Komunikat #105298


Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych klas I-III
Poronin, Limba
18.04.2018 - 22.04.2018
tempo gry: P'30

Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych

klas I-III

PORONIN  2018 ROK

I.  PATRONAT NAD TURNIEJAMI OBJĘLI :

*Wójt Gminy Poronin Bronisław Stoch

II. ORGANIZATORZY : UKS przy SP  nr 8 w Chrzanowie na zlecenie PZSzach.

Przy współpracy i wsparciu finansowym z budżetu :

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,Ministerstwa Sportu i Turystyki  oraz Gminy Poronin.

III. TERMIN I MIEJSCE : 18.04.-22.04.2018 OW Limba Poronin

Miejsce zawodów i zakwaterowania zawodników: OW Limba Poronin,ul Kosne Hamry 15 A

IV. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY, PUNKTACJA :

1.Mistrzostwa zostana rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund. Drużyna składać się będzie z 4 zawodników - 3 chłopców (szachownice 1-3) i 1 dziewczynka (szachownica 4).

Kolejnosć zawodników w drużynie, łacznie z rezerwowymi, ustalona na odprawie technicznej przed zawodami, nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek. Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczynka, jednakże pozbawia to ja prawa gry na szachownicy 4-tej.

2.Kolejnosć drużyn przed pierwsza runda ustala się na podstawie srednich rankingów drużyny (udokumentowanych w Centralnym Rejestrze PZSzach lub wpisem do legitymacji szachowej).

Zmianę składu drużyny należy podać sędziemu najpóŸniej na 10 minut przed rozpoczęciem rundy.

3.Tempo gry - 30 minut na partię dla zawodnika.

W turnieju obowiazuja przepisy aktualnego Kodeksu Szachowego PZSzach. Szczegóły zostana przedstawione na odprawie technicznej.

3.Wyniki partii oceniane sa następujaco: wygrana - 1 p., remis - 0,5 p., przegrana - 0 p.

Kolejnosć drużyn w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych punktów meczowych (wygranie meczu - 2 p., remis - 1 p., przegrana - 0 p.) a przy ich równosci decyduja kolejno:

- punkty małe (suma punktów drużyny zdobytych we wszystkich meczach)

- wartosciowanie srednie Buchholza (system szwajcarski)

- wartosciowanie pełne Buchholza (system szwajcarski)

- wynik bezposredniego spotkania

- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach

W przypadku gdy wszystkie dodatkowe kryteria nie przyniosa rozstrzygnięcia, decyduje dodatkowy mecz z tempem 15 minut na partię dla zawodnika. W razie remisu premiowany jest zespół, który odniósł zwycięstwo na wyższej szachownicy.

W przypadku nieparzystej liczby uczestniczacych drużyn, drużyna pauzujaca otrzymuje punkt meczowy (duży) i 50% punktów (małych) możliwych do zdobycia w meczu.

 

Program  Drużynowych Mistrzostw Polski Szkół klas I-III

18.04.2018           (sroda)                                

przyjazd                               od godz. 1600             

rejestracja                           godz.   1600-  2000

odprawa techniczna          godz.   2000-  2030         

kolacja                                  godz.   1800-  2100         

19.04.2018           (czwartek)

sniadanie                              godz.   700-  900

runda I                                  godz.   900-  1000

runda II                 godz.  1030-  1130

obiad                                     godz.  1300- 1430

runda III                               godz.  1500- 1600                

runda IV                               godz.  1630- 1730               

kolacja grill,

kapela góralska   godz.  1800- 2000

20.04.2018       (piatek)

sniadanie                              godz.   700 -     900

rundy V                                godz.   900- 1000                    

runda VI                               godz.  1030- 1130               

obiad                                     godz. 1300 -1430    

wycieczka                            godz. 1500- 1900

kolacja                                  godz. 1800- 2000

21.04.2018     (sobota)

sniadanie                              godz.   700-     900

rundy VII                              godz.   900- 1000                    

runda VIII                             godz.  1130- 1230               

obiad                                     godz.  1300-1430    

runda  IX                               godz.  1500-1600

runda  X                godz.  1630-1730

Zabawy, konkursy              godz.  1730-1830

kolacja                                  godz.  1800-2000

spotkanie opiekunów godz. 2130

22.04.2018       (niedziela)

sniadanie                              godz.    700  -   900

runda IX                                godz.    900  - 1000

zakończenie        godz.   1130 -1200  

obiad                                     godz.   1200 -1400  

 

V. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zgłoszenia dotyczace zakwaterowania i wyżywienia należy kierować droga elektroniczna
e-mail :
biurochinch@wp.pl . Dyrektor zawodów : Marian Sadzikowski tel. 606704871.

Wszystkie pokoje o wysokim standardzie i estetyce (łazienka, WC, TV, Internet).

Wysmienite , urozmaicone jedzenie: sniadanie i kolacja w formie stołu szwedzkiego, obiad podawany. Kawa, herbata, napoje dla zakwaterowanych w OW Limba gratis 24h.

Koszt pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) za osobodzień zgłoszonych w terminie:

¡         w pokojach 2-4 osobowych  to 85 zł. W pokojach 1 osobowych 110.  

¡         Dla grup zorganizowanych od 15 dzieci, opiekun gratis. Dzieci do lat 3 - 40 zł. Miejsce turnieju i noclegów można obejrzeć na stronie: www.limba-poronin.pl .

¡         Oferta specjalna : zakwaterowania w pokojach o bardzo wysokim standardzie
(hotelowym) w obiekcie Grand Limba 50 m od OW Limba -“ 125 zł osobodzień w pokojach 2-4 osobowych. Ilosć miejsc ograniczona.

¡         Rezerwacja według kolejnosci zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc. Wymagana zaliczka 50 zł od osoby lub potwierdzona opłata startowa drużyny. Opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie należy wnosić przelewem do dnia 04.04.2018  na konto UKS przy SP 8 Chrzanów, nr 54 1050 1302 1000 0022 9083 9964 w ING O/Chrzanów lub gotówka w dniu przyjazdu (po uzgodnieniu z organizatorem).

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA i OPŁATY

1. Do dnia 04.04.2018 r. należy przesłać zgłoszenie z danymi (ZAŁĽCZNIK NR 1) do: dyrektora zawodów Mariana Sadzikowskiego tel. 606704871 e-mail biurochinch@wp.pl

2.Wpisowe w wysokosci 100 zł należy wpłacić  do dnia 04.04.2018 r.  

na konto PZSzach nr : 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 Alior Bank.

Na stronie www.chessarbiter.com  będa umieszczane drużyny przez sędziego głównego.

VII. NAGRODY .

1.Wszyscy zawodnicy otrzymuja puchary. Każdy zawodnik otrzyma puchar.

Główna nagroda dla szkoły to tablica interaktywna.

Nagrody dla szesciu pierwszych szkół. Medale za miejsca I-III dla 6 osób.

2.Medale i nagrody za miejsca I-III na poszczególnych szachownicach.

3.Nagrody specjalne finansowe OW Limba dla nauczycieli pierwszych trzech drużyn (warunek zakwaterowanie w OW Limba)

3.Losownie trzech nagród specjalnych OW Limba - sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne (wsród drużyn zamieszkałych w OW Limba).

Warunkiem uzyskanie nagród jest obecnosć na zakończeniu zawodów.

VIII. UWAGI KOŃCOWE:

1.Opiekę wychowawcza podczas zawodów sprawuja opiekunowie poszczególnych drużyn.

2.Zawodnik ma obowiazek posiadać przy sobie ważna legitymację szkolna.

3.Od decyzji sędziego rundowego, można odwołać się do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.

4.Zachowanie niezgodne z etyka sportowca i regulaminem obiektu będzie karane wydaleniem z osrodka bez zwrotu kosztów pobytu.

5.Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników odpowiedzialne sa jednostki delegujace.

6.Sędzia Główny na odprawie technicznej dokonuje ostatecznej weryfikacji zawodników. 7.Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian.

                 

    Sędzia główny                                                                               Dyrektor Zawodów


             IA Zenon Chojnicki                                                                      Marian Sadzikowski


 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Małopolskie


Małopolski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje