Komunikat #105466


Eliminacje Międzywojewódzkie (MA - WM) grupa C13
OSW Nadrzecze ul. Brzostowa 5, 07-306 Brok
25.09.2018 - 30.09.2018
tempo gry: 90' + 30'' na ruch

Komunikat Organizacyjny

ELIMINACJE MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MA - WM DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH HALOWYCH

i MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW do lat 10 w SZACHACH

Brok 25-30.09.2018

I. ORGANIZATOR

Mazowiecki Zwiazek Szachowy (mzszach@mzszach.pl)

II. CEL ZAWODÓW

II.1. Wyłonienie zawodników awansujacych do Mistrzostw Polski Młodzików i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Szachach w 2019.

II.2. Umożliwienie zdobywania przez dzieci i młodzież kategorii szachowych i klas sportowych.

II.3. Integracja srodowiska szachowego województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

III. TERMIN I MIEJSCE

Zawody rozegrane zostana w dniach 25-30 wrzesnia 2018 r. w Osrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "žNadrzecze" ul. Brzostowa 5, 07-306 Brok (http://nadrzecze.pl).

Przyjazd ekip w dniu 24 wrzesnia 2018.

IV. UCZESTNICY

IV.1. W zawodach startować moga zawodnicy z województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, oddzielnie dziewczęta i chłopcy w grupach: C9, C11, C13, D9, D11, D13

IV. 2. Prawo startu maja obywatele polscy oraz obywatele państw UE zamieszkujacy w Polsce.

IV.3. Zawodnik posiadajacy już uprawnienia do gry w finale, w przypadku startu w eliminacjach strefowych przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na rzecz grupy, w której startuje (zwiększa limit awansujacych o 1 miejsce) i awans do finału musi sobie ponownie wywalczyć.

IV.4. Warunkami dopuszczenia do zawodów sa:

- złożenie przez opiekuna pisemnego oswiadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie mistrzostw (druki do wypełnienia przy rejestracji).

- posiadanie ważnej licencji (wpis w CR), okazanie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu.

- opłacenie wpisowego: 60 PLN i opłaty klasyfikacyjno - rankingowej w wysokosci: 20 PLN.

IV.5. Zawodnik może wystapić tylko w jednych eliminacjach strefowych. Pojawienie się tego samego zawodnika w innych eliminacjach strefowych spowoduje wykreslenie go z listy startowej.

IV.6. Ostateczna weryfikacja listy startowej nastapi na odprawie technicznej w dniu 24 wrzesnia o godz. 20.30 na sali turniejowej. Zawodnicy nie potwierdzeni do odprawy technicznej nie zostana dopuszczeni do zawodów.

Ostateczna ilosć i harmonogram rund zostana podane po odprawie technicznej (sa uzależnione od ilosci startujacych zawodników).

V. ZGŁOSZENIA

Poprzez formularz zgłoszeniowy w serwisach turniejowych w terminie do dnia 17 wrzesnia 2018.

C9

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2452/

C11

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2454/

C13

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2455/

D9

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2456/

D11

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2457/

D13

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2458/

 

 

 

 

 

 

 

VI. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

VI.1. Uczestnicy zawodów zakwaterowani będa w Osrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "žNadrzecze". Wyżywienie od kolacji w dniu 24 wrzesnia do obiadu w dniu 30 wrzesnia.

VI.2. Cena pobytu 1 osoby wynosi 540 zł (zakwaterowanie + wyżywienie x 6 dób). Cena osobo-dnia wynosi 90 zł (nocleg, obiad i 2 posiłki w formie szwedzkiego stołu).

Rodzaj zakwaterowania:

Pokoje 2,3 i 4 osobowe o wysokim standardzie w pensjonacie, pawilonach i domkach letniskowych:

  • własna łazienka z natryskiem i toaleta w każdym pokoju
  • telewizor z kanałami satelitarnymi
  • gratis bezprzewodowy internet Wi-Fi bez ograniczeń czasowych
  • czajnik elektryczny i lodówka.

 VI.3. Decyduje kolejnosć zamówień. Zamawianie swiadczeń na email: robert.krasiewicz@gmail.comw terminie do dnia 17 wrzesnia 2018.

Opłata za pobyt gotówka na miejscu. Istnieje możliwosć wpłaty przelewem:

Bank Spółdzielczy Ostrów Maz./o Brok: 61 8923 1018 0201 2885 2002 0001

(z podaniem w tytule za kogo oraz wysłaniem potwierdzenia do organizatora)

Dokonanie do dnia 17.09.2018 przelewu (100%) kosztów pobytu i wyżywienia płatne na w/w konto jest równoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji. Po tym terminie organizator nie gwarantuje w/w warunków pobytu.

W momencie zgłaszania zawodników prosimy o wyraŸna informację na adres Mazowieckiego Zwiazku Szachowego (mzszach@mzszach.pl) lub kierownika zawodów: robert.krasiewicz@gmail.como chęci korzystania z zakwaterowania w OSW "žNadrzecze" lub nie.

VII. SYSTEM ROZGRYWEK

VII.1. Eliminacje strefowe rozgrywane będa systemem szwajcarskim na dystansie 7-9 rund, przy minimum 13 startujacych. W przypadku, gdy zgłosi się 10 lub mniej zawodników, obowiazuje system kołowy lub dwukołowy. Dla 11-12 zawodników system rozgrywek okresla sędzia główny.

VII.2. W trakcie zawodów rozgrywanych systemem kołowym wskazane jest, żeby - jeżeli to możliwe - zawodnicy z tego samego klubu spotkali się w poczatkowych rundach (częsciowo sztuczne losowanie lub zamiana kolejnosci rund).

VII.3. Tempo gry będzie wynosić we wszystkich grupach 90 minut na zawodnika na partię + 30 sekund za każde posunięcie.

VII.4. Obowiazuje prowadzenie zapisu szachowego przez cały czas trwania partii.

 VIII. HARMONOGRAM TURNIEJU -“ wersja dla 9 rund

24 wrzesnia 2018 -“ poniedziałek

14:00-19:00

Kwaterowanie ekip i weryfikacja zawodników

19:30

Kolacja

20:30

Odprawa techniczna

25 wrzesnia 2018 -“ wtorek

08:00

Œniadanie

09:00

Otwarcie zawodów

09:15

I runda

13:30

 Obiad

15:00

II runda

19:00

Kolacja

26 wrzesnia 2018 -“ sroda

08:00

Œniadanie

09:00

III runda

13:30

Obiad

19:00

Kolacja

27 wrzesnia 2018 -“ czwartek

08:00

Œniadanie

09:00

IV runda

13:30

Obiad

15:00

V runda

19:00

Kolacja

28 wrzesnia 2018 -“ piatek

08:00

Œniadanie

09:00

VI runda

13:30

Obiad

19:00

Kolacja

29 wrzesnia 2018 -“ sobota

08:00

Œniadanie

09:00

VII runda

13:30

Obiad

15:00

VIII runda

19:00

Kolacja

30 wrzesnia 2018 -“ niedziela

08:00

Œniadanie

09:00

IX runda

13:00

Obiad

14:00

Zakończenie turnieju

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. FINANSOWANIE                                     

IX.1. Koszty udziału w mistrzostwach pokrywaja delegujace zawodników kluby, wojewódzkie zwiazki szachowe lub rodzice.

IX.2. Wpisowe w wysokosci 60 PLN i opłatę klasyfikacyjno-rankingowa w wysokosci 20 PLN należy uiscić przed rozpoczęciem zawodów u organizatora lub na konto MZSzach: Bank BGŻ BNP Paribas nr: 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060.

X. NAGRODY i AWANSE

- awans do MPJ do lat 10 na rok 2019 -“ po 6 najlepszych zawodników z grup C9 i D9

- awans do OOM 2019 -“ po 4 najlepszych zawodników z grup C11, C13, D11, D13

- dyplomy dla wszystkich uczestników

- medale i nagrody rzeczowe dla najlepszych.

XI. OCENA WYNIKÓW

XI.1. W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejnosci miejsc decyduje:

-suma zdobytych punktów,

-wartosciowanie srednie Buchholza,

-wartosciowanie pełne Buchholza,

-liczba zwycięstw,

-wynik bezposredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami.

ranking sredni przeciwników.

XI.2. W przypadku systemu kołowego lub wielokołowego, o kolejnosci miejsc decyduje:

-liczba zdobytych punktów,

-punktacja Sonnenborna-Bergera,

-rozszerzony system Koyi,

-liczba zwycięstw,

-wynik bezposredniej partii,

XI.3. W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o awansie do rozgrywek finałowych zadecyduje dogrywka, na zasadach ustalonych przez sędziego głównego; inne lokaty będa dzielone.

XII. SĘDZIOWANIE I PRZEPISY GRY

XII.1. Sędzia główny zawodów: FA Ryszard Królikowski: tel. 501493797, email: riki@n-s.pl

XII.2. Obowiazuja aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

XII.3. Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóŸnieniem 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

XII.4. W Eliminacjach Strefowych obowiazuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 40 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiacy zakaz będa karani porażka. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 40 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

XII.5. Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy przeciwników.

XII.6. Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.

XII.7. Decyzje podjęte przez sędziego głównego sa ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do Kolegium Sędziów PZSzach.

 

XIII. PRZEPISY KOŃCOWE I INFORMACJE DODATKOWE

XIII.1. Organizator będzie na bieżaco umieszczał wyniki, kojarzenia i partie w plikach pgn na stronie internetowej turnieju.

XIII.2. Wszyscy zawodnicy musza przebywać na zawodach pod opieka pełnoletnich osób towarzyszacych (opiekunowie, szkoleniowcy, rodzice).

XIII.3. Na terenie OSW "žNadrzecze" obowiazuje Regulamin Osrodka (załacznik). Za szkody wyrzadzone w Osrodku przez dzieci odpowiadaja rodzice.

XIII.4. Za zdolnosć zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzic zawodnika.

XIII.5. Udział w turnieju wiaże się z akceptacja niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju.

XIII.6. Regulamin opracowany na podstawie " Wytycznych w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2018 zawodów PZSzach na szczeblu wojewódzkim i międzywojewódzkim"

XIII.7. W sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.

XIII .8 Wszystkich zawodników obowiazuje przynależnosć klubowa oraz posiadanie licencji PZSzach. Każdy zawodnik przebywa na turnieju pod opieka osoby pełnoletniej wskazanej na formularzu.

XIII .9. W czasie turnieju planujemy ognisko lub grila.

Poza tym bezpłatnie: możliwosć korzystania ze stołów do tenisa stołowego, z basenu oraz siłowni i sauny pod opieka osoby dorosłej.

                                                                                                                                       Kierownik Turnieju

                                                                                                                                        Robert Krasiewicz

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje