Komunikat #105441


XXXVIII Szachowe Mistrzostwa Polski Drukarzy i Wydawców
Garbatka Letnisko ul. H. Lewandowicz 4
21.08.2018 - 26.08.2018
tempo gry: P'60
REGULAMIN
 
1.  ORGANIZATOR
Organizatorami sa: Heidelberg Polska, Warszawskie Towarzystwo Szachowe Drukarzy i Wydawców oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w arbatce Letnisko. Turniej odbędzie się pod patronatem P.Z.Szach., oraz wójta gminy Garbatka Letnisko.
 
2. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
Turniej rozegrany zostanie w dniach od 21  do 26 sierpnia w Szkole Drzewnej w Garbatce Letnisko przy
ul. H. Lewandowicz 4.
 
3. UCZESTNICTWO
W turnieju moga uczestniczyć obecni i emerytowani pracownicy zakładów poligraficznych i wydawnictw 9z wyjatkiem dziennikarzy) a także osoby imiennie zaproszone.
 
4. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane sa do 1 sierpnia listownie na adres: Andrzej Kania ul. Krasiczyńska 2 m.17,
03-379 Warszawa lub telefonicznie: 22 253 07 03 oraz 503 044 576 ewentualnie na adres e-mailowy: kaniandrzej@o2.pl.
Wpisowe w wysokosci 430,- zł., należy wpłacić do 1 sierpnia 2018 na konto: 11 1240 6074 1111 0010 7048 4189.
Wpłaty dokonane po terminie sa zwiększone o 50 zł.
Wpisowe obejmuje: wyżywienie, zakwaterowanie oraz koszty organizacyjne.
 
5. SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej rozegramy zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.
 
6. TEMPO GRY
Ustala się, że czas gry wynosić będzie 1 godzinę na partię dla zawodnika.
 
7. USTALENIE KOLEJNOŒCI
O kolejnosci decyduje suma zdobytych punktów, a przy równej ich liczbie decyduja kolejno: a) punktacja Buchholza z odrzuceniem skrajnych wyników, b) pełna punktacja Buchholza, c) progress, d) liczba zwycięstw.
 
8. UWAGI KOŃCOWE
W turnieju obowiazuja przepisy Kodeksu Szachowego z 2002 roku wraz z póŸniejszymi uzupełnieniami. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostana powiadomieni przed rozpoczęciem turnieju.
 
ZAWODNICY UBEZPIECZAJĽ SIĘ WE WŁASNYM ZAKRESIE.
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje