Komunikat #105402


Mistrzostwa Miasta Puck 2018
MOKSIR, 84-100 Puck, ul.Lipowa 3c
22.07.2018
Niedziela
tempo gry: P'15

Mistrzostwa Miasta Pucka w Szachach

22.07.2018 godz. 10:00, Puck ul. Lipowa 3c, MOKSIR,

Tel. 668-568-318

 

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO

1. Turniej organizowany jest corocznie przez PUCKIE TOWARZYSTWO SZACHOWE. Jego celem jest popularyzacja gry w szachy na Pomorzu.

2. Uczestnikami moga być szachisci, którzy zgłosza się najpóŸniej na 1/2 godziny przed turniejem i wniosa opłatę w wysokosci ustanowionej przez Organizatora. Wpisowe ustala się na 20 zł. Zawodnicy PTSz w Pucku 5 zł. Młodzież do lat 18-tu bezpłatnie.Zawodnicy niezrzeszeni 25 zł.

3. Turniej zgłoszony do FIDE rozgrywany systemem szwajcarskim, odbywa się na dystansie 9-ciu rund. Czas na partię dla każdego zawodnika 15 minut.W przypadku zbyt małej liczby uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek.

4. Indywidualnie o miejscu rozstrzyga ilosć zdobytych punktów. Przy równej ilosci punktów, o miejscu decyduje punktacja Buchholza po odrzuceniu skrajnych wartosci, a następnie wynik Buchholza, liczba zwycięstw, progresja.

5. Obowiazuja zasady Kodeksu Szachowego oraz niniejszego regulaminu z pominięciem "Szybkiego finiszu" -Aneks G Kodeksu Szachowego. Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo interpretacji Regulaminu oraz możliwosć wprowadzenia zmian.

6. Za zdolnosć zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub osoby delegujace.

7. Organizator zapewnia puchary, nagrody pieniężne dla najlepszego zawodnika, najlepszego zawodnika z Pucka oraz najlepszego juniora, nagrody rzeczowe dla młodzieży.

Nagrody:

I -“ 200 zł.

II -“ 150 zł.

III -“ 100 zł.

 

 

8. Głównym sponsorem turnieju jest Urzad Miasta Pucka

9. Sprawy sporne rozstrzyga Zespół Sędziowski.

UWAGI KOŃCOWE

Osoby niepełnoletnie na turnieju przebywaja pod opieka osób dorosłych.

Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie lub delegujacych klubów.

Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, sędziego głównego, w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.
Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególnosci zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dŸwiękowych przedstawiajacych uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Pomorskie


Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje