Komunikat #105362


Sieradzka Liga Szachowa 2018 - Listopad
Sieradz, ul.Tysiaclecia 3
24.11.2018
Sobota
tempo gry: 10' + 5''/ruch

Sieradzka Liga Szachowa 2018

 Regulamin

 

 

1.Cel:

 

Umoliwienie podjcia szachowej rywalizacji miosnikom szachw regionu sieradzkiego.

 

2. Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiatka" Sieradz.

 

Osoby odpowiedzialne za organizacj turniejw z ramienia UKS "Dziewiatka":

-   Tomasz Sowaa

-   Dariusz Sptany

-   Andrzej Maciejczak

-   Radosaw Galewski

 

3.  System i terminy rozgrywek:

 

Liga skada si z 9-ciu turniejw (zwanych dalej sesjami) rozgrywanych w ostatnia sobot stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca, wrzesnia, padziernika i listopada. Szczegowy terminarz rozgrywek bdzie publikowany na stronie http://slsz2018.pl  .W przypadku zmiany terminu rozgrywania sesji Organizator zobowiazuje si do e-mailowego powiadomienia wszystkich zarejestrowanych uczestnikw Ligi najpniej 7 dni przed planowym terminem.

 

4. Warunki uczestnictwa:

 

Udzia w poszczeglnych sesjach Ligi jest nieograniczony. Zapisy do turnieju odbywaja si  bezposrednio w dniu rozgrywek w godz. 8.30 - 8.55 (wpisowe 3 PLN). Pieniadze pochodzace z wpisowego zostana w caosci przeznaczone na ufundowanie nagrd przewidzianych w pkt 11 i 12 niniejszego regulaminu.

Do turnieju nie bda dopuszczane osoby znajdujace si pod wpywem alkoholu lub innych srodkw odurzajacych.

 

5. Miejsce i godziny rozgrywania sesji:

 

Zesp Placwek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu, ul. Tysiaclecia 3. 

Start sesji godz. 09.00, zapisy w dniu rozgrywek w godz. 8.30 - 8.55. Przewidywane zakoczenie godz. 13.00.

 

6. Tempo gry:

 

P\'10+5 (10 minut dla zawodnika + 5 sekund na ruch na rozegranie partii - tzw. szachy szybkie) - obowiazuja przepisy PZSz dot. szachw szybkich.

 

 

7. System rozgrywek sesji:

 

System szwajcarski komputerowy (program Chess Arbiter) na dystansie 7 rund . Lista startowa bdzie sortowana przed kojarzeniem pierwszej rundy malejaco wg kryteriw: ranking Chess Arbitra/kategoria szachowa, ranking ELO, alfabetycznie . Losowania koloru bierek na stoach nieparzystych dokona zawodnik , ktry otrzyma nr 1 na liscie startowej . W przypadku udziau w sesji nie wicej ni 10 zawodnikw zastosowany bdzie system koowy tzw. "kady z kadym". Sortowanie listy startowej - alfabetycznie.

 

8. Sdzia Gwny:

 

Organizator zapewnia sdziowanie poszczeglnych sesji. Sdzia sesji ma prawo uczestniczy w turnieju.

 

9. Kolejnos miejsc w sesjach:

 

Niezalenie od systemu rozgrywek podstawowym kryterium jest ilos zdobytych punktw. W przypadku rwnej ilosci punktw o miejscu decyduja : 

-  w systemie szwajcarskim: sredni Bucholz, peny Bucholz, progress , ilos wygranych; 

-  w systemie koowym: peny Berger, ilos zwycistw, wynik bezposredniego pojedynku porwnywanych zawodnikw;

 

Uwaga: W przypadku niemoliwosci ustalenia jednoznacznej kolejnosci przy zastosowaniu kryteriw wymienionych powyej, lokata bdzie uznana jako ex aequo ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikajacymi.

 

10.  Klasyfikacja generalna:

 

Klasyfikacja generalna bdzie prowadzona w kategorii "open". Uczestnik Ligi za zdobyte miejsce w poszczeglnych sesjach otrzyma punkty ligowe (PL), odpowiednio za pierwsze miejsce tyle PL ilu zawodnikw bierze udzia w sesji , za drugie 1 PL mniej itd. (ostatni zawodnik otrzyma 1 PL). Jesli w sesji wystapi przypadek opisany w uwadze do pkt. 9 wtedy PL bda dzielone . Podstawa do ustalenia kolejnosci w klasyfikacji generalnej bdzie suma PL  zdobytych w siedmiu najlepszych sesjach. W przypadku rwnej ilosci zdobytych PL decydowa bdzie wiksza ilos wyszych miejsc we wszystkich sesjach.

 

11.  Nagrody w klasyfikacji generalnej:

 

-  w kat. "open" - za I-III miejsce;

-  w kat. "junior" (junior/juniorka rocznik 2000 i modszy) - za I-III miejsce;

Zalenie od sytuacji finansowej bad otrzymanego dofinansowania z zewnatrz Organizator moe ufundowa nagrody w dodatkowych kategoriach lub za dalsze miejsca. Nagrody w poszczeglnych kategoriach sa niezalene. Nagrody w klasyfikacji generalnej bda uroczyscie wrczane na turnieju "Pamici Sieradzkich Szachistw" odbywajacym si w styczniu kolejnego roku.

 

 

 

12.  Nagrody w poszczeglnych sesjach:

 

-  w kat. "junior" (junior/juniorka rocznik 2000 i modszy) :I miejsce - medal + dyplom, II-III miejsce - dyplomy.

 

Zalenie od sytuacji finansowej bad otrzymanego dofinansowania z zewnatrz Organizator moe ufundowa nagrody w dodatkowych kategoriach lub za dalsze miejsca. Nagrody za dana sesj bda wrczane na kolejnej sesji Ligi.

 

13. Publikacja wynikw:

 

Wyniki poszczeglnych sesji oraz klasyfikacja generalna bda publikowane na stronie http://slsz2018.pl. 

Sdzia zobowiazuje si do przesyania wynikw administratorowi strony w przeciagu 48 godz. od zakoczenia sesji.

 

14. Uwagi kocowe:

 

Odpowiedzialnos za pobyt na turnieju dzieci i modziey niepenoletniej ponosza rodzice i opiekunowie; dojazd i powrt oraz ubezpieczenie organizowane sa przez zawodnikw i ich opiekunw we wasnym zakresie. Udzia osoby niepenoletniej w cyklu turniejw SLSz 2018 jest rwnoznaczny z akceptacja niniejszego regulaminu przez jego rodzicw/opiekunw prawnych. W kwestiach spornych i dotyczacych interpretacji zasad powyszego regulaminu ostateczna decyzja naley do Organizatora, ktry zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu w trakcie roku. Ostateczna decyzj w sprawach nieobjtych powyszym regulaminem podejmuje Organizator.

 

 

Organizator:

 

UKS "Dziewiatka" Sieradz

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Łódzkie


Łódzki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje