Komunikat #105335


TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - 4 GRUPY TURNIEJOWE, POZNAŃ ORLE GNIAZDO
DK ORLE GNIAZDO, POZNAŃ, Os. Lecha 43
02.06.2018
Sobota
tempo gry: P'15
 

TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI,

MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z OKAZJI

DNIA DZIECKA

POZNAŃ 2 czerwca 2018 r.

1.Cele Turnieju:

 • Uczczenie Dnia Dziecka

 • Popularyzacja sportu szachowego na terenie m. Poznania i województwa wielkopolskiego

2.Organizatorzy Turnieju:

3. Komitet Organizacyjny i Sędziowie:

Małgorzata Gładysiak - Kierownik Domu Kultury "žORLE GNIAZDO" w Poznaniu
Hanna Zboroń - Sędzia Rundowy
Marek Zboroń- Kierownik Turnieju, Sędzia Główny

4.Turnieje, miejsce i system rozgrywek:

Rozegrane zostana cztery oddzielne turnieje w grupach:

 • Turniej A dla dzieci do III klasy szkoły podstawowej

 • Turniej B dla dzieci klas IV -“ VII szkoły podstawowej

 • Turniej C dla dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych

 • Turniej D dla uczestników dorosłych

UWAGA: planowana jest dodatkowa klasyfikacja drużynowa: 1 dziecko z turnieju A lub B lub C oraz 1 dorosły z turnieju D

Miejsce rozgrywek:

Dom Kultury "žORLE GNIAZDO", Os. Lecha 43 w Poznaniu

 • Turnieje będa rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 6 lub 7 rund z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika

 • Obowiazuja przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami.

5.Termin:SOBOTA 2czerwca 2018r.

Godz. 8.45-9.15 przyjmowanie potwierdzeń udziału w Turniejach, wpisowego oraz nowych zgłoszeń -“tylko w przypadku wolnych miejsc

Godz. 9.30 zamknięcie listy zgłoszeń

Godz.9.45 uroczyste otwarcie Turnieju i rozpoczęcie rozgrywek

Ok. godz. 14.00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i uroczyste zamknięcie Turnieju

6. Sponsorzy i główne nagrody:

Dla zwycięzców turniejów A, B i C przewidziano puchary lub statuetki. Wszyscy uczestnicy otrzymaja dyplomy, nagrody rzeczowe i upominki.

7. Zgłoszenia do udziału w Turniejach:

TYLKO DROGĽ MAILOWĽ prosimy kierowaćna adres mailowy:

szachydladzieci@wp.pl w terminie do 31 maja 2018 r.

UWAGA: Liczba miejsc w Turniejach ograniczona -“ o udziale może decydować kolejnosć zgłoszeń lub Organizator

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachowa, aktualny ranking (FIDE / krajowy), przynależnosć klubowa, datę urodzenia oraz wybrany turniej szachowy (Turniej A lub B lub C lub D). Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu.

Organizator wysyła potwierdzenia przyjęcia do Turnieju.

Na stronie internetowej www.szachydladzieci.com.pl publikowana będzie aktualna lista osób zakwalifikowanych do udziału w Turnieju.

Wpisowe (płatne na sali gry - przed rozpoczęciem rozgrywek) do turniejów wynosi 25 zł od uczestnika

8. Informacje dodatkowe:

 • Organizator zapewnia sprzęt szachowy.

 • Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.

 • Zawodnicy lub kluby pokrywaja koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Organizator Turnieju

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Wielkopolskie


Wielkopolski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje