Komunikat #105463


VI Malbork Junior Open
Malbork - sala Muzeum Zamkowego "Karwan"
22.09.2018 - 23.09.2018
tempo gry: P'30

XXI Midzynarodowy Turniej Szachowy o puchar Zamku Malborskiego

i VI Malbork Junior

Patronat honorowy - Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski

22/23-09-2018r

 

Organizatorzy

MCKiE w Malborku

Muzeum Zamkowe w Malborku

Starostwo Powiatowe w Malborku

Miejsce rozgrywek

Muzeum Zamkowe w Malborku - sala "Karwan" na przedzamczu.

System rozgrywek

Turniej bdzie rozgrywany na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim, 25\' + 05\'\' na ruch. W turnieju juniorskim 30 min na parti dla kadego z graczy.

Uczestnictwo i opaty

W Midzynarodowym turnieju szachowym o puchar Zamku Malborskiego moga uczestniczy zawodnicy bez wzgldu na wiek i posiadana kategori po opaceniu wpisowego w wysokosci 30 z.

W Malbork Junior Open moga wystartowa zawodnicy z rocznika 2000 i modsi po opaceniu wpisowego w wysokosci 15 z. Opaty te obowiazuja po przelaniu na konto MCKiE do dnia 17.09.2018  ( nie dotyczy zawodnikw z zagranicy).

Zawodnicy: MCKiE Malbork - seniorzy 15 z; juniorzy 8 z.

Nr konta: 97-2490-0005-0000-4530-2335-4966

Opata startowa, ktra bdzie przyjmowana na sali gry od godziny 9:00 jest podwyszona o 10 z

 ( nie dotyczy zawodnikw z zagranicy).

Arcymistrzowie (GM i WGM) zwolnieni z opat, zawodnicy z tytuem IM i WIM paca 50% w/w kwot.

Zgoszenia

Za pomoca formularza na stronie: http://www.chessarbiter.com/ 

Limit 120 osb acznie w obu turniejach.

Zawodnicy zostana umieszczeni na liscie startowej po dokonaniu przez nich opaty wpisowego nie dotyczy zawodnikw z zagranicy .

Ewentualny zwrot wpisowego bdzie moliwy w razie poinformowania o rezygnacji z  uczestnictwa do 18 wrzesnia 2018r.

Nagrody:

I     m 1000 z

II    m 600 z

III   m 400 z

IV   m 350

V    m 300

VI   m 250

VII  m 200

VIII m 150

IX    m 100

X     m 50

Ponadto organizatorzy przewiduja nagrody dodatkowe i specjalne.

Nagrody w turnieju Malbork Junior Open miejsca 1 do 10 nagrody rzeczowe + puchar za miejsca 1-3.

Nagrody pienine, rzeczowe i specjalne nie bda dzielone.

Kolejnos miejsc w przypadku rwnej ilosci punktw:

     - sredni Buchholz

     - peny Buchholz

     - wiksza ilos zwycistw.

     - progress

     - sredni ranking przeciwnikw

Nagrody naley odebra osobiscie podczas zakoczenia turnieju, w razie nieobecnosci nagroda przechodzi na nastpna osob danej klasyfikacji .

 

Program zawodw (jednakowy dla obu turniejw)

Biuro zawodw w Muzeum Zamkowym w Sali Karwan, ul. Starosciska czynne od 9:00

22.09.2017 sobota

9:00-9:40 Opata wpisowego dla zawodnikw zagranicznych i sprawy organizacyjne.

9:20 - 09:55  weryfikacja listy startowej oraz odprawa techniczna.

10:00 - otwarcie turnieju

10:10 - 14:00 Rundy I - III

14:00 - 16:00 Zwiedzanie zamku na podstawie otrzymanego znaczka-zwiedzanie we wasnym zakresie.

16:00 - 17:00 Przerwa obiadowa

17:00 - 19:15 Rundy IV i V

23.09.2017 niedziela

10:00 - 13:30 Rundy VI - VIII

13:30 - 13:45 Przerwa

13:45 - 14:45 Runda IX

Uwagi kocowe.

- Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo interpretacji regulaminu oraz moliwos wprowadzenia zmian.

- Zgoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunkw regulaminu i wyraenie zgody, przez zgaszajacego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorw w celach informacyjno - marketingowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr. 133, poz.883, z pniejszymi zmianami)

- Zawodnikom nie wolno podejmowa dziaa przyczyniajacych si do zej reputacji gry w szachy

- Zawodnik rozgrywajacy parti - opuszczajacy sal gry musi poinformowa o tym arbitra.

  - Decyzje sdziego gwnego w trakcie rozgrywania turnieju sa ostateczne.

 - Za zdolnos zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub osoby delegujace.

 - Obecnos na odprawie technicznej jest obowiazkowa, w przypadku nieobecnosci zawodnik moe zosta 

   dopuszczony do gry od II rundy.

 - Zastrzegamy sobie prawo niedopuszczenia do udziau zawodnikw bez podania przyczyn.

 - Telefony komrkowe i inne urzadzenia wydobywajace dwik wyaczone.

 - Wszyscy uczestnicy zawodw zobowiazani sa do przestrzegania powyszego

      Regulaminu oraz Regulaminu Muzeum Zamku w Malborku.

- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpatnego wykorzystywania materiaw   audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczeglnosci zdj, materiaw filmowych, wywiadw i nagra dwikowych przedstawiajacych uczestnikw w celach informacyjnych i promocyjnych.

 

Wyywienie i noclegi

UWAGA: Organizator nie posredniczy w rezerwacji noclegw i wyywienia.

Proponujemy noclegi w hotelu Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji (Hotel Parkowy) , gdzie istnieje rwnie moliwos wykupienia wyywienia. Do dyspozycji gosci kawiarnia, korty tenisowe, boisko sportowe. Hotel Parkowy: 055 2722314,

lub tanie noclegi w Schronisku modzieowym - tel. + 48 55 272 24 08

http://www.schroniskomalbork.com/str6.htm ; http://www.schroniskomalbork.noclegiw.pl/

 

Sprawy rne

Z uwagi na miejsce rozgrywania zawodw (zabytek wpisany na list UNESCO) zastrzegamy sobie

prawo do niedopuszczenia do udziau zawodnikw bez podania przyczyn.

 

Patronat medialny:

Radio Malbork

Codzienna Gazeta Internetowa

 

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Pomorskie


Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje