Komunikat #105464


XXI Turniej o Puchar Zamku Malborskiego
Malbork - sala Muzeum Zamkowego "Karwan"
22.09.2018 - 23.09.2018
tempo gry: 25' + 05'' na ruch

XXI Międzynarodowy Turniej Szachowy o puchar Zamku Malborskiego

i VI Malbork Junior

Patronat honorowy -“ Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski

22/23-09-2018r

 

Organizatorzy

MCKiE w Malborku

Muzeum Zamkowe w Malborku

Starostwo Powiatowe w Malborku

Miejsce rozgrywek

Muzeum Zamkowe w Malborku - sala "žKarwan" na przedzamczu.

System rozgrywek

Turniej będzie rozgrywany na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim, 25\' + 05\'\' na ruch. W turnieju juniorskim 30 min na partię dla każdego z graczy.

Uczestnictwo i opłaty

W Międzynarodowym turnieju szachowym o puchar Zamku Malborskiego moga uczestniczyć zawodnicy bez względu na wiek i posiadana kategorię po opłaceniu wpisowego w wysokosci 30 zł.

W Malbork Junior Open moga wystartować zawodnicy z rocznika 2000 i młodsi po opłaceniu wpisowego w wysokosci 15 zł. Opłaty te obowiazuja po przelaniu na konto MCKiE do dnia 17.09.2018  ( nie dotyczy zawodników z zagranicy).

Zawodnicy: MCKiE Malbork - seniorzy 15 zł; juniorzy 8 zł.

Nr konta: 97-2490-0005-0000-4530-2335-4966

Opłata startowa, która będzie przyjmowana na sali gry od godziny 9:00 jest podwyższona o 10 zł

 ( nie dotyczy zawodników z zagranicy).

Arcymistrzowie (GM i WGM) zwolnieni z opłat, zawodnicy z tytułem IM i WIM płaca 50% w/w kwot.

Zgłoszenia

Za pomoca formularza na stronie: http://www.chessarbiter.com/ 

Limit 120 osób Łacznie w obu turniejach.

Zawodnicy zostana umieszczeni na liscie startowej po dokonaniu przez nich opłaty wpisowego nie dotyczy zawodników z zagranicy .

Ewentualny zwrot wpisowego będzie możliwy w razie poinformowania o rezygnacji z  uczestnictwa do 18 wrzesnia 2018r.

Nagrody:

I     m 1000 zł

II    m 600 zł

III   m 400 zł

IV   m 350

V    m 300

VI   m 250

VII  m 200

VIII m 150

IX    m 100

X     m 50

Ponadto organizatorzy przewiduja nagrody dodatkowe i specjalne.

Nagrody w turnieju Malbork Junior Open miejsca 1 do 10 nagrody rzeczowe + puchar za miejsca 1-3.

Nagrody pieniężne, rzeczowe i specjalne nie będa dzielone.

Kolejnosć miejsc w przypadku równej ilosci punktów:

     - sredni Buchholz

     - pełny Buchholz

     - większa ilosć zwycięstw.

     - progress

     - sredni ranking przeciwników

Nagrody należy odebrać osobiscie podczas zakończenia turnieju, w razie nieobecnosci nagroda przechodzi na następna osobę danej klasyfikacji .

 

Program zawodów (jednakowy dla obu turniejów)

Biuro zawodów w Muzeum Zamkowym w Sali Karwan, ul. Staroscińska czynne od 9:00

22.09.2017 sobota

9:00-9:40 Opłata wpisowego dla zawodników zagranicznych i sprawy organizacyjne.

9:20 - 09:55  weryfikacja listy startowej oraz odprawa techniczna.

10:00 - otwarcie turnieju

10:10 - 14:00 Rundy I - III

14:00 - 16:00 Zwiedzanie zamku na podstawie otrzymanego znaczka-zwiedzanie we własnym zakresie.

16:00 - 17:00 Przerwa obiadowa

17:00 - 19:15 Rundy IV i V

23.09.2017 niedziela

10:00 - 13:30 Rundy VI - VIII

13:30 - 13:45 Przerwa

13:45 - 14:45 Runda IX

Uwagi końcowe.

- Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwosć wprowadzenia zmian.

- Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszajacego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno - marketingowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr. 133, poz.883, z póŸniejszymi zmianami)

- Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniajacych się do złej reputacji gry w szachy

- Zawodnik rozgrywajacy partię - opuszczajacy salę gry musi poinformować o tym arbitra.

  - Decyzje sędziego głównego w trakcie rozgrywania turnieju sa ostateczne.

 - Za zdolnosć zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub osoby delegujace.

 - Obecnosć na odprawie technicznej jest obowiazkowa, w przypadku nieobecnosci zawodnik może zostać 

   dopuszczony do gry od II rundy.

 - Zastrzegamy sobie prawo niedopuszczenia do udziału zawodników bez podania przyczyn.

 -“ Telefony komórkowe i inne urzadzenia wydobywajace dŸwięk wyłaczone.

 - Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiazani sa do przestrzegania powyższego

      Regulaminu oraz Regulaminu Muzeum Zamku w Malborku.

- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów   audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególnosci zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dŸwiękowych przedstawiajacych uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

 

Wyżywienie i noclegi

UWAGA: Organizator nie posredniczy w rezerwacji noclegów i wyżywienia.

Proponujemy noclegi w hotelu Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji (Hotel Parkowy) , gdzie istnieje również możliwosć wykupienia wyżywienia. Do dyspozycji gosci kawiarnia, korty tenisowe, boisko sportowe. Hotel Parkowy: 055 2722314,

lub tanie noclegi w Schronisku młodzieżowym - tel. + 48 55 272 24 08

http://www.schroniskomalbork.com/str6.htm ; http://www.schroniskomalbork.noclegiw.pl/

 

Sprawy różne

Z uwagi na miejsce rozgrywania zawodów (zabytek wpisany na listę UNESCO) zastrzegamy sobie

prawo do niedopuszczenia do udziału zawodników bez podania przyczyn.

 

Patronat medialny:

Radio Malbork

Codzienna Gazeta Internetowa

 

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Pomorskie


Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje