Komunikat #105400


TURNIEJ SZACHOWY IM.STANISŁAWA RASIA O PUCHAR BURMISTRZA MONIEK
MONIECKI OŚRODEK KULTURY MOŃKI UL.BIAŁOSTOCKA 25
21.07.2018
Sobota
tempo gry: P'10+5"
Turniej Szachowy im. Stanisława Rasia
 
I. Cel zawodów
- Popularyzacja szachów wsród dzieci, młodzieży i dorosłych
- Upamiętnienie sylwetki Stanisława Rasia - propagatora monieckich szachów
 
II. Organizator
- Moniecki Osrodek Kultury w Mońkach
- LKS \'Promień\' Mońki
- Osoba odpowiedzialna: dyrektor MOK Mońki D. Gwiazda
- Sędzia główny: Radziwonowicz Andrzej, tel. 503964865
 
III. Termin i miejsce rozgrywek
- 21 lipiec 2018(sobota), godz. 10.00
- Mońki, Moniecki Osrodek Kultury, ul.Białostocka 25
 
IV. Zgłoszenia
- Na stronie www.chessarbiter.pl
- Telefonicznie  503964865
- Bezposrednio przed zawodami na sali gry do godz. 9.30
 
V. System rozgrywek
- 9 rund systemem szwajcarskim
- po 10 min. na cała partię dla zawodnika plus 5"za każde posuniecie.
- obowiazuja przepisy Kodeksu Szachowego PZSZach z 2007r. wraz z póŸniejszymi zmianami i uzupełnieniami
- W turnieju obowiazuja przepisy gry szybkiej
 
VI. Punktacja dodatkowa
- Œredni Buchholz
- Pełny Buchholz
- Progresja
 
VII. Nagrody
- Miejsca I-VI - nagrody rzeczowe
- Miejsca I-III - puchary
- Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety
- Nagroda rzeczowa dla najmłodszego zawodnika
- Nagroda rzeczowa dla najstarszego zawodnika
- Puchary dla trzech najlepszych zawodników rocz.2004 i młodsi
VIII. Ustalenia końcowe
- Sprzęt szachowy zapewnia organizator
- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do sędziego głównego
- Na sali gry będzie dostępna kawa i herbata (samoobsługa)
-Akceptujac regulamin uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych
danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
-Akceptujac regulamin uczestik turnieju oraz osoby towarzyszace wyrażaja zgodę na wykorzystanie
swojego wizerunku na stronach internetowych oraz platformach społecznosciowych organizatora
(np.do pamiatkowych galerii zdjęć z imprezy)
-Zawodnicy ubezpieczaja się we własnym zakresie ;opiekę nad niepełnoletnimi sprawuja rodzice lub
opiekunowie zawodnika
-Wszelkie sprawy nie ujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Podlaskie


Podlaski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje