Komunikat #105415


OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZACHOWY "ŚWIĘTOKRZYSKIE GRA w SZACHY" 2018
Zespół Szkół Katolickich w Kielcach
01.08.2018 - 05.08.2018
tempo gry: 60' + 30"

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZACHOWY

 

"žŒWIĘTOKRZYSKIE GRA w SZACHY" 2018

 

Z OKAZJI 20-TEJ ROCZNICY POWSTANIA

 

WOJEWÓDZTWA ŒWIĘTOKRZYSKIEGO

 

REGULAMIN

 

1. Termin i miejsce.

1-5 sierpnia 2018 r., Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. Œw. Stanisława Kostki,
ul. Œw. St. Kostki 17; 25-341 Kielce

 

2. Patronat.

Adam Jarubas - Marszałek Województwa Œwiętokrzyskiego -“ patronat honorowy

Ks. Jacek Kopeć -“ dyrektor ZSK DK im. Œw. St. Kostki -“ patronat honorowy

Infoszach.pl -“ patronat medialny

 

3. Cele turnieju.

- uczczenie 20 rocznicy powstania województwa swiętokrzyskiego

- popularyzacja gry w szachy na terenie Kiec i województwa swiętokrzyskiego

- umożliwienie wypełnienia  norm na centralne i okręgowe kategorie szachowe

- umożliwienie podniesienia i zdobycia rankingu FIDE

 

4. Warunki uczestnictwa.

W turnieju moga wziać udział wszyscy chętni zawodnicy z rankingiem FIDE max. 2199 po opłaceniu wpisowego w wysokosci 90 zł (zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingowa).Zgłoszenia należy dokonywać na stronie chessarbiter.com lub u Sędziego Głównego (kontakt w pkt. 9) w terminie do 27 lipca. Po tym terminie wpisowe wzrasta o 20 zł. Ostateczne potwierdzanie zgłoszeń i opłata wpisowego zgodnie z harmonogramem. Zawodnicy, którzy potwierdza swój udział po zamknięciu listy startowej zostana dopuszczeni do gry po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy przez Sędziego Głównego.

 

5. System rozgrywek i tempo gry.

9 rund, system szwajcarski, tempo gry: 60 minut + 30 sekund na posunięcie

 

6. Kryteria ustalania miejsc.

- suma punktów

- Œredni Bucholz

- Bucholz

- liczba zwycięstw

- Sonneborn-Berger

 

7. Harmonogram turnieju.

Œroda, 1 sierpnia

Sobota, 4 sierpnia

Potwierdzanie zgłoszeń

Od 11:30

VII runda

09:30

Zamknięcie listy startowej

13:00

VIII runda

14:00

Odprawa techniczna

13:10

Turniej szachów szybkich FIDE

(6 rund, tempo: 10'™ + 5")

 

Zgłoszenia od 17:15

I runda -“ 17:45

Uroczyste otwarcie

13:20

I runda

13:30

II runda

16:45

Niedziela, 5 sierpnia

Czwartek, 2 sierpnia

IX runda

9:30

III runda

9:30

 

 

Uroczyste zakończenie

 

 

13:00

IV runda

14:00

Piatek, 3 sierpnia

V runda

9:30

VI runda

14:00

 

8. Pula nagród -“ TURNIEJ GŁÓWNY.

I miejsce

750 zł + puchar

II miejsce

600 zł + puchar

III miejsce

450 zł + puchar

IV miejsce

300 zł

V miejsce

250 zł

VI miejsce

200 zł

VII -“ XII miejsce

Nagroda rzeczowa

Najlepsza zawodniczka

250 zł + puchar

Najlepszy junior

250 zł + puchar

Najlepszy zawodnik -“ FIDE do 1900

150 zł

Najlepszy zawodnik -“ FIDE do 1700

150 zł

Najwyższy Chg

150 zł

Nagrody nie sa dzielone.

Jeden zawodnik może otrzymać maksymalnie dwie nagrody (o większej wartosci).

Nagrody dla najlepszego juniora, najlepszej kobiety i w grupach rankingowych -“ przy udziale min. 4 zawodników w danej grupie.

Dyplomy dla wszystkich nagrodzonych.

Łaczna pula nagród finansowych: 3 500 zł.

 

Turniej szachów szybkich.

I miejsce

150 zł + puchar

II miejsce

100 zł + puchar

III miejsce

60 zł + puchar

IV miejsce

50 zł

V miejsce

40 zł

Najlepsza zawodniczka

Nagroda rzeczowa

Najlepszy junior

Nagroda rzeczowa

Nagrody nie sa dzielone ani łaczone. Dyplomy dla wszystkich nagrodzonych.

Łaczna pula nagród rzeczowych w obu turniejach: 1 000 zł.

 

9. Przepisy gry.

Obowiazuja aktualne przepisy gry FIDE (z 1 stycznia 2018) i postawa fair play.

Zawodnikom wolno posiadać na sali gry wyłaczony telefon komórkowy lub inne urzadzenie komunikacyjne pod warunkiem, że to urzadzenie będzie umieszczone w osobnej torebce lub innym pakunku zawodnika. Żaden zawodnik nie ma prawa ruszania takiego pakunku w czasie trwania partii bez zgody Sędziego Głównego. Wobec zawodników naruszajacych ten zakaz zostanie zastosowany art. 12.9. Jeżeli nie będzie budził watpliwosci fakt, że zawodnik posiada właczony telefon komórkowy lub inne urzadzenie komunikacyjne albo z tego urzadzenia wydobędzie się w trakcie gry jakikolwiek dŸwięk, zawodnik przegrywa partię. Kibic, który wniesie na salę gry właczony telefon komórkowy, zostanie ukarany zakazem wstępu na salę gry do czasu zakończenie rozgrywek turniejowych.

Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóŸnieniem większym niż 20 minut w stosunku do ogłoszonego czasu rozpoczęcia rundy (decyduje wskazanie zegara kontrolnego), przegrywa partię.

W turnieju będa stosowane wytyczne FIDE dotyczace dopingu elektronicznego -“ Anty-Cheating Guidelines.

Turniej będzie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

 

10. Sędziowanie.

Sędzia Głównym jest Aleksander Kędzierski, sędzia szachowy I klasy, nr licencji 07300142,

nr telefonu: 667 831 320, e-mail: a.kedzierski@onet.pl

 

11. Postanowienia końcowe.

Wzięcie udziału w turnieju i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacja postanowień Regulaminu i oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku zawodników i ich partii w celu promocji szachów i Organizatora.

Zawodnicy ubezpieczaja się we własnym zakresie. Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi w trakcie trwania turnieju sprawuja ich opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione. O wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Dyrektorem Turnieju.

 

 

 

                                                  

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Świętokrzyskie


Świętokrzyski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje