Komunikat #105453


Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MA - WM) Chłopcy (2008-2010)
Brok, OSW Rzemieslnik
14.09.2018 - 16.09.2018
tempo gry: P'60

MMM MA-WM 2018

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY - REGULAMIN 
MIDZYWOJEWDZKICH MISTRZOSTW MODZIKW

STREFY MAZOWIECKO/WARMISKO-MAZURSKIEJ W SZACHACH 2018

 

I.  Organizatorzy

- Ministerstwo Sportu

- Mazowiecki Zwiazek Szachowy

 

II. Cel zawodw:

- wyonienie mistrzw Midzywojewdzkich Mistrzostw Modzikw

- zawody sa punktowane w systemie sportu modzieowego.

 

III. Termin i miejsce:

14-16 wrzesnia 2018

Brok, (powiat ostrowski).

Osrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Rzemieslnik", ul. Brzostowa 28.

 

IV. Uczestnictwo:

Prawo startu maja obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej zamieszkujacy

w Polsce, urodzeni w latach 2008-2010 zarejestrowani we wasciwym WZSzach (MA lub WM)

w terminie do 10 wrzesnia 2018 r.

Warunkiem dopuszczenia do zawodw jest okazanie przed odprawa techniczna legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tosamosci oraz posiadanie aktualnej licencji zawodniczej PZSzach

(wpis w CR PZSzach).

 

V. System rozgrywek:

Zawody zostana rozegrane w dwch oddzielnych grupach dla dziewczat i chopcw.

Zawody zostana rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Tempo gry: 60 minut na zawodnika na parti (szybki finisz z dodatkiem G4).

Obowiazuje zapis szachowy.

 

VI. Ocena wynikw:

O kolejnosci miejsc decyduje:
- suma zdobytych punktw,

- wartosciowanie srednie Buchholza,

- wartosciowanie pene Buchholza,

- ilos zwycistw,

- wynik bezposredniej partii midzy zainteresowanymi zawodnikami,

W przypadku braku rozstrzygnicia na podstawie powyszych kryteriw o miejscach 1-3 zadecyduje dogrywka, na zasadach ustalonych przez sdziego gwnego; inne lokaty bda dzielone.

 

VII. Klasyfikacje zespoowe:

Zgodnie z Regulaminem wspzawodnictwa sportowego dzieci i modziey prowadzone sa klasyfikacje zespoowe dla wojewdztw i klubw. Dla sportu szachy w MMM ustalono nastpujaca siatk punktowa:

 

Lokata

1

2-3

4-12

Suma

Punkty

3

2

1

16

 

 

 

VIII.  Sdziowanie:

Sdzia gwny: FA Ryszard Krlikowski, tel. 501493797, e-mail: riki@n-s.pl

Obowiazuja aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

W mistrzostwach obowiazuje zakaz proponowania i zgadzania si na remis przed wykonaniem 30-tego posunicia czarnych. Zawodnicy amiacy zakaz bda karani poraka. Zawodnik, ktremu zaproponowano remis przed 30-tym posuniciem czarnych powinien przywoa sdziego. Jego przeciwnik powinien zosta ukarany zgodnie z przepisami gry.

Kady zawodnik, ktry pojawi si przy szachownicy (stoliku) z opnieniem 15 minut

w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczcia rundy, przegrywa parti.

Od decyzji sdziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwoania si

do sdziego gwnego. Decyzje podjte przez sdziego gwnego sa ostateczne.

Suy od nich jedynie zaalenie do Kolegium Sdziw PZSzach.

 

IX. Sprawy wychowawcze:

Opiek wychowawcza podczas zawodw sprawuja szkoleniowcy i opiekunowie z klubw lub wojewdzkich zwiazkw szachowych, we wsppracy z Organizatorem.

Warunkiem dopuszczenia do mistrzostw jest zoenie przez opiekuna pisemnego oswiadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie mistrzostw.

Zabrania si uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmw, zarwno z innymi uczestnikami, jak te z osobami postronnymi i opiekunami, take w kwestii propozycji remisowych wasnych czy partnerw.

 

X. Nagrody i wyrnienia:

Medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.

 

XI. Zgoszenia:

Zgoszenia w terminie do 7 wrzesnia 2018 r. dokonuja kluby lub rodzice poprzez stron:

Turniej MMM dziewczat: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_1922/

Turniej MMM chopcw: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_1923/

lub na adresy e-mail: riki@n-s.pl ewentualnie: mzszach@mzszach.pl

Ostateczna weryfikacja listy startowej nastapi na odprawie technicznej w dniu 14 wrzesnia o godz. 17.30 na sali turniejowej.

Zawodnicy nie potwierdzeni na odprawie technicznej nie zostana dopuszczeni do zawodw.

 

XII. Finansowanie:

Koszty uczestnictwa ponosza kluby delegujace zawodnikw bad rodzice.

Opaty startowej nie pobiera si.

 

XIII. Terminarz:

14 wrzesnia (piatek)

15.00-17.00 - przyjazdy zawodnikw

17.30  - odprawa techniczna (OSW "Rzemieslnik")

18.00 - kolacja

19.00 - I runda

 

15 wrzesnia (sobota)

9.00 - II runda

ok. 11.00 - III runda

13.30-15.00 - przerwa obiadowa

15.00 - IV runda

ok. 17.00 - V runda

 

16 wrzesnia (niedziela)

9.00 - VI runda

ok. 11.00 - VII runda

13.00-13.30 - przerwa obiadowa

13.45 - zakoczenie

 

XIV. Zakwaterowanie i wyywienie:

- W Osrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Rzemieslnik" w Broku (powiat ostrowski), 07-306 Brok, ul. Brzostowa 28, http://www.rzemieslnik.net/

Do dyspozycji gosci cztery pawilony, 85 miejsc noclegowych w pokojach 1/2/3/4 osobowych.

Pokoje jednoosobowe tylko dla obsugi zawodw/opiekunw grup.

- Pena kwota odpatnosci za zakwaterowanie, w czasie trwania MMM -  od kolacji 14.09.2018 do obiadu 16.09.2016 wynosi 160 PLN. Stawka dzienna (nocleg, obiad i 2 posiki w formie szwedzkiego stou) za jedna osob w czasie turnieju wynosi 80 PLN.

- Dokonanie do dnia 10.09.2018 przelewu (100%) kosztw pobytu i wyywienia patne na konto MZSzach: Bank BG nr 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 jest rwnoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji. Po tym terminie organizator nie gwarantuje w/w warunkw pobytu. W momencie zgaszania zawodnikw prosimy o wyrana informacj na adres Mazowieckiego Zwiazku Szachowego mzszach@mzszach.pl  o chci korzystania z zakwaterowania w OSW Rzemieslnik lub nie.

- Na terenie osrodka dostpny bezpatny dostp do wi-fi, st do tenisa stoowego, pikarzyki.

 

XVII. Postanowienia kocowe:

Za zdolnos zawodnikw do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub, wzgldnie rodzic.

Na terenie OSW Rzemieslnik obowiazuje Regulamin Osrodka (zaacznik)

Obowiazuje cakowity zakaz wnoszenia na sal gry telefonw komrkowych oraz innych telekomunikacyjnych urzadze elektronicznych pod rygorem:

a)    dla zawodnikw - przegrania partii;

b)    dla innych osb - zakazu wstpu na sal gry do koca turnieju.

W sprawach spornych nie objtych regulaminem decyduje sdzia gwny zawodw.

 

Opracowa FA Ryszard Krlikowski


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje