Komunikat #105400


TURNIEJ SZACHOWY IM.STANISŁAWA RASIA O PUCHAR BURMISTRZA MONIEK
MONIECKI OŚRODEK KULTURY MOŃKI UL.BIAŁOSTOCKA 25
21.07.2018
Sobota
tempo gry: P'10+5"
Turniej Szachowy im. Stanisawa Rasia
 
I. Cel zawodw
- Popularyzacja szachw wsrd dzieci, modziey i dorosych
- Upamitnienie sylwetki Stanisawa Rasia - propagatora monieckich szachw
 
II. Organizator
- Moniecki Osrodek Kultury w Mokach
- LKS \'Promie\' Moki
- Osoba odpowiedzialna: dyrektor MOK Moki D. Gwiazda
- Sdzia gwny: Radziwonowicz Andrzej, tel. 503964865
 
III. Termin i miejsce rozgrywek
- 21 lipiec 2018(sobota), godz. 10.00
- Moki, Moniecki Osrodek Kultury, ul.Biaostocka 25
 
IV. Zgoszenia
- Na stronie www.chessarbiter.pl
- Telefonicznie  503964865
- Bezposrednio przed zawodami na sali gry do godz. 9.30
 
V. System rozgrywek
- 9 rund systemem szwajcarskim
- po 10 min. na caa parti dla zawodnika plus 5"za kade posuniecie.
- obowiazuja przepisy Kodeksu Szachowego PZSZach z 2007r. wraz z pniejszymi zmianami i uzupenieniami
- W turnieju obowiazuja przepisy gry szybkiej
 
VI. Punktacja dodatkowa
- redni Buchholz
- Peny Buchholz
- Progresja
 
VII. Nagrody
- Miejsca I-VI - nagrody rzeczowe
- Miejsca I-III - puchary
- Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety
- Nagroda rzeczowa dla najmodszego zawodnika
- Nagroda rzeczowa dla najstarszego zawodnika
- Puchary dla trzech najlepszych zawodnikw rocz.2004 i modsi
VIII. Ustalenia kocowe
- Sprzt szachowy zapewnia organizator
- Ostateczna interpretacja komunikatu naley do sdziego gwnego
- Na sali gry bdzie dostpna kawa i herbata (samoobsuga)
-Akceptujac regulamin uczestnik turnieju wyraa zgod na wykorzystanie przez organizatora podanych
danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wynikw.
-Akceptujac regulamin uczestik turnieju oraz osoby towarzyszace wyraaja zgod na wykorzystanie
swojego wizerunku na stronach internetowych oraz platformach spoecznosciowych organizatora
(np.do pamiatkowych galerii zdj z imprezy)
-Zawodnicy ubezpieczaja si we wasnym zakresie ;opiek nad niepenoletnimi sprawuja rodzice lub
opiekunowie zawodnika
-Wszelkie sprawy nie ujte w powyszym komunikacie rozstrzyga organizator
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Podlaskie


Podlaski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje