Komunikat #105441


XXXVIII Szachowe Mistrzostwa Polski Drukarzy i Wydawców
Garbatka Letnisko ul. H. Lewandowicz 4
21.08.2018 - 26.08.2018
tempo gry: P'60
REGULAMIN
 
1.  ORGANIZATOR
Organizatorami sa: Heidelberg Polska, Warszawskie Towarzystwo Szachowe Drukarzy i Wydawcw oraz Zesp Szk Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w arbatce Letnisko. Turniej odbdzie si pod patronatem P.Z.Szach., oraz wjta gminy Garbatka Letnisko.
 
2. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
Turniej rozegrany zostanie w dniach od 21  do 26 sierpnia w Szkole Drzewnej w Garbatce Letnisko przy
ul. H. Lewandowicz 4.
 
3. UCZESTNICTWO
W turnieju moga uczestniczy obecni i emerytowani pracownicy zakadw poligraficznych i wydawnictw 9z wyjatkiem dziennikarzy) a take osoby imiennie zaproszone.
 
4. ZGOSZENIA I WPISOWE
Zgoszenia do turnieju przyjmowane sa do 1 sierpnia listownie na adres: Andrzej Kania ul. Krasiczyska 2 m.17,
03-379 Warszawa lub telefonicznie: 22 253 07 03 oraz 503 044 576 ewentualnie na adres e-mailowy: kaniandrzej@o2.pl.
Wpisowe w wysokosci 430,- z., naley wpaci do 1 sierpnia 2018 na konto: 11 1240 6074 1111 0010 7048 4189.
Wpaty dokonane po terminie sa zwikszone o 50 z.
Wpisowe obejmuje: wyywienie, zakwaterowanie oraz koszty organizacyjne.
 
5. SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej rozegramy zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.
 
6. TEMPO GRY
Ustala si, e czas gry wynosi bdzie 1 godzin na parti dla zawodnika.
 
7. USTALENIE KOLEJNOCI
O kolejnosci decyduje suma zdobytych punktw, a przy rwnej ich liczbie decyduja kolejno: a) punktacja Buchholza z odrzuceniem skrajnych wynikw, b) pena punktacja Buchholza, c) progress, d) liczba zwycistw.
 
8. UWAGI KOCOWE
W turnieju obowiazuja przepisy Kodeksu Szachowego z 2002 roku wraz z pniejszymi uzupenieniami. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostana powiadomieni przed rozpoczciem turnieju.
 
ZAWODNICY UBEZPIECZAJ SI WE WASNYM ZAKRESIE.
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje