Komunikat #105408


XV GP Biblioteki w Ostrowie Wlkp. Stefana Rowińskiego IV turniej
Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska biblioteka
25.07.2018
Środa
tempo gry: P'10

 

XV WAKACYJNY TURNIEJ SZACHOWY
o "žGRAND PRIX" BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
i PUCHAR DYREKTORA

 

1. ORGANIZATORZY:

- Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

- współpraca: Ostrowskie Towarzystwo Szachowe

 

2. CELE IMPREZY:

- promocja ksiażki i biblioteki

- popularyzacja sportu szachowego

- przeciwdziałanie uzależnieniom

- ciekawa forma spędzenia wolnego czasu podczas wakacji

 

3. TERMIN I MIEJSCE:

- turnieje rozgrywane będa w lipcowe srody (4 VII, 11 VII, 18 VII, 25 VII 2017 r.) w czytelni filii nr 2

  Biblioteki Publicznej przy ul. Wrocławskiej 22 w godz. 13.30 -“ 15.30

- potwierdzenie uczestnictwa oraz ustalenie listy startowej w godz. 13.00 - 13.20 (ilosć miejsc

  ograniczona)

- uroczyste zakończenie turnieju 25 lipca zaraz po ostatnim turnieju

 

3. UCZESTNICTWO:

- w turniejach moga wziać udział dzieci i młodzież do lat 18, bez względu na posiadany poziom gry.

- udział jest bezpłatny

- zapisy na I turniej

- zapisy II turniej

- zapisy III turniej

- zapisy IV turniej

Ilosć miejsc ograniczona decyduje kolejnosć zgłoszeń

lub poprzez e-mail: szymon.szachmat@live.com

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK I SĘDZIOWANIE:

- zawody odbęda się zgodnie z przepisami Kodeksu Szachowego

- turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim 6 rund P'™10

- do klasyfikacji końcowej "žGrand Prix" zalicza się trzy najlepsze wyniki z poszczególnych turniejów

- punkty zawodników : I-100 pkt., II-85 pkt., III-70 pkt., IV-60 pkt., V-56 pkt., VI-52 pkt., VII-50 pkt.,

   VIII-48 pkt., IX-46 pkt., X-44 pkt. itd.

- przy równej ilosci punktów decyduje wyższe miejsce w ostatnim turnieju.

 

5. NAGRODY:

- zwycięzca całego cyklu otrzymuje puchar dyrektora biblioteki Włodzimierza Grabowskiego

- najlepsi zawodnicy w poszczególnych grupach wiekowych (do lat 8, 10, 14 i 18) otrzymaja medale

  i upominki, a pozostali uczestnicy dyplomy

- warunkiem otrzymania nagrody jest obecnosć na uroczystym zakończeniu turnieju

 

6. UWAGI KOŃCOWE:

- za bezpieczeństwo nieletnich uczestników w czasie trwania zawodów odpowiadaja rodzice i  

  opiekunowie

- pełnoletni zawodnicy ubezpieczaja się sami

- uczestnicy podczas turnieju otrzymuja bezpłatny słodki poczęstunek  i napoje

- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora

- start w turnieju jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku na stronach organizatora, oraz w lokalnej prasie tylko  w informacjach zwiazanych z turnirjrm.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Wielkopolskie


Wielkopolski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje