Komunikat #105457


TURNIEJ SZACHOWY WITAJ SZKOŁO - do III kl. SP, IV-VII SP, ponadpodst i dorosli
DK ORLE GNIAZDO, POZNAŃ Os. Lecha 43
15.09.2018
Sobota
tempo gry: P'15
 

TURNIEJ SZACHOWY

WITAJ SZKOŁO"

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH


POZNAŃ 15 wrzesnia 2018 r.


1.Cele Turnieju:

 • Popularyzacja sportu szachowego na terenie m. Poznania i województwa wielkopolskiego

2.Organizatorzy Turnieju:

3.Turnieje, miejsce i system rozgrywek:

Rozegrane zostana cztery oddzielne turnieje w grupach:

 • Turniej A dla dzieci do III klasy szkoły podstawowej

 • Turniej B dla dzieci klas IV -“ VII szkoły podstawowej

 • Turniej C dla dzieci i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych

 • Turniej D dla uczestników w wieku od 19 lat (turniej przeznaczony w pierwszej kolejnosci dla Rodziców i opiekunów dzieci startujacych w turniejach A, B i C)

UWAGA: planowana jest dodatkowa klasyfikacja "žrodzinna": 1 dziecko z turnieju A lub B lub C oraz 1 dorosły z turnieju D


Miejsce rozgrywek:

Dom Kultury "žORLE GNIAZDO", Os. Lecha 43 w Poznaniu

 • Turnieje będa rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 6 (turniej A) oraz 7 (turnieje B, C i D) rund z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika

 • Obowiazuja przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami.

4.Termin:SOBOTA 15 wrzesnia 2018r.

Godz. 9.00-9.30 przyjmowanie potwierdzeń udziału w Turniejach, wpisowego oraz nowych zgłoszeń -“tylko w przypadku wolnych miejsc

Godz. 9.45 zamknięcie listy zgłoszeń, uroczyste otwarcie Turnieju i rozpoczęcie rozgrywek

Ok. godz. 14.30 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i uroczyste zamknięcie Turnieju

5. Nagrody:

Dla zwycięzców turniejów A, B i C przewidziano puchary lub statuetki. Wszyscy uczestnicy otrzymaja dyplomy, nagrody rzeczowe i upominki.

6. Zgłoszenia do udziału w Turniejach:

TYLKO DROGĽ MAILOWĽ prosimy kierować na adres mailowy:

szachydladzieci@wp.pl lub zarejestrować zgłoszenie na stronie ChessArbitra w terminie do 12 wrzesnia 2018 r.


UWAGA:

Liczba miejsc w Turniejach ograniczona -“ o udziale może decydować kolejnosć zgłoszeń lub Organizator

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachowa, aktualny ranking (FIDE / krajowy), przynależnosć klubowa, datę urodzenia oraz wybrany turniej szachowy (Turniej A lub B lub C lub D). Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu.

Organizator wysyła potwierdzenia przyjęcia do Turnieju.

Na stronie internetowej www.szachydladzieci.com.pl publikowana będzie aktualna lista osób zakwalifikowanych do udziału w Turnieju.

Wpisowe (płatne na sali gry - przed rozpoczęciem rozgrywek) do turniejów wynosi 25 zł od uczestnika

7.Informacje dodatkowe:

 • Organizator zapewnia sprzęt szachowy.

 • Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.

 • Zawodnicy lub kluby pokrywaja koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Organizator turnieju informuje, że potwierdzenie zgłoszenia się do turnieju i udział w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników, służacych wyłacznie dla celów zwiazanych z turniejem (publikowanie wyników, prezentacja zdjęć, promocja turnieju)

Organizatorzy
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Wielkopolskie


Wielkopolski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje