiego Zwiazku Szachowego (mzszach@mzszach.pl) lub kierownika zawodw: robert.krasiewicz@gmail.como chci korzystania z zakwaterowania w OSW "Nadrzecze" lub nie.

VII. SYSTEM ROZGRYWEK

VII.1. Eliminacje strefowe rozgrywane bda systemem szwajcarskim na dystansie 7-9 rund, przy minimum 13 startujacych. W przypadku, gdy zgosi si 10 lub mniej zawodnikw, obowiazuje system koowy lub dwukoowy. Dla 11-12 zawodnikw system rozgrywek okresla sdzia gwny.

VII.2. W trakcie zawodw rozgrywanych systemem koowym wskazane jest, eby - jeeli to moliwe - zawodnicy z tego samego klubu spotkali si w poczatkowych rundach (czsciowo sztuczne losowanie lub zamiana kolejnosci rund).

VII.3. Tempo gry bdzie wynosi we wszystkich grupach 90 minut na zawodnika na parti + 30 sekund za kade posunicie.

VII.4. Obowiazuje prowadzenie zapisu szachowego przez cay czas trwania partii.

 VIII. HARMONOGRAM TURNIEJU - wersja dla 9 rund

24 wrzesnia 2018 - poniedziaek

14:00-19:00

Kwaterowanie ekip i weryfikacja zawodnikw

19:30

Kolacja

20:30

Odprawa techniczna

25 wrzesnia 2018 - wtorek

08:00

niadanie

09:00

Otwarcie zawodw

09:15

I runda

13:30

 Obiad

15:00

II runda

19:00

Kolacja

26 wrzesnia 2018 - sroda

08:00

niadanie

09:00

III runda

13:30

Obiad

19:00

Kolacja

27 wrzesnia 2018 - czwartek

08:00

niadanie

09:00

IV runda

13:30

Obiad

15:00

V runda

19:00

Kolacja

28 wrzesnia 2018 - piatek

08:00

niadanie

09:00

VI runda

13:30

Obiad

19:00

Kolacja

29 wrzesnia 2018 - sobota

08:00

niadanie

09:00

VII runda

13:30

Obiad

15:00

VIII runda

19:00

Kolacja

30 wrzesnia 2018 - niedziela

08:00

niadanie

09:00

IX runda

13:00

Obiad

14:00

Zakoczenie turnieju

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. FINANSOWANIE                                     

IX.1. Koszty udziau w mistrzostwach pokrywaja delegujace zawodnikw kluby, wojewdzkie zwiazki szachowe lub rodzice.

IX.2. Wpisowe w wysokosci 60 PLN i opat klasyfikacyjno-rankingowa w wysokosci 20 PLN naley uisci przed rozpoczciem zawodw u organizatora lub na konto MZSzach: Bank BG BNP Paribas nr: 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060.

X. NAGRODY i AWANSE

- awans do MPJ do lat 10 na rok 2019 - po 6 najlepszych zawodnikw z grup C9 i D9

- awans do OOM 2019 - po 4 najlepszych zawodnikw z grup C11, C13, D11, D13

- dyplomy dla wszystkich uczestnikw

- medale i nagrody rzeczowe dla najlepszych.

XI. OCENA WYNIKW

XI.1. W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejnosci miejsc decyduje:

-suma zdobytych punktw,

-wartosciowanie srednie Buchholza,

-wartosciowanie pene Buchholza,

-liczba zwycistw,

-wynik bezposredniej partii midzy zainteresowanymi zawodnikami.

ranking sredni przeciwnikw.

XI.2. W przypadku systemu koowego lub wielokoowego, o kolejnosci miejsc decyduje:

-liczba zdobytych punktw,

-punktacja Sonnenborna-Bergera,

-rozszerzony system Koyi,

-liczba zwycistw,

-wynik bezposredniej partii,

XI.3. W przypadku braku rozstrzygnicia na podstawie powyszych kryteriw o awansie do rozgrywek finaowych zadecyduje dogrywka, na zasadach ustalonych przez sdziego gwnego; inne lokaty bda dzielone.

XII. SDZIOWANIE I PRZEPISY GRY

XII.1. Sdzia gwny zawodw: FA Ryszard Krlikowski: tel. 501493797, email: riki@n-s.pl

XII.2. Obowiazuja aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

XII.3. Kady zawodnik, ktry pojawi si przy szachownicy (stoliku) z opnieniem 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczcia rundy, przegrywa parti.

XII.4. W Eliminacjach Strefowych obowiazuje zakaz zgadzania si na remis przed wykonaniem 40 posunicia czarnych. Zawodnicy amiacy zakaz bda karani poraka. Zawodnik, ktremu zaproponowano remis przed 40 posuniciem czarnych powinien przywoa sdziego. Jego przeciwnik powinien zosta ukarany zgodnie z przepisami gry.

XII.5. Zabrania si uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmw, zarwno z innymi uczestnikami, jak te z osobami postronnymi i opiekunami, take w kwestii propozycji remisowych wasnych czy przeciwnikw.

XII.6. Od decyzji sdziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwoania si do sdziego gwnego.

XII.7. Decyzje podjte przez sdziego gwnego sa ostateczne. Suy od nich jedynie zaalenie do Kolegium Sdziw PZSzach.

 

XIII. PRZEPISY KOCOWE I INFORMACJE DODATKOWE

XIII.1. Organizator bdzie na bieaco umieszcza wyniki, kojarzenia i partie w plikach pgn na stronie internetowej turnieju.

XIII.2. Wszyscy zawodnicy musza przebywa na zawodach pod opieka penoletnich osb towarzyszacych (opiekunowie, szkoleniowcy, rodzice).

XIII.3. Na terenie OSW "Nadrzecze" obowiazuje Regulamin Osrodka (zaacznik). Za szkody wyrzadzone w Osrodku przez dzieci odpowiadaja rodzice.

XIII.4. Za zdolnos zawodnikw do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzic zawodnika.

XIII.5. Udzia w turnieju wiae si z akceptacja niniejszego regulaminu i wyraeniem zgody na wykorzystywanie zdj i nagra z udziaem ich uczestnikw do celw promocji i reklamy dziaa Organizatorw i Partnerw Turnieju.

XIII.6. Regulamin opracowany na podstawie " Wytycznych w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2018 zawodw PZSzach na szczeblu wojewdzkim i midzywojewdzkim"

XIII.7. W sprawach spornych nie objtych regulaminem decyduje sdzia gwny zawodw.

XIII .8 Wszystkich zawodnikw obowiazuje przynalenos klubowa oraz posiadanie licencji PZSzach. Kady zawodnik przebywa na turnieju pod opieka osoby penoletniej wskazanej na formularzu.

XIII .9. W czasie turnieju planujemy ognisko lub grila.

Poza tym bezpatnie: moliwos korzystania ze stow do tenisa stoowego, z basenu oraz siowni i sauny pod opieka osoby dorosej.

                                                                                                                                       Kierownik Turnieju

                                                                                                                                        Robert Krasiewicz

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje