Komunikat #105462


Turniej Szachowy "Absolwenci kontra Uczniowie & Przyjaciele"
Węgrów, I LO im. A. Mickiewicza
21.09.2018
Piątek
tempo gry:

Turniej Szachowy "žAbsolwenci kontra Uczniowie & Przyjaciele"

o puchar Dyrektora I LO im. A. Mickiewicza  

w Stulecie Liceum Ogólnokształcacego w Węgrowie

 

 

Regulamin Turnieju:

I.  Cele imprezy:

- integracja młodzieży aktualnie uczacej się w I LO z Absolwentami i Przyjaciółmi Szkoły,

  która znaczaco przyczyni się do rozwoju sportowego i intelektualnego uczestników Turnieju

- szachowa rywalizacja pokoleń, młodosć kontra doswiadczenie

- wpajanie zasad "žfair play" w rywalizacji sportowej

- popularyzacja, doskonalenie umiejętnosci gry w szachy

- propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowosci

       - promocja I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie oraz Powiatu Węgrowskiego

         i Województwa Mazowieckiego

 

II. Organizatorzy:

 1. Stowarzyszenie "žOgólniak" na rzecz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych w Liceum

     Ogólnokształcacym im. A. Mickiewicza NUMER KRS: 0000239182, ul. A. Mickiewicza 3

     07-100 Węgrów

 2. I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie, ul. Mickiewicza 3, 07-100 Węgrów

III. Patronaty:

Wicemarszałek Senatu RP Senator RP Maria Koc

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk

Wicestarosta Węgrowski Halina Ulińska

Patronat medialny:

Katolickie Radio Podlasie

Węgrowskie "žBadŸmy Razem"

Głos Węgrowa i Okolic  

 

 IV. Termin i miejsce:

          - 21. wrzesnia 2018 o godz. 16.00  (piatek)

          - I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie

 

 V. Warunki uczestnictwa:

          - aktualni uczniowie I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie

          - absolwenci szkoły bez względu na wiek, kategorię i przynależnosć klubowa

          - zaproszeni przez Komitet Zjazdu do Turnieju Goscie i Przyjaciele Szkoły  

 

VI. System i tempo gry:                                                                                                                               -

           - turniej indywidualny rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund (lub 

              mniej przy małej ilosci uczestników)  tempem 15  minut dla zawodnika na partię zgodnie z

              przepisami FIDE i PZSzach dla szachów szybkich  obowiazujacych od dnia 01.01.2018

           - wszyscy zawodnicy graja w jednej grupie -“ OPEN

           - kolejne rundy bezposrednio po zakończeniu poprzedniej

            - prowadzona będzie również klasyfikacja w rywalizacji drużynowej:  

                                              Uczniowie/Absolwenci/Goscie

           - dopuszczalne spóŸnienie na rundę 5 minut

 

 

VII. Zgłoszenia:

- w Formularzu zgłoszenia - zakładka na stronie internetowej:   http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3912/,

           do dnia 15 wrzesnia 2018 z podaniem nazwiska i imienia, roku urodzenia, kat. szach.  oraz

           miejsca aktualnego zamieszkania

        - lub telefonicznie sekretariat I LO:  

tel./fax : (0 25) 792 44 24,                      e-mail:  dyrektor.lo_weg@wp.pl,   lo_weg@poczta.onet.pl,

694-820-208  do sędziego turnieju,  e-mail: wmkulik@wp.pl,

505-168-678   nauczyciel I LO p. Jastrzębski

      - zgłoszenia również w dniu turnieju pół godziny przed jego rozpoczęciem

 

VIII. Sędziowanie:

      - sędzia główny -  Waldemar Kulik -“ sędzia klasy państwowej

      - decyzje sędziego głównego sa ostateczne 

IX. Wyniki i nagrody:

       -  klasyfikacja miejsc:  1. zdobyte punkty,  2. sr. Buchholz,  3. Buchholz,  4. liczba zwycięstw, 

          5.progresja

      - puchary za pierwsze miejsca w kategoriach: Uczeń, Absolwent i zaproszony Gosć/Przyjaciel   

        oraz dyplomy za szesć pierwszych miejsc w kategorii OPEN

       - każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiatkowy dyplom za udział

 

X.  Postanowienia końcowe:       -  ostateczna  interpretacja  Regulaminu w sprawach 

        organizacyjnych należy do Organizatora 

- przystapienie do turnieju oznacza zgodę na upublicznienie wizerunku i zdjęć z Turnieju oraz 

  przetwarzanie danych osobowych  Uczestników  dla potrzeb  Komitetu Zjazdowego

- uczniowie przebywaja w czasie zawodów pod opieka nauczycieli lub rodziców

 

Organizatorzy

Stowarzyszenie "žOgólniak"

I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie

 

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje