Komunikat #105316


Turniej o Puchar Starosty Tczewskiego 2018 r.
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
03.05.2018
Czwartek
tempo gry: 10' + 02'' na ruch

KOMUNIKAT

 

Turniej o Puchar Starosty Tczewskiego
  z okazji Rocznicy Konstytucji 3-go Maja

 

ORGANIZATORZY-SPONSORZY:

 • Uczniowski Klub Sportowy "žCentrum" Tczew
 • Starostwo Powiatowe w Tczewie
 • Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie

 

CEL TURNIEJU:

 • Głównym celem jest godne upamiętnienie rocznicy Konstytucji 3-go Maja.
 • Popularyzacja królewskiej gry oraz promowanie szachów w społecznosci Tczewskiej, jak również możliwosć zwiedzania i podziwiania uroków miasta Tczew.
 • Zawieranie znajomosci i przyjaŸni między zawodnikami.

 

TERMIN I MIEJSCE:

 • 3 maja 2018r.
 • Turniej zostanie rozegrany w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

¡          Turniej ogólnodostępny. Ilosć miejsc ograniczona -“decyduje kolejnosć zgłoszeń!
¡          Zgłoszenia na stronie http://www.chessarbiter.com/
¡          W wyjatkowych przypadkach dopuszcza się zgłoszenia bezposrednio przed turniejem.
 • Wpisowe:
 • 25 zł. seniorzy
 • 15 zł. Seniorzy >65 lat; - Juniorzy do lat 18;- oraz członkowie klubu UKS "žCentrum" Tczew (z opłaconymi składkami)

PROGRAM TURNIEJU:

 •  09:00 -“ 09:45 -“ potwierdzenie udziału.
 •  10:00 -“ odprawa techniczna
 •  10:15 -“ otwarcie turnieju i rozpoczęcie I rundy.
 •  13:50 -“ przewidywane zakończenie turnieju i rozdanie nagród

 

 

SYSTEM ROZGRYWEK

 • Turniej błyskawiczny 10\' + 02\'\' na ruch - 11 rund.
 • Kojarzenie systemem szwajcarskim- programem ChessArbiter Pro 2016.

 

KRYTERIA PUNKTACJI

 • Suma punktów
 • Buchholz sredni
 • Buchholz
 • Większa ilosć zwycięstw
 • Progres
Nagrody: Zostana ogłoszone w póŸniejszym terminie. (W zależnosci od dofinansowania Starostwa Powiatu Tczewskiego)

 

UWAGI KOŃCOWE:

 • Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszajacego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno - marketingowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr. 133, poz.883, z póŸniejszymi zmianami)
 • Decyzje sędziego głównego sa ostateczne
 • W trakcie zawodów obowiazuja przepisy Kodeksu Szachowego i niniejszego Komunikatu oraz Regulaminu Turnieju
 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu.
 • Za zdolnosć zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub osoby delegujace.
 • Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniajacych się do złej reputacji gry w szachy
 • Telefony komórkowe i inne urzadzenia wydobywajace dŸwięk wyłaczone.
 • Zastrzegamy sobie prawo niedopuszczenia do udziału zawodników bez podania przyczyn.
 • Koszty udziału w turnieju ponosza zawodnicy lub ich kluby.
 • Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiazani sa do przestrzegania powyższego Regulaminu oraz Regulaminu "CKiS" w Tczewie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów   audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególnosci zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dŸwiękowych przedstawiajacych uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
 • W całym budynku obowiazuje zakaz palenia  Znalezione obrazy dla zapytania zakaz palenia
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Pomorskie


Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje