Komunikat #105424


Festiwalowy Błyskawiczny TURNIEJ SZACHOWY
Golejów k. Staszów
12.08.2018
Niedziela
tempo gry: P'5

KOMUNIKAT

Festiwalowy Błyskawiczny

TURNIEJ SZACHOWY

 

1.   Cel turnieju:

¡       promowanie królewskiej gry,

¡       podniesienie poziomu gry,

¡       rozwój intelektualny,

¡       popularyzacja szachów,

¡       rozwijanie zainteresowań szachowych,

¡       wymiana doswiadczeń i doskonalenie umiejętnosci gry w szachy

 

2.    Termin i miejsce :

Turniej odbędzie się w dniu 12.08.2018 r. w Golejów
LOTNIK Osrodek Wypoczynkowy, 11 listopada 201, 28-200 Staszów, woj. swiętokrzyskie

Weryfikacja listy startowej w dniu turnieju o godz. 9:00 - 9:30

Pierwsza runda o godzinie 10:00
Przewidywane zakończenie turnieju 13:00
 

3.    Organizator:

LUKKS Kielce

Urzad Marszałkowski

 

4.    Uczestnictwo:

Turniej przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, którzy potwierdza chęć udziału w dniu turnieju do godz. 9:00.

Wpisowe:

- 5 złotych - dzieci do lat 8
- 10 złotych -“ młodzicy do lat 15

-“ 15 złotych - pozostali

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest uiszczenie opłaty turniejowej bezposrednio przed rozpoczęciem turnieju.

 

5.    Grupy Turniejowe:

Turniej zostanie rozegrany w 3 grupie:
- grupa do lat 10
- grupa do lat 15
- seniorzy

 

6.    System rozgrywek:

System szwajcarski na dystansie 9/11 rund.
Tempo - 5 minut dla zawodnika na partię.

 

7.    Zapisy

Zapisy do turnieju przyjmowane będa poczta elektroniczna na adres: biuro@lukks.org.pl

lub/i na stronie internetowej chessarbiter.com do dnia 10.08.2018 r. do godz. 12:00

W zgłoszeniu należy koniecznie podać: Imię, Nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachowa / ranking , miejscowosć.

 

8.    Nagrody w każdej grupie:
I miejsce -“  puchar + nagroda rzeczowa + dyplom

II miejsce - puchar + nagroda rzeczowa + dyplom

III miejsce -“ puchar + nagroda rzeczowa + dyplom
I-VI miejsce - puchar + upominek + dyplom
Niespodzianki dla najmłodszych dzieci

 

9.    Sprawy różne:

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas trwania Turnieju.

W turnieju obowiazuja przepisy Kodeksu Szachowego.

Decyzje sędziego podczas trwania turnieju sa ostateczne.

Organizator, zastrzega sobie możliwosć wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

Noclegi i ubezpieczenie we własnym zakresie.

 

Biorac udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:

¡       utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,

¡       korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w zwiazku z realizacja turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporzadzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dŸwiękowymi) zarejestrowanymi w zwiazku z turniejem,

¡       przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.
Dane osobowe przechowywane będa u organizatorów.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ORGANIZATORZY

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Świętokrzyskie


Świętokrzyski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje