Komunikat #105318


III Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Powiatu Koscierskiego 2018
GOKSiR w Lipuszu, ul. Młyńska 12
06.05.2018
Niedziela
tempo gry: P'15
XXVIII Grand Prix Powiatu Koscierskiego
 
 
1. Cele:
Popularyzacja "królewskiej gry" wsród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu koscierskiego
Wyłonienie Mistrza Powiatu Koscierskiego na 2018 r.
Integracja srodowiska szachowego

2. Organizatorzy:
Gminny Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu
Uczniowski Klub Sportowy "Wda" w Lipuszu
Mobilna Szkoła Szachowa "Pelmat" z Lipusza

3. Miejsce i proponowane terminy:
Gminny Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu, ul. Młyńska 12
11.02.2018 r. - "I Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Powiatu Koscierskiego 2018"
25.03.2018 r. - "II Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Powiatu Koscierskiego 2018"
06.05.2018 r. - "III Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Powiatu Koscierskiego 2018"
27.05.2018 r. - "IV Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Powiatu Koscierskiego 2018"
rozpoczęcie - godz. 11:00
zakończenie - około godz. 15:30

4. System rozgrywek, liczba rund i tempo gry:
System szwajcarski, 7 rund, 15 minut dla zawodnika na partię
W ramach cyklu "Grand Prix Powiatu Koscierskiego" zostana rozegrane 4 turnieje szachowe w okresie od lutego do maja 2018 r.
O końcowej klasyfikacji zawodników w cyklu "Grand Prix Powiatu Koscierskiego" zadecyduje:
- suma punktów z 3 turniejów z najlepszym wynikiem ocenianego zawodnika (najsłabszy wynik lub nieobecnosć zostana pominięte)
- pomocnicza punktacja Grand Prix z wszystkich turniejów, w których uczestniczył oceniany zawodnik - według schematu w pkt.9


5. Uczestnictwo:
Zawody maja charakter otwarty. W rozgrywkach moga uczestniczyć wszyscy chętni szachisci, którzy zgłosza swój udział najpóŸniej na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów. Zagwarantowany udział w turnieju maja wszyscy, którzy do piatku poprzedzajacego dzień rozgrywek zarejestruja swoje dane poprzez "formularz zgłoszenia" umieszczony na stronie internetowej turnieju:
* 11.02.2018 r. - 1 turniej - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_602/
* 27.05.2018 r. - 4 turniej - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_605/
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest potwierdzenie obecnosci na sali gry w dniu turnieju do godz. 10:50 oraz opłacenie na miejscu przed rozpoczęciem I rundy wpisowego w kwocie: 10 zł. - Seniorzy; 5 zł. - Juniorzy i Młodzicy (rocznik 2000 i młodsi). W innym przypadku zawodnik rozpocznie zawody od II rundy. Ilosć miejsc ograniczona do 50 zawodników!

6. Nagrody:
Nagrody zostana przyznane w maju 2018 r. po zakończeniu ostatniego turnieju szachowego z cyklu "Grand Prix Powiatu Koscierskiego":
OPEN:
I miejsce - puchar + medal + bon zakupowy
II miejsce - medal + bon zakupowy
III miejsce - medal + bon zakupowy
miejsca IV-VI - nagroda rzeczowa

JUNIORZY (roczniki: od 2004 do 2000):
I miejsce - puchar + medal + bon zakupowy
II miejsce - medal + bon zakupowy
III miejsce - medal + bon zakupowy
miejsca IV-VI - nagroda rzeczowa

MŁODZICY (rocznik 2005 i młodsi):
I miejsce - puchar + medal + bon zakupowy
II miejsce - medal + bon zakupowy
III miejsce - medal + bon zakupowy
miejsca IV-VI - nagroda rzeczowa

KOBIETY:
I miejsce - puchar + medal + bon zakupowy
II miejsce - medal + bon zakupowy
III miejsce - medal + bon zakupowy
miejsca IV-VI - nagroda rzeczowa

Ponadto sposród wszystkich uczestników każdego z czterech turniejów szachowych z cyklu "Grand Prix Powiatu Koscierskiego" zostana wylosowane 3 osoby, które otrzymaja bony zakupowe o wartosci 50 zł.!

7. Kontakt:
Zdzisław Pelowski
tel.: 603-858-003
e-mail: z.pelowski@wp.pl

8. Uwagi:
- Organizatorzy zapewniaja sprzęt do gry
- Obowiazuja przepisy FIDE i PZSzach dla szachów szybkich
- Uczestnicy turnieju ubezpieczaja się we własnym zakresie
- Zgłoszenie zawodnika do rozgrywek szachowych jest jednoczesnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji turnieju
- Warunkiem przyznania nagrody będzie złożenie przez zawodnika podpisu na pokwitowaniu odbioru nagród
- Organizatorzy zastrzegaja sobie wyłaczne prawo do interpretacji regulaminu i możliwosci wprowadzenia ewentualnych zmian

9. Punktacja pomocnicza Grand Prix:
1 miejsce = 30 pkt.
2 miejsce = 25 pkt.
3 miejsce = 22 pkt.
4 miejsce = 20 pkt.
5 miejsce = 18 pkt.
6 miejsce = 16 pkt.
7 miejsce = 14 pkt.
8 miejsce = 13 pkt.
9 miejsce = 12 pkt.
10 miejsce = 11 pkt.
11 miejsce = 10 pkt.
12 miejsce = 9 pkt.
13 miejsce = 8 pkt.
14 miejsce = 7 pkt.
15 miejsce = 6 pkt.
16-20 miejsce = 5 pkt.
21-25 miejsce = 4 pkt.
26-30 miejsce = 3 pkt.
31-40 miejsce = 2 pkt.
41-50 miejsce = 1 pkt.
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Pomorskie


Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje