Komunikat #105454


Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MA - WM) Dziewczęta (2008-2010)
Brok, OSW Rzemieslnik
14.09.2018 - 16.09.2018
tempo gry: P'60
 

MMM MA-WM 2018

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY - REGULAMIN 
MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW

STREFY MAZOWIECKO/WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ W SZACHACH 2018

 

I.  Organizatorzy

- Ministerstwo Sportu

- Mazowiecki Zwiazek Szachowy

 

II. Cel zawodów:

- wyłonienie mistrzów Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików

- zawody sa punktowane w systemie sportu młodzieżowego.

 

III. Termin i miejsce:

14-16 wrzesnia 2018

Brok, (powiat ostrowski).

Osrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "žRzemieslnik", ul. Brzostowa 28.

 

IV. Uczestnictwo:

Prawo startu maja obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej zamieszkujacy

w Polsce, urodzeni w latach 2008-2010 zarejestrowani we własciwym WZSzach (MA lub WM)

w terminie do 10 wrzesnia 2018 r.

Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawa techniczna legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamosci oraz posiadanie aktualnej licencji zawodniczej PZSzach

(wpis w CR PZSzach).

 

V. System rozgrywek:

Zawody zostana rozegrane w dwóch oddzielnych grupach dla dziewczat i chłopców.

Zawody zostana rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Tempo gry: 60 minut na zawodnika na partię (szybki finisz z dodatkiem G4).

Obowiazuje zapis szachowy.

 

VI. Ocena wyników:

O kolejnosci miejsc decyduje:
- suma zdobytych punktów,

- wartosciowanie srednie Buchholza,

- wartosciowanie pełne Buchholza,

- ilosć zwycięstw,

- wynik bezposredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,

W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o miejscach 1-3 zadecyduje dogrywka, na zasadach ustalonych przez sędziego głównego; inne lokaty będa dzielone.

 

VII. Klasyfikacje zespołowe:

Zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży prowadzone sa klasyfikacje zespołowe dla województw i klubów. Dla sportu szachy w MMM ustalono następujaca siatkę punktowa:

 

Lokata

1

2-3

4-12

Suma

Punkty

3

2

1

16

 

 

 

VIII.  Sędziowanie:

Sędzia główny: FA Ryszard Królikowski, tel. 501493797, e-mail: riki@n-s.pl

Obowiazuja aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

W mistrzostwach obowiazuje zakaz proponowania i zgadzania się na remis przed wykonaniem 30-tego posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiacy zakaz będa karani porażka. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 30-tym posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóŸnieniem 15 minut

w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się

do sędziego głównego. Decyzje podjęte przez sędziego głównego sa ostateczne.

Służy od nich jedynie zażalenie do Kolegium Sędziów PZSzach.

 

IX. Sprawy wychowawcze:

Opiekę wychowawcza podczas zawodów sprawuja szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich zwiazków szachowych, we współpracy z Organizatorem.

Warunkiem dopuszczenia do mistrzostw jest złożenie przez opiekuna pisemnego oswiadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie mistrzostw.

Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

 

X. Nagrody i wyróżnienia:

Medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.

 

XI. Zgłoszenia:

Zgłoszenia w terminie do 7 wrzesnia 2018 r. dokonuja kluby lub rodzice poprzez stronę:

Turniej MMM dziewczat: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_1922/


Turniej MMM chłopców: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_1923/

lub na adresy e-mail: riki@n-s.pl ewentualnie: mzszach@mzszach.pl

Ostateczna weryfikacja listy startowej nastapi na odprawie technicznej w dniu 14 wrzesnia o godz. 17.30 na sali turniejowej.

Zawodnicy nie potwierdzeni na odprawie technicznej nie zostana dopuszczeni do zawodów.

 

XII. Finansowanie:

Koszty uczestnictwa ponosza kluby delegujace zawodników badŸ rodzice.

Opłaty startowej nie pobiera się.

 

XIII. Terminarz:

14 wrzesnia (piatek)

15.00-17.00 - przyjazdy zawodników

17.30  - odprawa techniczna (OSW "žRzemieslnik")

18.00 -“ kolacja

19.00 -“ I runda

 

15 wrzesnia (sobota)

9.00 -“ II runda

ok. 11.00 -“ III runda

13.30-15.00 -“ przerwa obiadowa

15.00 -“ IV runda

ok. 17.00 -“ V runda

 

16 wrzesnia (niedziela)

9.00 -“ VI runda

ok. 11.00 -“ VII runda

13.00-13.30 -“ przerwa obiadowa

13.45 -“ zakończenie

 

XIV. Zakwaterowanie i wyżywienie:

- W Osrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "žRzemieslnik" w Broku (powiat ostrowski), 07-306 Brok, ul. Brzostowa 28, http://www.rzemieslnik.net/

Do dyspozycji gosci cztery pawilony, 85 miejsc noclegowych w pokojach 1/2/3/4 osobowych.

Pokoje jednoosobowe tylko dla obsługi zawodów/opiekunów grup.

- Pełna kwota odpłatnosci za zakwaterowanie, w czasie trwania MMM -  od kolacji 14.09.2018 do obiadu 16.09.2016 wynosi 160 PLN. Stawka dzienna (nocleg, obiad i 2 posiłki w formie szwedzkiego stołu) za jedna osobę w czasie turnieju wynosi 80 PLN.

- Dokonanie do dnia 10.09.2018 przelewu (100%) kosztów pobytu i wyżywienia płatne na konto MZSzach: Bank BGŻ nr 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 jest równoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji. Po tym terminie organizator nie gwarantuje w/w warunków pobytu. W momencie zgłaszania zawodników prosimy o wyraŸna informację na adres Mazowieckiego Zwiazku Szachowego mzszach@mzszach.pl  o chęci korzystania z zakwaterowania w OSW Rzemieslnik lub nie.

- Na terenie osrodka dostępny bezpłatny dostęp do wi-fi, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki.

 

XVII. Postanowienia końcowe:

Za zdolnosć zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub, względnie rodzic.

Na terenie OSW Rzemieslnik obowiazuje Regulamin Osrodka (załacznik)

Obowiazuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urzadzeń elektronicznych pod rygorem:

a)    dla zawodników -“ przegrania partii;

b)    dla innych osób -“ zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.

W sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.

 

Opracował FA Ryszard Królikowski


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje