Komunikat #105403


Turniej Szachowy "A" z cyklu GP Czterech Miast - Lubsko
Lubsko
22.07.2018
Niedziela
tempo gry: P'15

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY SZACHOWEGO GRAND PRIX CZTERECH MIAST

Nowogród Bobrzański -“ Lubsko -“ Krosno Odrzańskie -“ Sulechów

I. CEL DODATKOWY:

¡ Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami,

¡ Integracja lokalnych srodowisk szachowych,

¡ Pokazanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu,

¡ Rywalizacja sportowa.

II. NASZE MOTTO

¡ Gra w szachy to czysta przyjemnosć i super zabawa

III. PATRONAT MEDIALNY:

¡ Oficjalna strona internetowa MGOKSiR Nowogród Bobrzański: http://mgoksir.pl/

¡ Oficjalna strona internetowa KSz Sulechów: http://www.szachysuechow.pl

¡ Oficjalna strona internetowa LKSz "žCaissa": http://caissa.cba.pl
 
¡ Oficjalna strona internetowa KSGU "žTęcza Krosno Odrzańskie: http://www.ksgu.pl

IV. ORGANIZATORZY:

¡ Miejsko-Gminny Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji Nowogród Bobrzański

¡ Lubski Klub Szachowy "žCaissa"

¡ KSGU "žTęcza" Krosno Odrzańskie

¡ Klub Szachowy Sulechów

V. KIEROWNIK ZAWODÓW:

¡ Nowogród Bobrzański, Paweł JAKUBOWSKI pjakubowski27@wp.pl tel. 600 318 909

¡ Lubsko, Grzegorz KOŁODZIEJSKI biuro@grzegorzkolodziejski.pl tel. 723 882 888

¡ Krosno Odrzańskie Mariusz KUDLAK mario.kudlak@wp.pl tel. 604 941 344

¡ Sulechów, Arkadiusz WIŒNIEWSKI arycja@poczta.onet.pl tel. 728 810 437

VI. MIEJSCE I TERMINY TURNIEJU:

¡ Turniej Pierwszy

- 15 kwietnia 2018 r. Nowogród Bobrzański, Miejsko-Gminny Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Pocztowa 7

¡ Turniej Drugi

- 22 lipca 2018 r. Lubsko, Lubski Dom Kultury Plac Jana Pawła II 1.

¡ Turniej Trzeci

- 14 paŸdziernika 2018 r. Krosno Odrzańskie, ul. Poznańska 42.

¡ Turniej Czwarty

- 25 listopada 2018 r Sulechów, Wydział Zamiejscowy UZ w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51

¡ Uroczyste rozpoczęcie wszystkich zawodów godzina 10.00

ZAPISY

Z uwagi na duża ilosć zawodników bioracych udział w zawodach apeluję o zapisy przed zawodami na:

¡ stronie internetowej http:// www.chessarbiter.com

¡ telefonicznie u kierownika zawodów,

¡ e-mail: arycja@poczta.onet.pl

W wyjatkowych przypadkach zapisy w dniu zawodów do godz. 9.15

Zgłoszenia w dniu zawodów skutkuja zwiększona opłata wpisowa

20 zł za każdego wpisanego zawodnika (junior, senior)

VII. KLASYFIKACJA GENERALNA:

Cały cykl składa się z 4 turniejów.

Do klasyfikacji generalnej liczy się suma punktów uzyskanych we wszystkich czterech turniejach.

W przypadku równej ilosci punktów o kolejnosci miejsc medalowych decydować będzie:

 wartosciowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku,

 wartosciowanie Buchholza,

 losowanie.

O kolejnosci pozostałych miejsc decydować będzie klasyfikacja uproszczona, zależna od kategorii.

VIII. SYSTEM ROZGRYWEK:

Szwajcarski na dystansie 7 rund.

Zawody zostana przeprowadzone w dwóch grupach:

 Grupa A (OPEN) zawodnicy z rankingiem ELO, PZSzach 1401 i więcej

 Grupa B (tylko juniorzy) zawodnicy z rankingiem ELO, PZSzach do 1400.

WAŻNE!

Zawodnik, który przystępuje do cyklu Grand Prix w danej kategorii niezależnie od tego, że w trakcie trwania

całego cyklu zdobył wyższa kategorię, kończy GP w kategorii w której rozpoczał grę.

Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników w niżej wymienionych kategoriach:

Grupa "žA":

 "žA" "žOPEN"

 "žB" ranking ELO, PZSzach od 1601 do 1800 (decyduje wyższy ranking)

 "žC" ranking ELO, PZSzach od 1401 do 1600 (decyduje wyższy ranking)

 "žD" kobiety

Grupa "žB"

 Junior A" ranking ELO, PZSzach od 1201 do 1400 (decyduje wyższy ranking) tylko i wyłacznie juniorzy

 Junior B" ranking ELO, PZSzach od 1001 do 1200 (decyduje wyższy ranking) tylko i wyłacznie juniorzy

 Junior C" ranking ELO, PZSzach do 1000 tylko i wyłacznie juniorzy

 Dziewczynki

IX. TEMPO I PRZEPISY GRY:

 Tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika,

 W turnieju obowiazuja najnowsze przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach.

X. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:

 W turnieju może brać udział każdy, kto chciałby miło spędzić czas,

 Wpisowe:

 seniorzy 10 zł,

 juniorzy bez wpisowego.

 Junior może być klasyfikowany w rywalizacji o nagrodę finansowa po wczesniejszej deklaracji, oraz uiszczeniu opłaty wpisowej w turnieju przed rozpoczęciem pierwszej rundy.

100% WPISOWEGO PRZEZNACZONE NA NAGRODY FINANSOWE !

XI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 W klasyfikacji indywidualne w poszczególnych turniejach:

puchar/statuetka za miejsca I-III we wszystkich kategoriach

puchar/statuetka dla najmłodszego uczestnika

 Podział nagród finansowych:

za I miejsce 50% wpisowego

za II miejsce 30% wpisowego

za III miejsce 20% wpisowego.

 W klasyfikacji generalnej po zsumowaniu wyników z czterech turniejów:

- puchar za miejsca I-III we wszystkich kategoriach

XII. SPRAWY WYCHOWAWCZE

- W czasie gry obowiazuja zasady dobrego zachowania umożliwiajace zawodnikom bezproblemowe

rozegranie partii, oraz kategoryczny zakaz palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych.

- Opiekę wychowawcza podczas zawodów sprawuja SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!!,

we współpracy z Organizatorem.

- Podczas zawodów obowiazuje całkowity zakaz spożywania alkoholu pod rygorem wykluczenia zawodnika

z rozgrywek.

XIII. SPRAWY RÓŻNE

- Osoby niepełnoletnie musza przebywać w trakcie turnieju pod nadzorem opiekuna!

- Uczestnicy indywidualnie ubezpieczaja się od następstw nieszczęsliwych wypadków i biora udział

w zawodach na własna odpowiedzialnosć oraz odpowiadaja za wyrzadzone przez siebie szkody.

- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu oraz weryfikacja zawodników mogacych brać udział

w turnieju należy do organizatora zawodów oraz sędziego głównego.

Z szachowym pozdrowieniem

ORGANIZATORZY

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Lubelskie


Lubelski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje