Komunikat #105428


II Międzynarodowy Turniej Szachowy KLUKOM CHESS 2018 - OPEN A
Choszczeński Dom Kultury
15.08.2018 - 19.08.2018
tempo gry: 90'+30'' na ruch

II Międzynarodowy Turniej Szachowy KLUKOM CHESS
pamięci Starosty choszczeńskiego Adama Andriaszkiewicza

Choszczno, 15-19 sierpnia 2018 r.

 

1. ORGANIZATORZY

 

 • Uczniowski Klub Szachowy SKOCZEK Choszczno
 • Choszczeński Dom Kultury

 

2. TERMIN I MIEJSCE

 

 • Turniej odbędzie się w dniach 15-19 sierpnia 2018 r. w Choszczeńskim Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno

 

3. ZGŁOSZENIA:

 

Turniej

Tempo gry

Wpisowe

OPEN A
Zgłoszony do FIDE

(dla zawodników z rankingiem  PZSzach co najmniej 1600 )

90'™+30"

9 rund

¡       Seniorzy - 80 złotych

¡       Seniorzy pow. 65 lat (rocznik 1953 i starsi ) oraz Juniorzy do lat 18 (rocznik 2000 i młodsi) - 70 złotych

¡       Zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno -                                 70 złotych

                              

 

OPEN B
Zgłoszony do FIDE

(dla zawodników z rankingiem PZSzach maks. 1600)

60'™+30"

9 rund

 

¡       Seniorzy - 60 złotych

¡       Seniorzy pow. 65 lat (rocznik 1953 i starsi ) oraz Juniorzy do lat 18 (rocznik 2000 i młodsi) - 50 złotych

¡       Zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno -                                 50 złotych

 

 

 

 • Dodatkowa opłata za udział zawodnika niezrzeszonego w klubie wynosi 10 zł.
 • Zwolnieni z tej opłaty sa: zawodnicy do IV kategorii włacznie oraz dzieci do 7 roku życia włacznie. ( Opłata obowiazkowa wg KOF 1/2018 pkt. 4.2 )
 • We wpisowym zawarte sa opłaty rankingowe.
 • W turnieju obowiazuja aktualne Przepisy Gry FIDE dotyczace szachów standardowych.
 • Wpisowe płatne gotówka w dniu turnieju.

¡        Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do grup kilku zawodników nie spełniajacych kryterium rankingowego.

 • Zawodnicy polscy bez CODE FIDE podaja przy rejestracji adres e-mail.
 • Zawodnicy polscy nie posiadajacy ID CR zobowiazani sa do wypełnienia formularza rejestracyjnego nr 2 lub 5 PZSzach i odesłania go do wojewódzkiego administratora CR własciwego dla miejsca zamieszkania celem rejestracji.
 • Zawodnicy zagraniczni sa zobowiazani podać swój CODE FIDE.
 • Organizator w przypadku niskiej frekwencji może połaczyć grupy.

 

 

4. TERMINARZ:

 

Œroda 15.08.2018 r.

07:00-08.30 - sniadanie

Od 09.00 -“ weryfikacja listy startowej;  godz. 09.45 odprawa techniczna

10:00-13.30 -“ I runda

13:30-15:30 -“ obiad

15:30-19:00 -“ II runda

18:30- 20:00 - kolacja

Czwartek 16.08.2018 r.

07:00-08.30 - sniadanie

09:30-13.30 -“ III runda

13:30-15:30 -“ obiad

15:30-19:00 -“ IV runda

18:30- 20:00 - kolacja

Piatek 17.08.2018 r.

07:00-08.30 - sniadanie

09:30-13.30 -“V runda

13:30-15:30 -“ obiad

15:30-19:00 -“ VI runda

18:30- 20:00 - kolacja

 

Sobota 18.08.2018 r.

07:00-08.30 - sniadanie

09:30-13.30 -“ VII runda

13:30-15:30 -“ obiad

15:30-19:00 -“ VIII runda

18:30- 20:00 - kolacja

 

Niedziela 19.08.2018 r.

07:00-08.30 - sniadanie

09:30-13.30 -“ IX runda

Od 13:30- Uroczyste zakończenie Festiwalu, wręczenie nagród.

 

 

 

 

6. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 

 • Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilosci zdobytych punktów, liczac 1 punkt za wygrana partię, 0,5 punktu za remis i 0 za przegrana,
 • W razie ich równosci kolejno decyduja: Buchholz Cut-1, Pełny Buchholz, Progresja, Liczba zwycięstw.

 

 

7. NAGRODY

 

OPEN A

 

OPEN B

 

I MIEJSCE

Puchar + nagroda finansowa

I MIEJSCE

Puchar + nagroda finansowa

II MIEJSCE

Puchar + nagroda finansowa

II MIEJSCE

Puchar + nagroda rzeczowa

III MIEJSCE

Puchar + nagroda finansowa

III MIEJSCE

Puchar + nagroda rzeczowa

IV MIEJSCE

nagroda rzeczowa

IV MIEJSCE

nagroda rzeczowa

V MIEJSCE

nagroda rzeczowa

V MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VI MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VI MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VII MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VII MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VIII MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VIII MIEJSCE

nagroda rzeczowa

IX MIEJSCE

nagroda rzeczowa

IX MIEJSCE

nagroda rzeczowa

X MIEJSCE

nagroda rzeczowa

X MIEJSCE

nagroda rzeczowa

JUNIOR DO LAT 18

nagroda rzeczowa

JUNIOR DO LAT 18

nagroda rzeczowa

KOBIETA

nagroda rzeczowa

KOBIETA

nagroda rzeczowa

NAJLEPSZY ZAWODNIK Z CHOSZCZNA

nagroda rzeczowa

NAJLEPSZY ZAWODNIK Z CHOSZCZNA

nagroda rzeczowa

 

¡       Nagrody w poszczególnych turniejach nie sa dublowane ;

¡       W przypadku dużej frekwencji istnieje możliwosć zwiększenia puli nagród

¡       Nagrodę należy odebrać osobiscie na uroczystosci zakończenia Festiwalu, w przeciwnym razie przepada na rzecz organizatorów.


 

 

 

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

 • Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
 • Za opiekę, stan zdrowia oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiedzialny jest klub lub prawny opiekun delegujacy zawodnika do udziału w turnieju.
 • Limit spóŸnienia na partię wynosi 15 minut. Brak limitu na propozycje remisowe.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

9. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE

 

¡        Organizator zapewnia na sali gier bufet z zimnymi i goracymi napojami oraz słodkim poczęstunkiem.

 • Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia. Zawodnik musi zorganizować to we własnym zakresie.

 

 

10. UWAGI KOŃCOWE

 

¡       Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacja komunikatu,

¡       Uczestnicy biora udział w Festiwalu na własne ryzyko i ubezpieczaja się we własnym zakresie.

¡       Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników klubowych odpowiadaja kluby delegujace lub opiekunowie prawni.

¡       Uczestnicy bioracy udział w turnieju, wyrażaja zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowosć, e-mail, w celach promocyjno -“ marketingowych, zwiazanych z ich działalnoscia, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

¡       Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególnosci zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dŸwiękowych przedstawiajacych uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

¡       Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo zmian w komunikacie.

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Zachodniopomorskie


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje