Komunikat #105457


TURNIEJ SZACHOWY WITAJ SZKOŁO - do III kl. SP, IV-VII SP, ponadpodst i dorosli
DK ORLE GNIAZDO, POZNAŃ Os. Lecha 43
15.09.2018
Sobota
tempo gry: P'15
 

TURNIEJ SZACHOWY

"WITAJ SZKOO"

DLA DZIECI, MODZIEY I DOROSYCH


POZNA 15 wrzesnia 2018 r.


1.Cele Turnieju:

 • Popularyzacja sportu szachowego na terenie m. Poznania i wojewdztwa wielkopolskiego

2.Organizatorzy Turnieju:

3.Turnieje, miejsce i system rozgrywek:

Rozegrane zostana cztery oddzielne turnieje w grupach:

 • Turniej A dla dzieci do III klasy szkoy podstawowej

 • Turniej B dla dzieci klas IV - VII szkoy podstawowej

 • Turniej C dla dzieci i modziey ze szk ponadpodstawowych

 • Turniej D dla uczestnikw w wieku od 19 lat (turniej przeznaczony w pierwszej kolejnosci dla Rodzicw i opiekunw dzieci startujacych w turniejach A, B i C)

UWAGA: planowana jest dodatkowa klasyfikacja "rodzinna": 1 dziecko z turnieju A lub B lub C oraz 1 dorosy z turnieju D


Miejsce rozgrywek:

Dom Kultury "ORLE GNIAZDO", Os. Lecha 43 w Poznaniu

 • Turnieje bda rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 6 (turniej A) oraz 7 (turnieje B, C i D) rund z tempem gry po 15 minut na parti dla zawodnika

 • Obowiazuja przepisy gry Midzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku wraz z uzupenieniami.

4.Termin:SOBOTA 15 wrzesnia 2018r.

Godz. 9.00-9.30 przyjmowanie potwierdze udziau w Turniejach, wpisowego oraz nowych zgosze -tylko w przypadku wolnych miejsc

Godz. 9.45 zamknicie listy zgosze, uroczyste otwarcie Turnieju i rozpoczcie rozgrywek

Ok. godz. 14.30 ogoszenie wynikw, wrczenie nagrd i uroczyste zamknicie Turnieju

5. Nagrody:

Dla zwycizcw turniejw A, B i C przewidziano puchary lub statuetki. Wszyscy uczestnicy otrzymaja dyplomy, nagrody rzeczowe i upominki.

6. Zgoszenia do udziau w Turniejach:

TYLKO DROG MAILOW prosimy kierowa na adres mailowy:

szachydladzieci@wp.pl lub zarejestrowa zgoszenie na stronie ChessArbitra w terminie do 12 wrzesnia 2018 r.


UWAGA:

Liczba miejsc w Turniejach ograniczona - o udziale moe decydowa kolejnos zgosze lub Organizator

W zgoszeniu naley poda: imi i nazwisko, tytu szachowy lub kategori szachowa, aktualny ranking (FIDE / krajowy), przynalenos klubowa, dat urodzenia oraz wybrany turniej szachowy (Turniej A lub B lub C lub D). Dla uatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu.

Organizator wysya potwierdzenia przyjcia do Turnieju.

Na stronie internetowej www.szachydladzieci.com.pl publikowana bdzie aktualna lista osb zakwalifikowanych do udziau w Turnieju.

Wpisowe (patne na sali gry - przed rozpoczciem rozgrywek) do turniejw wynosi 25 z od uczestnika

7.Informacje dodatkowe:

 • Organizator zapewnia sprzt szachowy.

 • Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu naley do Organizatora Turnieju.

 • Zawodnicy lub kluby pokrywaja koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Organizator turnieju informuje, e potwierdzenie zgoszenia si do turnieju i udzia w turnieju jest rwnoznaczne z wyraeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnikw, suacych wyacznie dla celw zwiazanych z turniejem (publikowanie wynikw, prezentacja zdj, promocja turnieju)

Organizatorzy
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Wielkopolskie


Wielkopolski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje