Komunikat #105457


TURNIEJ SZACHOWY WITAJ SZKOŁO - do III kl. SP, IV-VII SP, ponadpodst i dorosli
DK ORLE GNIAZDO, POZNAŃ Os. Lecha 43
15.09.2018
Sobota
tempo gry: P'15
 

TURNIEJ SZACHOWY

"WITAJ SZKOO"

DLA DZIECI, MODZIEY I DOROSYCH


POZNA 15 wrzesnia 2018 r.


1.Cele Turnieju:

 • Popularyzacja sportu szachowego na terenie m. Poznania i wojewdztwa wielkopolskiego

2.Organizatorzy Turnieju:

3.Turnieje, miejsce i system rozgrywek:

Rozegrane zostana cztery oddzielne turnieje w grupach:

 • Turniej A dla dzieci do III klasy szkoy podstawowej

 • Turniej B dla dzieci klas IV - VII szkoy podstawowej

 • Turniej C dla dzieci i modziey ze szk ponadpodstawowych

 • Turniej D dla uczestnikw w wieku od 19 lat (turniej przeznaczony w pierwszej kolejnosci dla Rodzicw i opiekunw dzieci startujacych w turniejach A, B i C)

UWAGA: planowana jest dodatkowa klasyfikacja "rodzinna": 1 dziecko z turnieju A lub B lub C oraz 1 dorosy z turnieju D


Miejsce rozgrywek:

Dom Kultury "ORLE GNIAZDO", Os. Lecha 43 w Poznaniu

 • Turnieje bda rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 6 (turniej A) oraz 7 (turnieje B, C i D) rund z tempem gry po 15 minut na parti dla zawodnika

 • Obowiazuja przepisy gry Midzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku wraz z uzupenieniami.

4.Termin:SOBOTA 15 wrzesnia 2018r.

Godz. 9.00-9.30 przyjmowanie potwierdze udziau w Turniejach, wpisowego oraz nowych zgosze -tylko w przypadku wolnych miejsc

Godz. 9.45 zamknicie listy zgosze, uroczyste otwarcie Turnieju i rozpoczcie rozgrywek

Ok. godz. 14.30 ogoszenie wynikw, wrczenie nagrd i uroczyste zamknicie Turnieju

5. Nagrody:

Dla zwycizcw turniejw A, B i C przewidziano puchary lub statuetki. Wszyscy uczestnicy otrzymaja dyplomy, nagrody rzeczowe i upominki.

6. Zgoszenia do udziau w Turniejach:

TYLKO DROG MAILOW prosimy kierowa na adres mailowy:

szachydladzieci@wp.pl lub zarejestrowa zgoszenie na stronie ChessArbitra w terminie do 12 wrzesnia 2018 r.


UWAGA:

Liczba miejsc w Turniejach ograniczona - o udziale moe decydowa kolejnos zgosze lub Organizator

W zgoszeniu naley poda: imi i nazwisko, tytu szachowy lub kategori szachowa, aktualny ranking (FIDE / krajowy), przynalenos klubowa, dat urodzenia oraz wybrany turniej szachowy (Turniej A lub B lub C lub D). Dla uatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu.

Organizator wysya potwierdzenia przyjcia do Turnieju.

Na stronie internetowej www.szachydladzieci.com.pl publikowana bdzie aktualna lista osb zakwalifikowanych do udziau w Turnieju.

Wpisowe (patne na sali gry - przed rozpoczciem rozgrywek) do turniejw wynosi 25 z od uczestnika

7.Informacje dodatkowe:

 • Organizator zapewnia sprzt szachowy.

 • Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu naley do Organizatora Turnieju.

 • Zawodnicy lub kluby pokrywaja koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Organizator turnieju informuje, e potwierdzenie zgoszenia si do turnieju i udzia w turnieju jest rwnoznaczne z wyraeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnikw, suacych wyacznie dla celw zwiazanych z turniejem (publikowanie wynikw, prezentacja zdj, promocja turnieju)

Organizatorzy
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Wielkopolskie


Wielkopolski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje