Komunikat #105398


Puchar Wyszkowa 2018 - III Turniej
Wyszków
21.07.2018
Sobota
tempo gry: P'15

Regulamin

Cyklu Turniejów Szachowych

O Puchar Wyszkowa  2018

  

1.     Organizatorem cyklu turniejów szachowych O Puchar Wyszkowa 2018  jest Akademia Umiejętnosci Pan Hilary  z siedziba w Wyszkowie 07-200, przy ul. Ignacego Daszyńskiego 27 oraz Wyszkowski Osrodek Sportu i Rekreacji w Wyszkowie z siedziba w Wyszkowie 07-200, przy ul. Kosciuszki 54.

2.     Celem turniejów jest popularyzacja gry w szachy, promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, integracja srodowiska szachowego oraz stworzenie warunków do sportowej rywalizacji.

3.     W ramach cyklu w roku 2018 rozegranych zostanie 8 turniejów z częstotliwoscia 1 raz w miesiacu. Szczegółowe terminy podawane będa do publicznej wiadomosci z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Miejsce gry - Hala Sportowa WOSiR-u przy ul. Geodetów 45. Startujemy o godzinie 10.

4.     Turnieje rozgrywane będa w kategoriach:

- Dziewczęta -“ urodzone w latach 2000 -“ 2011 i młodsze

- Chłopcy -“ urodzeni w latach 2006 -“ 2011 i młodsi

- Chłopcy -“ urodzeni w latach 2000 -“ 2005

- Kobiety -“ urodzone 1999 i wczesniej

- Open -“ urodzeni 1999 i wczesniej

5. Poszczególne kategorie wiekowe będa klasyfikowane jesli w turniejach weŸmie udział co najmniej 5 zawodników w danej kategorii wiekowej.

6. W cyklu Turniejów o Puchar Wyszkowa 2018 nagrody nie łacza się. Jeden uczestnik może zwyciężyć tylko w jednej kategorii wiekowej.

7.     Zgłoszenia do każdego turnieju przyjmowane będa za posrednictwem strony chessarbiter (turniej maj: http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_4224/); mailowo na adres: marcinhryszkiewicz@op.pl lub smsem na nr 503 579 784 w terminie do godz. 17.00 dnia poprzedzajacego każdy turniej podajac imię i nazwisko uczestnika, wiek, a w kategorii  dziewczat i chłopców szkołę lub klub szachowy, który reprezentuja.

8.     Liczba miejsc w turniejach jest ograniczona. Po zgłoszeniu się na turniej uczestnik otrzyma od sędziego turnieju potwierdzenie o przyjęciu jego zgłoszenia do turnieju poprzez umieszczenie na liscie startowej na stronie chessarbitra.

9.     W dniu turnieju, na 30 minut przed jego rozpoczęciem należy w biurze turnieju potwierdzić udział okazujac dowód osobisty lub legitymację szkolna i opłacić wpisowe w wysokosci : 5 zł -“ uczestnicy zajęć szachowych w Akademii Umiejętnosci Pan Hilary; 10 złotych -“ dzieci i młodzież szkolna; 15 zł -“ dorosli, 20 złotych -“ uczestnicy zgłaszajacy się w dniu turnieju i dopuszczeni do niego w przypadku wolnych miejsc.

10.           Zapisy na turniej osób, które nie zgłosiły się za posrednictwem strony chessarbiter lub mailowo i smsem możliwe będa w dniu turnieju, przed jego rozpoczęciem, tylko w przypadku wolnych miejsc.

11.           W zawodach używane będa zegary szachowe. Tempo gry 15 minut na partię na zawodnika.

12.           Poszczególne turnieje rozgrywane będa na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim.

13.           Organizator ma prawo zmienić system rozgrywek lub dystans rund w zależnosci od ilosci zgłoszeń.

14.           O kolejnosci miejsc w poszczególnych turniejach decyduje większa ilosć zdobytych punktów. Przy równej ilosci punktów o zajętym miejscu decyduje kolejno: punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku, pełna punktacja Buchholza, liczba zwycięstw.

15.           Do punktacji łacznej całego cyklu zawodnicy otrzymuja za dany turniej ilosć punktów zdobyta w tym turnieju.

16.           Do punktacji łacznej w danej kategorii w całym cyklu 8. turniejów, zaliczane będa wyniki zawodnika z 7 turniejów, w których osiagnał najlepsze wyniki.  W przypadku równej ilosci tak zdobytych punktów o kolejnosci miejsc w cyklu Grand Prix decydować będzie większa ilosć zdobytych I miejsc, potem II, a następnie III miejsc itd.

17.           Do klasyfikacji łacznej w danej kategorii wiekowej, w całym cyklu, wliczani będa uczestnicy, którzy wezma udział w co najmniej 4 turniejach w 2018 roku.

18.           Poszczególne turnieje sędziowane będa zgodne z przepisami kodeksu szachowego, w oparciu o program szachowy Chessarbiter.

19.           Zwycięzcy i uczestnicy poszczególnych turniejów otrzymuja dyplomy i ewentualne drobne upominki ufundowane przez fundatorów nagród.

20.           Zwycięzcy cyklu Grand Prix w poszczególnych kategoriach otrzymaja dyplomy, niepowtarzalne puchary oraz nagrody rzeczowe: 6 nagród w kategorii open i po 3 nagrody w pozostałych.

21.           Udział w poszczególnych turniejach jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczace zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

22.           Udział w poszczególnych turniejach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika na wykorzystanie zdjęć, nagrań muzycznych lub filmowych z jego wizerunkiem, powstałych podczas turniejów organizowanych przez Akademię Umiejętnosci Pan Hilary w celach promocyjnych zwiazanych z upowszechnianiem działalnosci AU Pan Hilary.

23.           Nagrody za cały cykl Grand Prix zostana wręczone w dniu rozegrania grudniowego turnieju, po jego zakończeniu.

24.           Regulamin cyklu Szachowe Grand Prix Wyszkowa 2018, informacje o turniejach, komunikaty, wyniki oraz aktualna klasyfikacja całego cyklu dostępna będzie na stronach www.nowywyszkowiak.pl

25.           Uczestnicy na czas turniejów ubezpieczaja się we własnym zakresie oraz przystępujac do turnieju oswiadczaja, że biora na siebie pełna odpowiedzialnosć za ewentualne negatywne dla ich zdrowia skutki, wynikajace z uczestnictwa w turnieju.

26.           Podczas rozgrywania turniejów osoby niepełnoletnie musza przebywać pod opieka rodziców lub pełnoletniego opiekuna.

27.           Interpretacja Regulaminu należy do sędziego cyklu turniejów o Szachowe Grand Prix Wyszkowa 2018 -“ Marcina Hryszkiewicza i przedstawicieli organizatorów.

 

Organizator

Akademia Umiejętnosci

Pan Hilary

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje